Побудова ліній впливу зусиль в балці, тришарнірній рамі та фермі з визначенням в балці зусиль від постійного та рухомого навантаження, страница 3

 


2.2.   Побудова ліній впливу в тришарнірній рамі

Розрахункова схема

 


                                                                                                  3

                                                                                                 a

                                                                                                             3,5м

Подпись: 7,28м
 


                                                            1,4м                    3,5м                       2,1м

                                                                                     1,75

 


                                                                  0,7                                          1,05                                                                                                                                       

                        Лінія впливу М3б

0,52

 
                                               1,04                   0,856                    

                                                                                                              0,312   

                        Лінія впливу Нук

                                                                                    1,75 

                                                              0,84                                        1,05          

                         Лінія впливу М3

                                                                                      1,23

                                                                                                             0,738 

                         Лінія впливу М3

                                                                      0,156

КР1.301-БП.97126

Арк.

№Дк

Зм.

Кільк.

Підпис

Дата

Побудова лінії впливу моменту в перерізі 3 тришарнірної рамі

Стадія

Лист

Листів

Розробив

Чучула А.А.

21

     32

ПолтНТУ Кафедра будівельної механіки

Перевірив

Шкурупій О.А.

                                                               Розрахункова схема   

 


                                                                                                  3

                                                                                                 a

                                                                                                              3,5м

Подпись: 7,28м
 


                                                            1,4м                    3,5м                       2,1м

                                                                                               0,374

                                                                                               0,224

                                                                                                                        

              Лінія впливу Q3

                                                                0,04

                                                                                               0,266                                     

                    

                                                                                                0,339 

0,203  

                                                                                                                                                                 

              Лінія впливу N3                            

                                                                 

0,226

                                                                                               0,429

                                                                                                            

КР1.301-БП.97126

Арк.

№Дк

Зм.

Кільк.

Підпис

Дата

Побудова ліній впливу поперечної та повздовжньої сили в перерізі 3 тришарнірної рамі

Стадія

Лист

Листів

Розробив

Чучула А.А.

22

     32

ПолтНТУ Кафедра будівельної механіки

Перевірив

Шкурупій О.А.

                                                                                                                                                                                                                                                                    

                 Для рішення задачі застосовуємо два способи – накладання  ліній впливу та      

                 за окремими точками

                                          2      F=1

3

 
                                                                                  Лінії впливу поперечної та поздовжньої сили     

                                                                      будуємо використовуючи спосіб за окремими точками.

                                                a                                

                                                              4                   1. Одинична сила знаходиться над перерізом.

                                                                               Знаходимо опорні реакції, та значення поперечної