Архімедова сила. Плавання тіл: Плани-конспекти урокiв з фізики, страница 7

УРОК 12/52. ТЕМАТИЧНЕОЦІНЮВАННЯЗТЕМИ «АРХІМЕДОВАСИЛА. ПЛАВАННЯТІЛ»

Метауроку:   підсумковетематичнеоцінюваннязнань.

Типуроку:   контрольйоцінюваннязнань.

Для проведення тематичного оцінювання слід скористатися методи­чними рекомендаціями до уроків 6/9 (с. 33) і 7/10 (с. 36).

Тематична контрольна робота Початковий рівень

Варіант 1

1.  Як залежить архімедова сила від об'єму тіла?

2.  Користуючись таблицею густин, укажіть 2—3 речовини, що плаватимуть у воді.

3.  Чи плаватиме свинцевий брусок у ртуті?

Варіант 2

1.  Які відомі вам із життя явища свідчать про існування виштовхувальної сили?

2.  Чи може тіло в одній рідині тонути, а в іншій плавати? Наведіть приклади.

3.  Назвіть метал, що тоне у ртуті.

Варіант З

1.  Як на досліді показати, що на тіло, яке перебуває в повітрі, діє виштовхувальна сила?

2.  Як залежить архімедова сила від густини рідини?

3.  Чи плаватиме цеглина в сульфатній кислоті?

Варіант 4

1.  Від яких величин залежить архімедова сила?

2.  Чому не можна гасити палаючий бензин, заливаючи його водою?

3.  Користуючись таблицею густин, укажіть 2—3 речовини, що можуть плавати в бензині.

Варіант 5

1.  Чому собака легко витягає з води потопаючого, а на березі не може зрушити його з місця?

2.  Користуючись таблицею густин, укажіть 2—3 речовини, що тонутимуть у гасі.

3.  Чи плаватиме парафінова кулька в ацетоні? Чому?

Варіант 6

1.  Як залежить архімедова сила від густини газу?

2.  Чому камінь легше піднімати у воді, ніж у повітрі?

3.  Чи плаватиме мідна пластинка в гліцерині? Чому?

Середній рівень

Варіант 1

1.  Чому виштовхувальна сила, що діє на одне й те саме тіло, у газах у багато разів менша, ніж у рідинах?

2.  За якої умови тіло, наприклад колода, плаває на поверхні води?

3.  Визначте виштовхувальну силу, що діє на камінь об'ємом 1,6 м3 у морській воді.

Варіант 2

1.  На яке з тіл (1 чи 2), зображених на рисунку, діє більша архімедова сила?

2.  При якому співвідношенні сил, що діють на опущене в рідину тіло, воно тонутиме? Наведіть приклад.

3.  Об'єм повітряної кулі 300 м3. Визначте виштовхувальну силу повітря, що діє на неї.

Варіант З

1.  Чи однакові архімедові сили діють на кожне з тіл (див. рисунок)?

2.  У яких газах може спливти бульбашка, наповнена повітрям?

3.  Яка виштовхувальна сила діятиме на шматок заліза об'ємом 0,1 дм3, якщо він повністю зануриться у воду?

Варіант 4

1.  На яке з трьох однакових тіл (див. рисунок) діє більша архімедова сила?

2.  Яким має бути співвідношення сил, що діють на опущене в рідину тіло, щоб воно стало спливати? Наведіть приклад.

3.  На повністю занурене у воду тіло діє архімедова сила, що дорівнює 49 Н. Визначте об'єм цього тіла.

Варіант 5

1.  У посудину налиті три рідини, що не змішуються між собою: вода, гас і ртуть. У якому порядку вони розташовані? Зробіть рисунок.

2.  Чи однакової величини виштовхувальні сили діють у воді на тіла з міді та заліза однакового об'єму? Відповідь поясніть.

3.  Чому дорівнює архімедова сила, що діє у воді на скляне тіло об'ємом 125 см3?

