Архімедова сила. Плавання тіл: Плани-конспекти урокiв з фізики, страница 9

9. (2 б.) Кубик вагою 12 Н підвішений до динамометра. Коли кубик занурили у воду наполовину, динамометр показав 10 Н. Відзна­чте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Якщо кубик занурити у воду повністю, динамометр покаже 8 Н.

Б. Кубик може бути алюмінієвим.

B. Вага витісненої кубиком води дорівнює 10 Н.
Г. Об'єм кубика дорівнює 400 см3.

Високий рівень

10. б.) Баржа масою 1000 т вийшла з річки в море. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

А.Об'єм витісненої води зменшився.

Б. Осадка баржі збільшилася.

В. Щоб осадка не змінилася, треба взяти на борт іще приблизно 30 т вантажу.

Г. Маса витісненої води збільшилася.

11. (З б.) Важільні терези зрівноважені, коли на одній шальці лежить мармурова пластинка, а на другій — кубик масою 100 г. Урахо­вуючи архімедову силу, що діє з боку повітря, відзначте, які з на­ведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Якщо кубик свинцевий, маса пластинки є меншою, ніж 100 г.

Б. Якщо кубик скляний, маса пластинки є більшою, ніж 100 г.

B. Якщо кубик сталевий, маса пластинки є меншою, ніж 100 г.

Г. Якщо кубик алюмінієвий, маса пластинки дорівнює 100г.

12. (З б.) У мензурку з водою кинули шматочок льоду, при цьому вода піднялася від рівня А до рівня Б (див. рисунок). Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Об'єм шматочка льоду є меншим від 9,5 см3.

Б. У міру танення льоду рівень води буде підвищуватися.

B. Маса льоду дорівнює 10 г.

Г. У міру танення льоду рівень води буде знижуватися.

Варіант 2 Початковий рівень

1. (0,5 б.) Кинуті в посудину з рідиною суцільні кульки розташувалися, як показано на рисунку. Виберіть правильне твердження.

A. Густина першої кульки дорівнює густині рідини.

Б. На першу кульку діє тільки сила тяжіння.

B. Густина першої кульки є меншою, ніж другої.

Г. Густина другої кульки є більшою, ніж рідини.

2. (0,5 б.) Густина суцільного кубика дорівнює густині гасу. Виберіть правильне твердження.

A. Цей кубик тоне у воді.

Б. Цей кубик може плавати у ртуті.

B. Коли кубик плаває, частково занурившись у рідину, архімедова сила є меншою, ніж сила тяжіння.

Г. Цей кубик може плавати в бензині.

3. (0,5 б.) Мідну кульку, підвішену до динамометра, занурили спочатку у воду, а потім у гас (див. рисунок). Виберіть правильне твердження.

A. В обох випадках вага витісненої рідини є однаковою.

Б. Архімедова сила діє на кульку тільки у воді.

B. Якщо занурити кульку в будь-яку рідину, показання динамометра збільшується.

Г. В обох випадках об'єм витісненої рідини є однаковим.

Середній рівень

4. (1 б.) Крижина масою 90 кг плаває в річці. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Якщо течія винесе крижину в море, висота надводної частини крижини збільшиться.

Б. Архімедова сила зрівноважує силу тяжіння.

B. Якщо на крижину сяде зграя птахів, архімедова сила не зміниться.

Г. На крижину діє архімедова сила, що дорівнює 900 Н.

5. (1 б.) У посудину, де містяться ртуть і вода, кинули три кульки — золоту, сталеву і парафінову. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Сталева кулька плаває на межі ртуті та води.

Б. Золота кулька плаває на межі ртуті та води.

B. Одна кулька з трьох опустилася на дно.

Г. Парафінова кулька опустилася на дно.

6. (1 б.) Куля масою 800 г в разі повного занурення витісняє 900 см3 рідини. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Ця куля може плавати в гасі.

Б. Ця куля може плавати у воді.

B. Коли куля плаває у воді, об'єм її надводної частини 200 см3.

Г. Якщо підсолити воду, у якій плаває куля, вона зануриться у воду на більшу глибину.

Достатній рівень

7. (2 б.) Повітряна куля об'ємом 1000 м3 плаває в повітрі поблизу поверхні землі. З кулі скидають баласт масою 50 кг. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Після скидання баласту архімедова сила збільшилася на 500Н.

Б. Після скидання баласту підіймальна сила збільшилася на 500Н.

B. Після скидання баласту куля підіймається.

Г. Підіймання припиниться на висоті, де густина повітря на 0,05 кг/м3 менша, ніж біля поверхні землі.

8. (2 б.) Кубик вагою 12 Н підвішений до динамометра. Коли кубик занурили у воду наполовину, динамометр показав 10 Н. Відзна­чте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Об'єм кубика дорівнює 400 см3.

Б. Якщо кубик занурити у воду повністю, показання динамометра буде 8 Н.

B. Вага витісненої кубиком води дорівнює 10 Н.
Г. Кубик може бути алюмінієвим.

9. (2 6.) Коли підвішений до динамометра тягар повністю занурили у воду, показання динамометра зменшилося на одну чверть. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Тягар може бути алюмінієвим.

Б. Якщо тягар опустити в гас, показання динамометра зменшиться менш ніж на 25 %.

B. Тягар тоне у ртуті.

Г. Якщо тягар є суцільним, його густина дорівнює 1250 кг/м3.

Високий рівень

10. (З б.) На вагах стоїть банка з водою, у якій плаває коробка з кількома монетами. Монети вийняли з коробки і поклали на дно банки. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — неправильні.

A. Рівень води в банці опустився.

Б. Осадка коробки зменшилася.

B. Тиск води на дно банки збільшився.

Г. Показання вагів збільшилося.

11. (З б.) Водолаз зважує знайдений на дні металевий брусок прямо у воді, поклавши його на ліву шальку важільних терезів. Терези зрівноважені, коли на правій шальці стоїть мідна гиря масою 1 кг. Відзначте, які з наведених тверджень правильні, а які — непра­вильні.

A. Якщо брусок нікелевий, його маса дорівнює 1 кг.

Б. Якщо брусок сталевий, його маса перевищує 1 кг.

B. Якщо брусок золотий, його маса перевищує 1 кг.

Г. Якщо брусок мідний, його маса дорівнює 1 кг.

12.       (З б.) У мензурці, наполовину заповненій водою, плаває кулька об'ємом 10 см3 і масою 9,5 г. У мензурку доливають машинне мас­тило (воно не змішується з водою). Відзначте, які з наведених тве­рджень правильні, а які — неправильні.

A. Якщо вийняти кульку з мензурки, тиск на дно не зміниться.

Б. Кулька плаває на межі води й мастила.

B. Коли шар мастила вкриє кульку, більш ніж 1/3 її об'єму перебуватиме вище від межі поділу вода—мастило.

Г. Якщо долити мастила, кулька підніметься.