Узагальнення результатів тесту по дисципліні "Розподіл виробничих сил"

Страницы работы

Содержание работы

Тест

Обзор попытки 2

Начало формы

Конец формы

Тест начат

воскресенье 11 декабря 2011, 23:39

Завершен

понедельник 12 декабря 2011, 00:19

Прошло времени

39 мин 45 сек

Баллов

46/50

Оценка

92 из максимума 100 (92%)

Question 1

Баллов: 1

Імпортними вантажами, що перевозяться морським транспортом України є такі (1):

Выберите один ответ.

a. кам'яне вугілля, залізна руда, чорні метали Неверно

b. мінерально-сировинні ресурси для кольорової металургії й виробництва мінеральних добрив; Верно

c. машини і обладнання; Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 2

Баллов: 1

Вагонобудування України набуло розвитку на підприємствах таких трьох міст (3):

Выберите один ответ.

a. Стаханов Верно

b. Дніпродзержинськ Верно

c. Кривий Ріг Неверно

d. Донецьк Неверно

e. Дніпропетровськ Неверно

f. Харків Неверно

g. Кременчук Верно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 3

Баллов: 1

Визначальними факторами розміщення целюлозно-паперової промисловості є (2):

Выберите один ответ.

a. споживач Неверно

b. водний Верно

c. екологічний. Неверно

d. трудові ресурси Неверно

e. сировинний Верно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 4

Баллов: 1

Визначити виробництва якимипредставлена основна хімія і, регіони де вона набула найбільшого розвитку в Україні (1):

Выберите один ответ.

a. основна хімія представлена виробництвом мінеральних добрив, неорганічних кислот і соди. Виробництво азотних, калійних добрив - тяжіє до районів видобутку сировини, а сірчаної кислоти, фосфатних добрив і соди до споживача. Неверно

b. основна хімія представлена виробництвом лаків, фарб, синтетичних барвників, що зосереджено, як правило, в районах споживання. Неверно

c. основна хімія представлена виробництвом мінеральних добрив, неорганічних кислот і соди. Азотні добрива - у центрах коксохімічного виробництва, а також у районах, де зосереджений споживач. Фосфатні - переважно в районах бурякосіяння. Калійні добрива - в районах видобутку сировини. Виробництво сірчаної кислоти зосереджено в районах її споживання. Содове виробництво там, де є кам'яна сіль. Верно

d. основна хімія представлена виробництвом напівфабрикатів для одержання полімерів і в основному зосереджена на Донбасі. Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 5

Баллов: 1

Визначити групу областей України у яких розташовані і працюють атомні електростанції (1):

Выберите один ответ.

a. Закарпатська, Львівська, Одеська Неверно

b. АР Крим, Вінницька, Чернігівській Неверно

c. Кіровоградська, Дніпропетровська, Тернопільська Неверно

d. Запорізька, Миколаївській, Хмельницька Верно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 6

Баллов: 1

Визначити два головних принципи розміщення підприємств важкого машинобудування (2):

Выберите один ответ.

a. розміщується поблизу джерел енергопостачання. Неверно

b. як правило, розміщується поблизу металургійних баз, тому що потребує значної кількості металу; Верно

c. розміщується в районах, де є споживач готової продукції; Верно

d. як правило, тяжіє до районів, де зосереджені кваліфіковані трудові ресурси; Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 7

Баллов: 1

Визначити економічний район у якому склався потужний індустріально-аграрний комплекс, на промисловість припадає 75% валового продукту господарства. У ньому зосереджено 20% машинобудування України. Виробляються турбіни, трактори, автомобілі, вагони, верстати, прилади, фосфорні і азотні добрива є нафтопереробний завод. Цей район значний виробник в Україні зерна, цукрових буряків, соняшнику:

Выберите один ответ.

a. Придніпровський Неверно

b. Північно-Східний Верно

c. Донецький Неверно

d. Карпатський Неверно

e. Причорноморський Неверно

f. Центральний Неверно

g. Волинський Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 8

Баллов: 1

Визначити економічний район України, якому відповідає наведена характеристика: значні мінерально-сировинні ресурси, такі як сірка, калійна та кухонна сіль, нафта, газ, мінеральні води; розвинуте машинобудування, лісова, деревообробна, хімічна й нафтохімічна промисловість; вирощують льон, виноград, зерно (1):

Выберите один ответ.

a. Причорноморський; Неверно

b. Карпатський; Верно

c. Придніпровський Неверно

d. Подільський; Неверно

e. Столичний Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 9

Баллов: 1

Визначити економічний район України, якому відповідає така характеристика: значні родовища залізних і марганцевих руд, кам'яного та бурого вугілля; провідні галузі промисловості - чорна металургія, машинобудування, у сільському господарстві спеціалізується на вирощуванні пшениці, соняшнику (1):

Выберите один ответ.

a. Карпатський; Неверно

b. Придніпровський; Верно

c. Донецький; Неверно

d. Причорноморський; Неверно

e. Центральний Неверно

Верно

Баллов за ответ: 1/1.

Question 10

Баллов: 1

Визначити економічний район, якому відповідає наведена характеристика: район має аграрно-індустріальну структуру господарства при цьому у структурі рослинництва переважають трудомісткі сільськогосподарські культури. Цукробуряковий АПК - провідний рослинницький АПК району, а одна з областей є провідною з виробництва цукру в Україні. Машинобудівні підприємства району для забезпечення потреб АПК випускають комбайни, трактори для сільського господарства (1):

Похожие материалы

Информация о работе