Основи права: Методичні рекомендації до тестових завдань

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до тестових завдань з курсу „Основи права”

 для студентів усіх форм навчання

Харків

2004

Методичні рекомендації до тестових завдань.

Тестування поєднує в собі контролюючу, навчальну, виховну та розвиваючу функції, що значно підвищує самостійність мислення студентів. Воно спрямоване на творче опрацювання навчальної літератури, сприяє засвоєнню ключових понять. Тим самим навчальна діяльність постає як випробування інтелектуальних здібностей, а самі тести – як вимірювання рівня засвоєння навчального матеріалу.

Наведені тести являють собою комплекс відповідно оформлених завдань, пристосованих до змісту дисципліни „Основи права”. Запропоновані тести – об`активні, адже при їх вирішенні ініціатива обмежується: ставиться запитання і одночасно пропонуються варіанти відповідей, правильність яких треба оцінити. При цьому слід мати на увазі, що серед запропонованих варіантів відповідей декілька можуть бути правильними.

Оцінювання відбувається за наступною схемою:

Оцінка „незадовільно” ставиться тоді, коли надано менше як 60% правильних відповідей;

Оцінка „задовільно” ставиться у разі, коли правильні відповіді становлять 75% тестових завдань;

Оцінка „добре” ставиться у випадку правильних відповідей на 76 – 90% тестових завдань;

Оцінка „відмінно” ставиться тоді, коли правильні відповіді складають більше 90% тестових завдань.

 Трудове право

1.  До предмету трудового права належать відносини:

а)    між чоловіком та жінкою під час роботи на будівництві власного будинку;

б)    між поштою та листоношею;

в)    між    університетом    внутрішніх    справ    і    викладачем кафедри криміналістики;

г)    між Верховного Радою України і народним депутатом України;

д)    між президентом України і Прем'єр-міністром України;

е)    між магазином і продавцем;

ж)  між власником приватного підприємства і податковою інспекцією;

з)    між директором цирку і гастрольною групою, що працює в цирку у літній сезон.

2.  До відносин, що тісно пов'язані з трудовими, належать відносини:

а)    по встановленню посадового окладу юрисконсульту підприємства;

б)   по встановленню тарифів оплати за газ;

в)    по    затвердженню    колективом    правил    внутрішнього    трудового розпорядку;

г)    по затвердженню графіка відпусток на підшипниковому заводі №8;

д)    між КТС і працівником по розгляду трудових спорів;

е)    по матеріальному забезпеченню осіб, які підвищують кваліфікацію на юридичному факультеті університету;

ж)  по   відшкодуванню   власником   підприємства   працівнику   шкоди, заподіяної крадіжкою його хутряної шапки;

з)    між   профкомом   і   власником   підприємства   про   дачу   згоди   на звільнення працівника за прогул;

и)   між     Кабінетом     Міністрів     України     і     Українським     союзом промисловців і підприємців по укладенню Генеральної угоди.

3.  До джерел трудового права належить такі акти:

а)    Конституція України;

б)    Конвенції МОП;

в)    Генеральна угода;

г)    Закон України „Про міліцію";

д)    Закон України „Про підприємства в Україні";

е)    графік відпусток заводу „Продмаш" на 2002 р.;

ж)  перелік    посад    з    ненормованим    робочим    днем    виробничого об'єднання „Світоч";

з)    колективний договір;

и)   трудовий договір;

к)   контракт.

4.  Назвіть дії власника при звільненні працівника за скороченням штату:

а)    запропонувати в письмовій формі іншу роботу;

б)   запропонувати в усній формі іншу роботу;

в)    попередити за 2 місяці;

г)    попередити за 2 тижні;

д)   направити на курси підвищення кваліфікації;

е)    отримати  згоду  начальника  юридичного  відділу  підприємства  на звільнення працівника;

ж) отримати згоду профспілкового органу на звільнення працівника; з)   попередити службу зайнятості; й)   виплатити вихідну допомогу; к)   видати премію.

5.   Тарифна система оплати праці та її елементи:

а)   тарифна сітка;

б)   тарифна ставка;

в)    заохочувальні та компенсаційні виплати;

г)    схемі посадових окладів;

д)   довідники.

6.   На працівника не може бути накладена матеріальна відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству:

а)   через недбалість;

б)   в стані необхідної оборони;

в)    заподіяну зайвими грошовими виплатами;

г)    яку    можна    віднести    до    категорії    нормального    виробничо-господарського ризику.

7.   Обов'язок    доказування    вини    працівника,    яким    заподіяна    шкода, покладається на:

а)   самого працівника;

б)   власника або уповноваженій ним орган;

в)    визначається договором про матеріальну відповідальність;

г)    комісією, яка призначається власником;

д)   правоохоронні органи.

8.   В разі  смерті  потерпілого  на  виробництві  право  на  відшкодування шкоди мають:

а)    батьки пенсійного віку;

б)   працюючий батько померлого;

в)    повнолітні діти померлого;

г)    син-студент 22 років;

д)   утриманці померлого.

9.  До компенсації КТС входить розгляд спорів:

а)   про  поновлення  на  роботі  за  заявою  працівника,  звільненого  за результатами випробування;

б)   про розмір допомоги в разі тимчасової непрацездатності;

в)    за  заявою  працівника  про  визнання   недійсними  умов  трудового договору, що суперечать законодавству про працю;

г)    за заявою працівника про перегляд норм виробітку;

д)   за  заявою  працівника  про  незаконні   (з  точки  зору   працівника) переведення чи переміщення.

10. Національна служба посередництва і примирення утворюється:

а)   Президентом України;

б)   Верховною Радою України;

в)    головою облдержадміністрації;

г)    КТС;

д)   Службою зайнятості України.

Адміністративне право

1. Назвіть характерні особливості адміністративні-правових відносин:

а)   складаються в сфері виконавчої діяльності;

б)   складаються в сфері законодавчої діяльності;

в)    є відносинами влади і підпорядкування;

г)    суб'єктами відносин є лише органи виконавчої влади;

д)   суб'єктами    відносин    є    органи    виконавчої    влади,    громадяни України,   державні   службовці,   громадські   організації,   об'єднання, трудові колективи;

е)    стосунки між учасниками відносин розглядаються як в судовому, так і позасудовому порядку.

2.  Назвіть заходи адміністративного примусу:

а)   вимога  органів  внутрішніх  справ до  громадян  щодо  припинення окремих дій;

б)   перевірка документів;

в)    огляд речей;

г)    примусовий привід для медичного обстеження;

д)   вилучення речей і документів;

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Основы права
Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
100 Kb
Скачали:
0