Ознака перпендикулярності прямої і площини (Аналіз уроку геометрії в 10 класі)

Страницы работы

Содержание работы

Аналіз уроку вчителя

1.  Дата: 19. 11.2003р.

2.  Клас: 10-Б

3.  Предмет: геометрія

4.  Вчитель: Коваленко Наталія Василівна

5.  Тема: Ознака перпендикулярності прямої і площини

6.  Мата:

Навчальна:

·  сформувати в учнів поняття прямої, перпендикулярної до площини;

·  засвоєння учнями ознаки перпендикулярності прямої і площини;

·  розпочати формування в учнів вміння користуватися даними означенням й ознакою при розв’язуванні практичних задач.

     Розвиваюча:

Розвинути просторову уяву учнів, логічне мислення пам’ять, вміння     аналізувати і порівнювати, робити висновки, узагальнення.

    Виховна:

·  розширити науковий світогляд учнів, ввівши розглядувані означення та ознаку;

·  виховувати дисциплінованість, стриманість, інтерес до предмету.

7.  Тип уроку: урок викладу нового матеріалу

8.  Організація обладнання: підручник, наочність, дошка, крейда.

9.  Структура уроку:

1)  Організаційний момент

2)  Актуалізація опорних знань учнів (у формі опитування)

3)  Виклад нового матеріалу

4)  Закріплення нового матеріалу

5)  Підсумок уроку

6)  Домашнє завдання

В ході уроку Наталія Василівна вдало залучала всіх учнів до роботи, поєднувала індивідуальну і колективну форми праці дітей. Вона створювала проблемні ситуації таким чином, що учні практично самі довели теорему, слабіші учні відтворили її та основні етапи доведення. При закріпленні нового матеріалу Наталія Василівна також використовувала диференційований підхід.

10.   Виконання педагогічних вимог.

Протягом уроку вчитель використовував різні прийоми і методи навчальної роботи, а саме: індивідуальну, групову, усну, письмову. Також на уроці реалізовувалися основні принципи дидактики: науковості, міцності, свідомості знань, доступності, послідовності.

11.   Виконання психологічних  вимог.

З самого початку уроку спостерігалася стійкість уваги учнів, діти відразу ж приступили до роботи і швидко переключалися з одного виду діяльності на інший. Вчитель весь час активізував увагу учнів, зокрема залучаючи дітей до творчої роботи при розв’язуванні задач.

12.  Домашнє завдання.

Завдання домашньої роботи складається з теоретичної і практичної частини, зміст його відповідає темі уроку. Вчитель, оголошуючи домашнє завдання, коротко зупинився на тих моментах, які можуть викликати ускладнення в учнів.

13. Педагогічний такт і комунікабельність.

Вчитель легко знаходив спільну мову з учнями, досконало користувався прийомами впливу на інших. Він тактовний, комунікабельний, добре володіє своєю увагою, настроєм, мовою.

Висновки.

Мета уроку була досягнута, учні зрозуміли і засвоїли основні поняття теми, навчилися користуватися ними при розв’язуванні практичних задач. Про це свідчить те, що учні творчо, під незначним керівництвом вчителя розв’язували задачі на закріплення, свідомо використовуючи при цьому новий матеріал.

Похожие материалы

Информация о работе