Архімедова сила. Плавання тіл: Плани-конспекти урокiв з фізики, страница 6

1. Занурте одне й те саме тіло на різну глибину і з'ясуйте, як залежить виштовхувальна сила від глибини занурення.

2. Занурте у воду пластилінові кульку і кубик однакового об'єму. Порівняйте виштовхувальні сили.

I

Домашнє завдання

Основне:

1. П: § 37, 38 (повторити).

2. П: № 6 із впр. до § 41.

Додаткове:

Д: удома виконати самостійну роботу М» 20.

Примітка. Особливість цієї роботи полягає в тому, що розв'язання більшості задач учні можуть перевірити експериментально. Наприклад, кинути виноградинку в сильно газовану воду і проспостерігати, що З нею відбувається. Або з морозилки холодильника дістати льодинку, кинути її в склянку з водою і проспостерігати, що відбудеться з рівнем води після танення льоду. Дослід можна повторити, коли в льодинку вморожена металева деталь (або шматочок корка). Таке завдання Зацікавлює учнів і сприяє більш глибокому розумінню вивченого матеріалу.

Самостійна робота № 20

АРХІМЕДОВА СИЛА. УМОВИ ПЛАВАННЯ ТІЛ

1. У посудині з водою плаває шматок льоду із вмерзлою в нього сталевою кулькою. Чи зміниться рівень води в посудині, коли лід розтане?

2. У посудині з водою плаває брусок з льоду. Як зміниться глибина занурення бруска у воду, якщо поверх води налити гас?

3.  У невеликому басейні плаває напівзатоплений човен, причому рівень води в човні однаковий з рівнем води в басейні. З човна зачерпнули відро води і вилили в басейн. Де після цього рівень води вищий — у човні чи басейні? Як змінився рівень води в басейні?

4.  Як змінився б рівень води в океані, якби розтали всі айсберги?

5.  У чаші з водою плаває сірникова коробка, на дні якої лежить невеликий камінець. Чи зміниться рівень води в чаші, якщо камінець вийняти з коробки й опустити у воду?

УРОК 9/49. ЛАБОРАТОРНАРОБОТА 7

«З'ЯСУВАННЯУМОВПЛАВАННЯТІЛ»

Метаурокуекспериментальноперевіритиумовиплаваннятіл.

Типурокуконтрольйоцінюваннязнань.

Обладнаннямензурказводою, пробірказпробкою, важільнітерези зважками, сухийпісок, фільтрувальнийпапір.

Рекомендації щодо проведення лабораторної роботи

У технічному плані ця робота не є складною для учнів. Багато операцій або вони виконували самі на попередніх уроках, або їм показував учитель. Однак ця робота вимагає великої культури експерименту Наприклад, засипаний у пробірку пісок має бути сухим, а учень у ході виконання роботи повинен не замочити рук. Тому щоразу, виймаючи пробірку з води, необхідно користуватися фільтрувальним папером. Це необхідно і під час засипання піску, і в ході зважування пробірки на терезах.

Якщо попередні лабораторні роботи пройшли успішно й учні вже набули деяких навичок експериментаторів, то роботу можна провести в евристичному плані: з'ясувати мету і завдання експерименту, перелічити обладнання, а всю подальшу роботу учні виконують самостійно на основі своїх власних планів експерименту.

Лабораторна робота виконується відповідно до інструкції, поданої в підручнику на с. 125, 126.

Додому можна дати творчі експериментальні завдання, що можуть бути виконані з використанням домашнього обладнання: побутової мензурки, динамометра, скляного флакончика тощо.

1.  На три чверті наповніть склянку сильно газованою водою і киньте в неї три-чотири маленькі (завбільшки з рисове зернятко) шматочки пластиліну. Поспостерігайте за тим, що відбувається, і зробіть висновок.

2.  Виконайте дослід, який дозволяє підняти картоплину з дна посудини, наповненої водою, і визначити густину картоплини, не зважуючи її.

3.  Помістіть у мірний циліндр шматок льоду із вмерзлою в нього сталевою кулькою. Перевірте експериментально, чи зміниться рівень води в циліндрі, коли лід розтане.

4.  У каструлі з водою плаває чашка. Як зміниться рівень води в каструлі, якщо чашка потоне? Відповідь перевірте експериментально.

Урок 10/50. Узагальнювальний урок

Метаурокуповторитийузагальнитиосновніположеннятеми«Архімедовасила. Плаваннятіл»; підготуватиучнівдотематичної атестації.

Типурокузакріпленнязнань.

Рекомендації щодо готування учнів до тематичного оцінювання

Увесь урок має бути побудований' на принципі систематизації знань учнів, здобутих у ході вивчення цього розділу. Зміст повторення має включати питання, що пов'язують окремі частини розділу.

Більшу частину уроку слід присвятити розв'язанню якісних задач, бо це дозволить залучити до роботи весь клас: у суперечках і дискусі­ях народжується істина й усуваються прогалини в знаннях.

Задачі, розв'язувані на уроці

Якісні задачі

1.  У посудині з водою плаває шматок льоду, у якому є бульбашка повітря. Чи зміниться рівень води в посудині, коли лід розтане?

2.  У посудині з водою плаває шматок льоду, до якого примерз корок. Чи зміниться рівень води в посудині, коли лід розтане?

3.  У невеликому басейні плаває човен. Як зміниться рівень води в басейні, якщо камінь, що лежить на дні човна, кинути у воду?

4.  У невеликому басейні плаває напівзатоплений човен, причому рівень води в човні однаковий з рівнем води в басейні. З човна зачерпнули відро води і вилили в басейн. Де після цього рівень води вищий — у човні чи басейні? Як змінився рівень води в басейні?

5.  У посудині з водою плаває куля, наполовину занурена у воду. Чи зміниться глибина занурення кулі, якщо цю посудину з кулею перенести на планету, де сила тяжіння у два рази більша, ніж на Землі?

6.  Як змінився б рівень води в океані, якби розтали всі айсберги?

Розрахункові задачі

1.  У річці плаває плоска крижина товщиною 30 см. Якою є висота частини крижини, що виступає над водою? (Відповідь: 3 см.)

2.  Дерев'яна дошка плаває у воді таким чином, що під водою перебуває 1/4 її об'єму. Якої мінімальної величини тягар потрібно закріпити зверху на дошці, щоб вона повністю занурилася у воду? (Відповідь: 750 кг.)

Домашнє завдання

Основне:

підготуватися до тематичного оцінювання знань.

УРОК 11/51. РЕЗЕРВНИЙ УРОК

Методичні рекомендації

Тема «Архімедова сила. Плавання тіл» є однією з фундаментальних у курсі фізики. Надалі (з 8-го по 11-й класи) зустрічаються комбінова­ні задачі з використанням основних ідей цієї теми. Тому доцільно дати ще один урок, на якому, по-перше, можна розв'язати кілька задач під­вищеного рівня; по-друге, встановити внутрішній генетичний зв'язок між окремими частинами теми; по-третє, усунути прогалини в знаннях учнів (якщо такі є).

На завершення уроку можна розглянути питання пристосування живих організмів до дії архімедової сили і вагового (гідростатичного) тиску.