Категория «потенциал предприятия» в современных условиях хозяйствования

Страницы работы

24 страницы (Word-файл)

Фрагмент текста работы

початку обчислимо прибуток по періодах за схемою простих відсотків:

-  10 + 10*0,05 = 10,5 млн. грн.;

-  10,5 + 0 = 10,5 млн. грн.;

-  10,5 - 10,5*0,05 = 9,975млн. грн.;

-  9,975+ 9,975*0,13 = 11,27 млн. грн.

Продисконтуємо доходи з врахуванням відсоткової ставки:

ВТ = 10/1,1+10,5/1,21+10,5/1,331+9,975/1,4641+11,27/1,61 =

= 32,66 млн.грн.

Таким чином, за визначений період бізнес оцінюється у 32,66 млн.грн.

Завдання 4

Підприємець зважує рішення про те, чи варто йому відкривати новий оздоровчий центр. Нині він заробляє як Інструктор аеробіки 35 тис. грн., але якщо він розпочне нове діло, йому доведеться відмовитися від цієї роботи. Крім того, на оренду приміщення І на інші потреби він витрачатиме 280 тис. грн. на рік.

Які бухгалтерські витрати стосовно нового діла?

Які альтернативні витрати?

Скільки потрібно оздоровчому центру давати надходжень, щоб забезпечити позитивний бухгалтерський прибуток? А скільки, щоб економічний прибуток був позитивним?

Рішення

Альтернативні витрати, витрати втраченої вигоди або витрати альтернативних можливостей (англ. Opportunity cost(s)) — економічний термін, що означає упущену вигоду (прибуток, дохід) в результаті вибору одного з альтернативних варіантів використовування ресурсів і, тим самим, відмови від інших можливостей. Величина витрат упущеної вигоди пов'язана з корисністю найціннішою з альтернатив, яка виявилася нереалізованою

Альтернативні витрати не є витратами в бухгалтерському розумінні, вони всього лише економічна конструкція для обліку упущених альтернатив.

Якщо є два варіанти інвестицій, А і Б, до того ж варіанти взаємовиключні, то при оцінці доходності варіанту А необхідно враховувати недоотриманий дохід від неприйняття варіанту Б, як вартість упущеної можливості, і навпаки.

Простий приклад дає відомий анекдот про кравця, який мріяв стати англійським королем і при цьому "був би ще трошки багатше, тому, що ще б трошки шив". Проте оскільки бути королем і кравцем одночасно неможливо, то доходи від кравецького бізнесу будуть втрачені. Їх те і слід вважати вартістю упущеної можливості при сходженні на трон. Якщо ж залишитися кравцем, то будуть втрачені доходи від королівської посади, що і буде вартістю упущеної можливості в цьому випадку.

Бухгалтерські витрати підприємця при відкритті оздоровчого центру дорівнюють 280 тис. грн. на рік.

Альтернативні ж витрати дорівнюють 315 тис. грн., адже інструктор, відмовившись від роботи, втрачає і заробітну плату (280 +  35 = 315 тис. грн.).

Оздоровчому центру щоб забезпечити позитивний бухгалтерський прибуток потрібно давати надходжень більше ніж 280 тис. грн. за рік. 

А для того щоб економічний прибуток був позитивним, необхідно перекрити не тільки операційні витрати, але й забезпечити інструкторові минулий рівень заробітку, тобто надходження повинні складати більше 315 тис. грн. за рік.

Завдання 5

Фірма «Тетяна» виробляє і продає товар А. Загальна сума постійних витрат становить 300 тис. грн.; змінні витрати на одиницю товару — 68 грн. Нині фірма продає приблизно 10 тис. шт. виробів на місяць, але оскільки наявні виробничі потужності забезпечують випуск і реалізацію до 25 тис. штук за місяць, вирішено проаналізувати можливість одержання більшого прибутку у разі зміни ціни й обсягів реалізації. Для аналізу менеджером зроблено розрахунок залежності між ціною й обсягом реалізації за місяць:

Ціна реалізації одиниці виробу, грн.

Обсяг реалізації, штук

158

5000

148

6000

138

8000

128

10000

118

15000

108

18000

98

22000

88

25000

Розрахуйте на основі методу зіставлення граничних показників цінову межу реалізації і найвигідніші сполучення ціни й обсягів реалізації.

Рішення

Як бачимо з таблиці обсягів реалізації залежно від ціни, чим остання нижче, тим більше показників продажів. Проте необхідно зважати на розмір змінних витрат на одиницю продукції  та постійних на весь обсяг. Адже чим більше різниця між ціною та змінними витратами, тим більше прибуток. З другого боку, чим більше обсяг виробництва та реалізації, тим більше отриманий прибуток з кожної проданої одиниці продукції, і тим менші питомі постійні витрати. Отже, необхідно оптимізувати обсяг реалізації, витрати та ціну одиниці, з метою винайдення варіанту, що принесе найбільший прибуток, який розрахуємо за формулою:

П = (Ц-ЗВ)*Об - ПВ→max, де Ц – ціна одиниці продукції;

ЗВ – змінні витрати на одиницю продукції;

Об – обсяг реалізації;

ПВ – постійні витрати на весь обсяг реалізації.

Прибуток від реалізації складе:

1) (158 – 68)*5000 – 300000 = 150 000 грн.

2) (148 – 68)*6000 – 300000 = 180 000 грн.

3) (138 – 68)*8000 – 300000 = 260 000 грн.

4) (128 – 68)*10000 – 300000 = 300 000 грн.

5) (118 – 68)*15000 – 300000 = 450 000 грн.

6) (108 – 68)*18000 – 300000 = 420 000 грн.

7) (98 – 68)*22000 – 300000 = 360 000 грн.

8) (88 – 68)*25000 – 300000 = 200 000 грн.

Для фірми «Тетяна» оптимальним варіантом ціна-обсяг реалізації є  118 грн. - 15000 од.

Найнижчий прибуток при реалізації дорівнює 150 000 грн. при ціні 158 грн. за одиницю.

Ціновою межею реалізації є наступна ціна:

(х-68)*Об  - 300000 = 0

х*Об – 68Об = 300000

х = 300000/Об+68

За попередньо обсягу продажів в 10000 гранична ціна дорівнює:

Похожие материалы

Информация о работе