Ознака перпендикулярності площин (Аналіз уроку геометрії в 10 класі)

Страницы работы

Содержание работы

Аналіз уроку студента - колеги

1. Тема: Ознака перпендикулярності площин.

2. Мета:

             Навчальна:

-  сформувати в учнів поняття перпендикулярних площин;

-  забезпечити засвоєння учнями ознаки перпендикулярності площин;

-  розпочати формування вмінь учнів застосовувати розглядувану ознаку при розв’язуванні задач.

             Розвиваюча:

-  розвинути просторову уяву учнів;

-  вміння аналізувати, робити висновки, узагальнення;

-  вміння самостійно працювати з книгою.

3. Відомості про урок:

Дата: 26. 11. 2003р.

Клас: 10-А

Вчитель: Мазнюк Юлія Іванівна

Кількість учнів за списком: 22

Відсутні: 5

Урок проводиться: кабінет № 29

4. Обладнання: наочність, підручники, зошити, дошка, крейда.

5.  Тип уроку: урок викладу нового матеріалу

6.  Організація: кабінет відповідає гігієнічним нормам (проведено провітрювання, чиста дошка, волога ганчірка, була крейда). Учні підготувалися до уроку і налаштовані на сприйняття нового матеріалу.

7.  Структура уроку:

Перший етап уроку – організаційний момент, під час якого учні остаточно переключаються після перерви на майбутню роботу, а вчитель проводить перевірку присутності учнів.

Наступний етап уроку – актуальзація опорних знань. Тут вчитель провів фронтальне опитування учнів. Питання включали раніше пройдений матеріал, який безпосередньо стосується розглядуваної теми. Цим самим вчитель забезпечив ефективніше сприйняття учнями нового матеріалу.

Далі вчитель перейшов до безпосередньої подачі нового матеріалу. Цей етап був проведений у формі бесіди, Юлія Іванівна створювала проблемні ситуації, завдяки чому  учні самостійно змогли довести теорему.

Після розгляду нової теми учні ще раз проглянули її за підручником, тому можна сказати, що вчитель здійснював на уроці  формування вмінь працювати з книгою.

Наступний етап уроку – закріплення нового матеріалу. Тут вчитель  вдало підібрав задачі, розв’язування яких сприяло формуванню в учнів вмінь застосовувати новий матеріал на практиці, остаточному висвітленню основних понять теми.

Протягом всього уроку вчитель здійснював контроль за діяльністю учнів, наприклад, при закріпленні нового матеріалу, один учень читав умову задачі, інший робив корткий запис її на дошці та виконував рисунок, всі разом обговорювали етапи розв’язання; потім бажаючий розв’язував задачу на дошці, а тим часом, вчитель ще раз пропонував окремим учням відтворити основні етапи розв’язання задачі. Таким чином вчитель забезпечував роботу всього класу і здійснював контроль за діяльністю учнів.

Наприкінці уроку було зроблено підсумок і оцінено найактивніших учнів. А потім Юлія Іванівна  задала домашнє завдання, коротенько зупинившись на його окремих нюансах.

На мою думку, мета уроку була досягнута, учні зрозуміли новий матеріал, і при відповідному доопрацюванні його вдома, він надовго збережеться в пам’яті учнів.

8.  Виконання педагогічних вимог:

Протягом уроку Юлія Іванівна використовувала різні методи та прийоми навчання і виховання, а також намагалася застосовувати у своїй роботі основні принципи дидактики.

9.  Виконання психологічних вимог:

Емоційна обстановка на уроці була позитивною. Не спостерігалося негативних емоцій ні з боку учнів, ні з боку вчителя. При подачі нового матеріалу увага учнів була стійкою, зосередженою на змісті теми, при закріпленні відбувалося швидке переключення уваги учнів. На уроці були поодинокі випадки, коли окремі учні переводили увагу на щось несуттєве. Це можливо обумовлене їхніми індивідуальними особливостями, або ж тим, що Юлія Іванівна – вчитель, який ще не має великого практичного досвіду.

10.  Домашнє завдання:

Домашнє завдання містить теоретичну і практичну частини. Воно за змістом відповідає даній темі, а за обсягом – методичним нормам.

11.  Педегогічний такт і комунікабельність студентки:

 Юлія Іванівна добре володіє собою, в неї гарно розвинутий самоконтроль, вона тактовна. Хоча дещо слабше вона вміє користуватися прийомами впливу на інших. Але, не зважаючи на це, вчитель гарно провів урок. Він чудово співпрацював з дітьми, тому можна сказати, що вчитель – комунікабельна людина. Отже, Юлія Іванівна в майбутньому стане прекрасним педагогом.          

Похожие материалы

Информация о работе