Розвиток суднових дизелів Технічні характеристики двигуна. Сфера його застосування. Розрахунок робочого процесу двигуна.

Страницы работы

Содержание работы

Зміст

Вступ

1. Технічні характеристики двигуна. Сфера його застосування.

2. Розрахунок робочого процесу двигуна.

          2.1. Вибір і обгрунтування основних даних для розрахунку.

2.2. Визначення потрібного тиску наддувного повітря для                                       отримання необхідної потужності.

2.3. Розрахунок процесу наповнення циліндру.

2.4. Розрахунок процесу стискання.

2.5. Розрахунок процесу згоряння.

2.6. Розрахунок процесу розширення.

2.7. Визначення індикаторних показників циклу.

2.8. Визначення ефективних параметрів двигуна.

3. Розрахунок і побудова згорнутої та розгорнутої індикаторних діаграм.

3.1. Побудова процесу стискання.

3.2. Побудова процесу розширення.

3.3. Визначення середнього індикаторного тиску.

Перелік використаних джерел


ВСТУП

Економічна та енергетична кризи в світі призвели до різкого зростання цін на нафту і нафтове паливо. Ціна на нафту на Світовому ринку зросла в 12 разів, у результаті чого експлуатаційні витрати на паливо досягли 50-60 % всіх експлуатаційних витрат судна. Виникла паливо-енергетична ситуація - висока вартість палива й обмеженість запасів нафти, що і було головним поштовхом бурхливого розвитку суднового дизелебудування.

До основних напрямків розвитку суднових дизелів відносяться наступні.

     1) Підвищення циліндрової потужності за рахунок газотурбінного наддування, унаслідок чого в мало-обертових двигунах циліндрова потужність доведена до Ne=4530-6950кВт, а агрегатна - до Ne = 84280 - 97300 кВт, у середньо-обертових дизелях відповідно Ne = =1050 ... 2150 кВт і Ne =25200...36000кВт. Необхідно визначити, що максимальна циліндрова потужність у МОД отримана при одночасному зменшенні максимального діаметра циліндра.( D = 1050...1060 мм)

2) Удосконалювання систем наддування з істотним підвищенням ККД, турбокомпресорів (з 50 до 70...72 ... 75  %), у результаті чого середній ефективний тиск досяг рe = 1,8...2,1 МПа в МОД і рe = 1,91…2,86 МПа в СОД при одноступінчатому наддуванні. Ведучі дизелебудівні заводи перейшли на ізобарну схему наддування для МОД. Ізобарне наддування починають вводити й у СОД.

     3) Удосконалення систем газообміну, що дозволяє збільшити повітряний заряд робочих циліндрів при зниженні відносних енергетичних витрат на їхнє наповнення. Ведучі фірми перейшли на прямоточно-клапанну пробивку з одним випускним клапаном на кожнім циліндрі в МОД.

4) Підвищення економічності в МОД, що досягається за рахунок наступних факторів:

збільшення відношення  ходу поршня  до діаметра циліндра, що досягло S/D = 5 (G60ME-C);

застосування ізобарного наддування замість імпульсного або комбінованоговикористання сучасних матеріалів для його виготовлення;

підвищення ККД турбокомпресора і кращого узгодження його характеристик з гідравлічними характеристиками дизелів;

удосконалювання системи очищення робочого циліндра від газів, що виробили, і оптимізації фаз газорозподілу, підвищення максимального тиску згоряння ( до 17 МПа)і ступеня стиску (до 14.16 МПа);

поліпшення сумішоутворення з метою скорочення затримки самозапалювання і періоду згоряння палива;

зменшення частки втрати теплоти з охолоджуючою водою;

підвищення тиску упорскування палива ( до 130 МПа ) і оптимізація фаз паливоподачі зі зменшенням його тривалості;

зростання механічного ККД двигуна ( до 92..95 % для МОД; 82-93% для СОД );

У результаті ефективний ККД двигуна збільшився з 40...42% до 48...50 %.

5) Переведення дизелів будь-якої частоти обертання на важкі низькосортні палива, а також інтенсивні науково - дослідницькі і конструкторські роботи з використання в дизелях альтернативних палив, природного газу, синтетичного палива метанолу, рослинних олій, поліметиллестеру  та ін;

6) Глибока утилізація теплоти газів, що відробили, і теплоти води, що охолоджує двигун, надувного повітря й мастила в системах регулювання температурного режиму двигунів. Крім установки на теплоходах утилізаційних паротурбогенераторів і вакуумних випарників у суднових дизелях з великою циліндровою потужністю стали застосовувати силові турбіни. Заслуговує на увагу пропозиція про заміну водяного охолодження двигуна високотемпературним масляним, при якому знижуються втрати при охолодженні двигуна, тобто підвищується його ефективний ККД і збільшується можливість більш глибокої утилізації теплоти газів, що відробили, і охолоджуючої рідини (за рахунок підвищення їх температури). Висока економічність сучасних дизелів дозволяють корисно використовувати до 70 % нижчої теплоти згоряння палива й охолоджуваної води;

7) Створення ефективних схем охолодження деталей циліндропоршневої групи, що дозволило різко знизити теплові напруги у високо форсованих по наддуванню дизелях;

8) Зниження частоти обертання МОД до 76...55 хв-1, у результаті чого на транспортних морських суднах пропульсивний ККД гребних гвинтів підвищився на 4...7 %;

9)  Автоматизація дизельних установок, широке впровадження дистанційного автоматизованого управління (ДАУ) і систем автоматичного управління і контролю за роботою двигуна, а також розробка і впровадження електронних (з мікропроцесорами) систем управління і регулювання робочого процесу.

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Курсовые работы
Размер файла:
331 Kb
Скачали:
0