Розробка системи керування верстата, страница 15

Найменування витрат

Позначення

Сума по варіантам, грн

Базовий

Проектований

1

Капітальні вклади в обладнання

48840

48840

2

Капітальні вклади в виробничу площу

14153

14153

3

Капітальні вклади в оснастку

795

795

4

Капітальні вклади на проведення НИР.

4440

4440

Капітальні витрати по варіантам

68228

68228

По отриманим розрахунковим значенням технологічної собівартості і капітальних витрат по варіантам визначаємо кількісні показники ефективності пропонуючого процесу механічної обробки:

          1. Економія, яка отримана  від зниження собівартості обробки:


(4.12)


          2. Упровадження нового техпроцесу механічної обробки не потребує додаткових затрат , тому не має необхідності визначати термін їх окупленості . Розрахунковий коефіцієнт ефективності :


(4.13)


          3. Річний економічний ефект, отримуваний у споживача від впровадження нової технології:


(4.14)


де       і  - технологічна собівартість обробки деталі по варіантам;

 - коефіцієнт ефективності капітальних витрат, ;

 і  - капітальні вклади по варіантам;

 - річний випуск деталей.

Визначаємо відсоток зросту продуктивності праці:


(4.15)


де       - трудоємкість базового варіанту; 

 - трудоємкість проектуючого варіанту.

Визначаємо відсоток зниження собівартості:


(4.16)


де       - собівартість базового варіанту;

 - собівартість проектуючого варіанту.

          Висновок

          Таким чином, внаслідок досліджень та розрахунку економічної частини ми з'ясували, що модернізація системи керування верстата, призводить до зменшення часу на обробку деталей. Таким чином, річний економічний ефект від модернізованого верстата складає 7750 грн.

5 ОХОРОНА ПРАЦІ І НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

          При обробці матеріалів на металорізальних верстатах умови праці на робочих місцях складаються під впливом великого числа небезпечних і шкідливих факторів, різних по своїй природі, формам прояву, характеру дії на людину.

Питання забезпечення охорони праці й навколишнього середовища у випускній роботі розглядаються, як на стадії проектування шліфувальної бабки круглошліфувального верстата з гідростатичними шпиндельними опорами.Для успішного вирішення цих завдань необхідним є найбільш повне виявлення небезпечних виробничих факторів, що відбивають специфіку процесів обробки матеріалів різанням.

Відповідно до ГОСТ 12.0.003-74* [9] небезпечні й шкідливі виробничі фактори розділяються на фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні.

Характерними для процесів різання небезпечними и шкідливими факторами є:

1.  фізичні - рухливі частини обладнання, заготівлі й вироби, що пересуваються, стружка й пил оброблюваного матеріалу, підвищена напруга в електромережі, високий рівень шуму і вібрації та ін.;

2.  хімічні - аерозолі МОТС, мінеральних масел та ін.;

3.  біологічні - хвороботворні бактерії й мікроорганізми, що з'являються при роботі із МОТС;

4.  психофізіологічні - фізичні перевантаження, перенапруга зору, монотонність праці.

Приміщення механічного цеху є пожежно-небезпечним. Основними причинами пожеж є:

·  порушення технологічного режиму;

·  несправність електрообладнання;

·  самозаймання промасленого дрантя;

·  недотримання планового ремонту обладнання та ін.

Несприятливий вплив на природу можуть робити аерозолі твердих і рідких речовин (пилу, аерозолі МОТС), що містяться у вентиляційних викидах, стічні води, тверді відходи (пил, стружка й ін.), шум, вібрація.

Аналіз умов безпеки на робочому місці верстатника (ідентифікація небезпечних і шкідливих факторів, основні заходи щодо забезпечення  нормативних показників, міри захисту) наведені у табл.5.1


Таблиця 5.1 - Карта безпеки умов праці на робочому місці верстатника

Найменування шкідливих та небезпечних факторів

Нормовані параметр,

од. вим.

Нормовані показники, вимоги

Основні заходи по забезпеченню нормативних показників, вимог

Нормативно-технічні документи

1

2

3

4

5

6

1.

Рухомі частини верстатів (передачі зубчаті, пасові та ін.), відкриті рухомі частини верстата, рухомі заготівки, стружка,що відлітає, виступаючі при роботі за межі станини зовнішні торці складальних одиниць та ін.

-

-

Огорожі, щитки, екрани, фарбування відповідних елементів верстата в сигнальні кольори, захисні окуляри та ін.

ГОСТ 12.2.009-80

[10]

2.

Перевантаження, що здатні визвати руйнування деталей верстата, самовільне опускання шпинделів, головок, бабок та інших складальних одиниць, перебіги складальних одиниць за допустимі межі, включення режиму обробки до остаточного затиску деталі, самовільне послаблення при роботі пристроїв для закріплення патронів, інструмента та ін., припинення подачі електроенергії, зниження тиску масла в гідравлічних і пневматичних лініях.

-

-

Запобіжні й блокуючі пристрої

ГОСТ

12.2.009-80

[10]

Продовження таблиці  5.1                           

1

2

3

4

5

6

3.

Недосконалість конструкцій органів керування і нераціональне їхнє розміщення, що призводить до випадків затиснення та доторкання рук на частини верстата, до перевищення динамічних та статистичних навантажень на людину, перенапруження зорових аналізаторів та ін.

-

-

Виконання технічних та ергономічних вимог до органів керування на стадіях проектування, виготовлення, експлуатації, та ремонту.

ГОСТ 12.2.033-78

[11]

ГОСТ 12.2.049-80

[12]

4.

Електричний струм

-

-

Ізоляція струмоведучих частин та забезпечення їхньої недоступності, подвійна ізоляція, захисне заземлення та відключення, занулення, використання електрозахистних засобів  і запобіжних пристосувань.

ГОСТ 12.2.009-80

[10]

ГОСТ 12.2.030-81

[13]