Побудова ліній впливу зусиль в балці, тришарнірній рамі та фермі з визначенням в балці зусиль від постійного та рухомого навантаження, страница 5

0,583м

 
                                                                                                                                                             

                                                        12                                                                                                        8

 


0,583м

 
                                                     a                                        

                                                  

                                 1                       2                       3                        4                       5                      6                     7

                                                                                                                         

                                              1,17м                1,17м                1,17м                1,17м              1,17м              1,17м      

                              R1                                                                                                                                                         R7

N56

 
                                                                          

                                                                              Лінія впливу

                                                                                                                                       1,67              2

 


N58

 
                                                                            

                                                                             Лінія впливу

                                                                                                                    1,5

 


                                                                                                                            0,37

                           4

N54

 


                                                                             Лінія впливу 

                                                                                                                     1,35                                1                                    

                        

 


N59

 
                                                                           

                                                                              Лінія впливу

                                                                                                           

їзда поверху

 
                                                                                                                              0,5

N59

 
 


                                                                                     Лінія впливу                 1

їзда

понизу

 
                            


КР1.301-БП.97126

Арк.

№Дк

Зм.

Кільк.

Підпис

Дата

Побудова ліній впливу N в заданому вузлі ферми

Стадія

Лист

Листів

Розробив

Чучула А.А.

25

     32

ПолтНТУ Кафедра будівельної механіки

Перевірив

Шкурупій О.А.

                                                                                                                                                                                                      

Побудова ліній впливу

Лінію впливу зусилля N56 будуємо розрізавши ферму перерізом 1 – 1, вибравши моментною

точку 8. Спочатку розглядаємо рівновагу лівої частини, коли одинична сила знаходиться праворуч,

а потім правої, коли одинична сила знаходиться ліворуч.

 


Лінію впливу зусилля N54 будуємо аналогічно, але розрізавши ферму вже перерізом 2-2 і взявши моментну точку 9.

 


        Лінію впливу в стержні N59 знайдемо, розрізавши ферму по перерізу 3, вибравши моментною точку 7.

 


            Примітка. Так як лінії впливу у стержнях ферми побудовані від сил F=1, яка діє вертикально,

а постійне навантаження F1 і F2 діє під кутом, то зусилля в цих стержнях від F1 і F2 по лініях впливу, не вираховувались. Якщо б F1 і F2 діяли б вертикально, то тоді зусилля в цих стержнях     по лініях впливу вираховувались би по формулі N = SF•y.

Чучула А.А.

 

Виконав

 

Лист

 
                                                                                                              

Шкурупій О.А.

 

Перевірив

 

КР2.301-БП.97126

 

Дата

 

Підпис

 

№Док.

 

Аркуш.

 

Кільк.

 

Зм.

 

26