Варіант 6

1.  Чи однакові архімедові сили діють на кожне з тіл, зображених на рисунку?

2.  У якому випадку тіло, що опинилося в рідині, плаватиме в ній, не спливаючи і не занурюючись на дно?

3.  Повністю занурене в гас тіло витісняє 250 см3 цієї рідини. Чому дорівнює архімедова сила, що діє на це тіло?

Достатній рівень

Варіант 1

1.  Залізобетонна плита розміром  4x0,3x0,25 м занурена у воду на половину свого об'єму. Яка архімедова сила діє на неї?

2.  Як дізнатися експериментально (не користуючись терезами і мензуркою), більшою чи меншою від густини води є густина учнівської гумки?

3.  Підвішені до коромисла терезів однакові кулі занурили в рідину спочатку так, як показано на рисунку а, а потім так, як показано на рисунку б. У якому випадку рівновага терезів порушиться? Чому?

4.  Яку силу потрібно прикласти, щоб утримати у воді сталеву рейку об'ємом 0,7 м3?

Варіант 2

1.  Плаваючий дерев'яний брусок витісняє 0,5 л води. Чому дорівнює вага бруска?

2.  На важільних терезах зрівноважені мідна й алюмінієва кулі. Чи порушиться рівновага, якщо терези помістити в камеру, наповнену вуглекислим газом? Відповідь поясніть.

3.  У посудині плавають дерев'яний і корковий бруски однакового розміру (див. рисунок). Який з них дерев'яний, а який — корковий?

4.  Визначте, що покажуть пружинні ваги, якщо тіло об'ємом 100см3, виготовлене з алюмінію, зважувати в гасі.

Варіант З

1.  У гасі плаває ялинова дошка. Яка частина її об'єму занурена в гас?

2.  Чи можна домогтися того, щоб тіло, виготовлене з речовини з густиною, більшою від густини води (наприклад, із пластиліну), плавало в ній? Як це зробити?

3.  На поверхні води плавають однакові за розмірами бруски з дерева, льоду і корка. Зобразіть приблизну картину їхнього розташування у воді.

4.  Залізну деталь розмірами 20 х 20 х 25 см занурюють у воду. Яку силу потрібно прикласти, щоб утримати цю деталь у воді?

Варіант 4

1.  Соснова дощечка товщиною 2 см плаває у воді. Якою є висота надводної частини дощечки?

2.  Чому для спливання підводного човна необхідно мати запас стисненого повітря?

3.  На яку з опущених у воду сталевих куль (див. рисунок) діє найбільша виштовхувальна сила? Чому?

4.  Вага шматка заліза у воді 1,67 Н. Знайдіть його об'єм.

Варіант 5

1.  Маса каменя об'ємом 7,5 дм3 дорівнює 18,7 кг. Визначте силу, достатню для того, щоб утримати цей камінь у воді.

2.  Дві алюмінієві кульки мають однаковий об'єм, але одна з них порожниста, а друга — суцільна. Чи можна, використовуючи знання про архімедову силу, визначити, яка з них порожниста, а яка — суцільна? Як це зробити?

3.  У посудині плаває шматок льоду. Чи зміниться рівень води в посудині, якщо лід розтане?

4.  Довжина прямокутної баржі 4 м, ширина — 2 м. Визначте вагу поміщеного на неї вантажу, якщо після навантаження осадка баржі збільшилася на 0,5 м.

Варіант 6

1.  Тіло масою 2,5 кг, цілком занурене в рідину, витісняє 2 кг цієї рідини. Тіло потоне в рідині чи спливе на поверхню? Відповідь обґрунтуйте.

2.  Суцільні кулі — алюмінієва і залізна — зрівноважені на важелі. Чи порушиться рівновага, якщо обидві кулі занурити у воду? Розгляньте випадок, коли кулі мають однаковий об'єм.