Побудова ліній впливу зусиль в балці, тришарнірній рамі та фермі з визначенням в балці зусиль від постійного та рухомого навантаження, страница 2

F1

 
                                                                                                                                                               що вона і є

                                     5,74м          C              8,26м                     0,18                                                  критичною.

Fкр

 
                  

F1

 
                                                                                                   Перевіримо правильність розташування        

                                                                                                   використавши нерівності:

                      

 


                      E

F2

 
 


                                                                         Умова виконується, критичною буде сила  F2, яка знаходиться

                                                                         над вершиною трикутника. Підраховуємо максимальне

                                                                         значення реакції:

                                                                                             ,  де:  Rп значення від постійного навантаження,

F2

 
                                                                                                               – максимальне значення від рухомого

                                                                                                                  навантаження.

                     D                                                                                          - за допомогою лінії впливу

                                                                                                    - згідно аналітичних розрахунків у 1-ій частині   

                      Мінімальне значення опорної реакції R знаходимо, поставивши рухоме навантаження над

             від’ємною частиною лінії впливу (дивися  лист 18).

 


Чучула А.А.

 

Виконав

 

Лист

 

Перевірив

 

КР2.301-БП.97126

 

Шкурупій О.А.

 
                                                                                                

19

 
                                                                                                             

Дата

 

Підпис

 

№Док.

 

Аркуш.

 

Кільк.

 

Зм.

 

 


.                    Аналогічно знаходимо екстремальні значення для згинального момента та поперечної сили в

              перерізі 1.

Згинальний момент. Критичною – приймаємо останню (праву) силу рухомого навантаження, перевіримо нерівності:     

                                        F1           F1     F2          F2   

 


                      л. в. М1      

                                                                                                                                                             

                                   0,319         

                                             0,485  0,59               0,756              

 


                   Нерівності задовольняються. Відшукуємо значення мінімального згинального момента.

                   Максимальний дорівнює нулю (відсутні додатні значення лінії впливу згинальних моментів).

 


                     Поперечна сила. Знаходимо мінімальне значення поперечної сили (максимальне   

дорівнює нулю). Невигідне положення рухомого навантаження видно з малюнку лінії впливу поперечної сили. 

                                              F1           F1     F2          F2

                                                                                                                                                 

                      л. в Q1                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                   

                                    0,553

                                                0,773                                  

                                                0,912   1        1

 


Виконав

 

Лист

 

Чучула А.А.

 

Шкурупій О.А.

 

Перевірив

 

КР2.301-БП.97126

 

20

 
                                                                                                

Зм.

 

Дата

 

Підпис

 

№Док.

 

Аркуш.

 

Кільк.