Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі шахти Луганської області)

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Ділова активність підприємства виявляється в динамічності її розвитку, досягненні поставлених цілей, ефективному використовуванні економічного потенціалу, розширенні ринків збуту.

Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється передусім у швидкості обороту його запасів. Аналіз її полягає у досліджуванні рівнів і динаміки різнобічних фінансових коефіцієнтів оберненості, які є відносними показниками фінансових результатів діяльності господарюючого суб’єкта.

Найважливішим показником фінансового стану підприємства є його забезпеченість власними оборотними коштами та ефективність їх використання.

Кожне підприємство для забезпечення нормального процесу виробництва повинно мати відповідну кількість оборотних активів. Розмір цих активів на певному підприємстві пов'язаний як із обсягом виробництва, так і зі швидкістю їх обігу. Розширення обсягів виробництва потребує і збільшення обігових коштів. Прискорення ж оборотності обігових активів, навпаки, приводить до зниження їх кількості, необхідної для забезпечення нормального процесу виробництва. В останньому випадку підвищується ефективність використання оборотних активів, які вкладаються у виробництво.

Тому аналіз забезпеченості шахти власними оборотними коштами і ефективності їх використання має суттєве значення для оцінки фінансового стану підприємства.

Для характеристики ефективності використання оборотних активів на підприємствах розраховуються такі показники: оборотність (тривалість одного оберту) в днях; коефіцієнт оборотності, коефіцієнт завантаження та коефіцієнт ефективності використання оборотних активів.

Загальна оберненість усіх засобів складається з часткових показників оберненості окремих елементів цих засобів.

Розглянемо показники, що характеризують ділову активність.

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів розраховується за формулою:

,                                                  (3.1)

де В – виручка від реалізації продукції без ПДВ, тис. грн.;

СЗОК  - середній залишок оборотних активів, тис. грн.

,

,

.

Час обороту оборотних коштів розраховується за формулою:

 дн.,                                  (3.2)

де К – кількість днів у періоді.

дн.,

 дн.,

дн.

Коефіцієнт оборотності запасів розраховується по формулі:

,                                                (3.3)

де С – собівартість реалізованої продукції, тис. грн.;

СЗЗ – середній залишок запасів, тис. грн.

,

,

.

Період одного обороту запасів розраховується за формулою:

 дн.                                      (3.4)

 дн.,

 дн.,

дн.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості розраховується за формулою:

,                                        (3.5)

де СДЗ – середня вартість дебіторської заборгованості, тис. грн.

,

,

.

Тривалість погашення дебіторської заборгованості розраховується за формулою:

 дн.                                      (3.6)

 дн.,

дн.,

 дн.

Коефіцієнт обіговості кредиторської заборгованості розраховується за формулою:

,                                        (3.7)

де СКЗ – середня вартість кредиторської заборгованості.

                ,

,

.

Тривалість погашення кредиторської заборгованості розраховується за формулою:

,                                                  (3.8)

 дн.,

 дн.,

 дн.

Тривалість оборотності обігових активів дає можливість підприємству вивільнити додаткові кошти з обороту та використати їх у виробництві. Отже, чим більше оборотів здійснюють оборотні активи, тим менше їх потрібно для забезпечення процесу виробництва, тим ефективніше вони використовуються.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості показує скільки оборотів здійснили за рік кошти, вкладені в розрахунки. У 2005році даний показник зменшився на 0,1, тобто час оберту збільшився в зрівнянні з 2004 роком на 10,7 діб. А у 2006 році коефіцієнт збільшився на 2,1, чим скоротив час оберту коштів на 109,2 діб ніж у 2005 році.

За допомогою коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості розраховується термін погашення цієї заборгованості. У 2005 році коефіцієнт збільшився на 0,1, тим самим термін погашення заборгованості зменшився, та у 2006 році коефіцієнт збільшився на 0,2, що також зменшило термін погашення кредиторської заборгованості.

Виходячи з розрахованих показників можна зробити висновок, що коефіцієнт оборотності обігових коштів у 2005 році збільшився на 0,16 оборотів, а період оборотності обігових коштів зменшився на 120,8 діб в зрівнянні з 2004 роком. Та у 2006 році коефіцієнт  також збільшився на 0,45 обертів, тим самим

Похожие материалы

Информация о работе