Розробка системи керування верстата, страница 14

Продовження таблиці 4.1

Тарифна ставка робітника

грн./год.

1,24

1,24

Тарифна ставка наладчика

грн./год.

1,92

1,92

Кількість основних виробничих робітників

чол.

1

1

Ціна 1 м2 виробничої площі

грн.

425

425

Норматив обслуговування 1 м2 виробничої площі

грн.

18,6

18,6

Коефіцієнт, що враховує додаткову заробітну плату.

1,2

1,2

Коефіцієнт, що враховує відрахування на соціальне страхування

1,7

1,7

Норматив затрат на допоміжні матеріали на 1 верстат.

грн.

417

417

Тариф на електроенергію

грн./кВт год.

0,245

0,245

Норма амортизації

%

10

10

Діючий фонд часу роботи обладнання

год.

4250

4250

Розряд наладчика

3

3

Коефіцієнт, що враховує додаткову площу.

4,5

4,5

Закінчення таблиці 4.1

Устаткування:

1) найменування

2) кількість

шт.

1

1

3) ціна за одиницю

грн.

537

537

Інструмент:

1) найменування

Свердло

Свердло

2) кількість

шт.

1

1

3) ціна за одиницю

грн.

25

32

4) кількість правок

9

6

5) собівартість однієї правки

грн.

7

9

6) стійкість

хв.

45

65

Критерієм вибору ефективного варіанту обробки являється мінімальне значення приведених витрат (СN+EK^min), тому необхідно провести розрахунок елементів технологічної собівартості і капітальних витрат по варіантам.

4.1 Розрахунок елементів технологічної собівартості

          1. Основна і додаткова заробітна плата виробничого працівника:


(4.1)


де       - тарифна ставка робітника;

 - норма штучного часу;

 - коефіцієнт, що враховує додаткову заробітну плату;

 - коефіцієнт, що враховує відрахування на соціальне страхування;

 - коефіцієнт, що враховує багатоверстатне обслуговування.

          2. Затрати на силову електроенергію:


(4.2)


де       - потужність електродвигуна;

 - коефіцієнт використання потужності на холостому ході, ;

 - норма штучного часу;

 - норма машинного часу;

 - коефіцієнт використання потужності електродвигуна в процесі обробки, ;

 - тариф на електроенергію.

          3. Витрати на амортизацію обладнання:


(4.3)


де       - оптова ціна обладнання;

 - коефіцієнт, що враховує витрати на транспортування і монтаж обладнання, ;

 - норма амортизації;

 - число верстатів;

 - річний випуск деталей.

          4. Витрати на поточний ремонт обладнання:


(4.4)


де       - витрати на амортизацію обладнання.

          5. Витрати на ремонт і амортизацію устаткування:


(4.5)


де       - початкова вартість устаткування;

 - амортизаційні відрахування;

 - відрахування на ремонт, ;

 - норма штучного часу;

 - кількість устаткувань;

 - річний випуск деталей.

          6. Витрати на ріжучий інструмент:


(4.6)


де       - початкова вартість інструмента;

 - собівартість однієї правки;

 - кількість правок;

 - норма машинного часу;

 - стійкість інструмента;

 - коефіцієнт випадкового збитку, ;

          7. Витрати на утримання виробничого приміщення:


(4.7)


де       - виробнича площа під обладнання;

 - норматив обслуговування 1 м2 виробничої площі.

Всі перераховані вище розрахунки елементів технологічної собівартості по варіантам зводимо до таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 - Розрахунок технологічної собівартості по варіантам.

Елементи витрат

Позначення

Витрати по варіантам, грн.

Базовий

Проектований

1

Основна і додаткова зарплатня виробничого працівника

0,477

0,315

2

Витрати на силову електроенергію.

0,072

0,06

3

Витрати на амортизацію обладнання.

0,195

0,195

Продовження таблиці 4.2

4

Витрати на поточний ремонт обладнання

0,095

0,095

5

Витрати на ремонт і амортизацію устаткування

0,102

0,07

6

Витрати на ріжучий інструмент

0,988

0,883

7

Витрати на утримання виробничого приміщення

0,0055

0,0055

Технологічна собівартість

1,934

1,624

4.2 Розрахунок капітальних витрат по варіантам

Оскільки отримані значення собівартості не дозволяють зробити висновок про економічність нового техпроцесу, необхідно розрахувати капітальні витрати, необхідні для його упровадження.

Капітальні витрати розраховуються в наступному порядку:

1. Капітальні вклади в обладнання:


(4.8)


де       - оптова вартість верстата;

 - кількість верстатів;

 - коефіцієнт, що враховує витрати на транспортування і монтаж обладнання, ;

2. Капітальні вклади в виробничу площу:


(4.9)


де       - ціна 1м2 виробничої площі;

 - виробнича площа під обладнання;

 - коефіцієнт, що враховує додаткову площу.

3. Капітальні вклади в оснастку:


(4.10)


де       - початкова вартість устаткування;

 - кількість устаткувань.

4. Капітальні вклади в проведення НИР:


(4.11)


Всі розрахунки по капітальним вкладам зводимо до таблиці 4.3.

Таблиця 4.3 - Розрахунок капітальних витрат по варіантам