“Принципи формування баз даних і їхнє ведення за допомогою систем керування базами даних (на прикладі СУБД MS Access ), страница 5

П І Б

Розряд

Адреса

Кількість дітей

Оклад

Звання

6

7

8

9

10

Бабаєва О. В.

15

1

660

доцент

Борщенко Є. М.

15

660

доцент

Возiян Е. А.

13

520

немає

Гузенко Д. І.

13

2

520

немає

Деркач Є. П.

13

2

520

немає

Дудка А. В.

7

250

немає

 Ємець А. А.

11

405

немає

Збукер І. Ф.

15

2

660

доцент

Лебідь Н. Б.

13

520

немає

Мурат В. В.

17

3

815

професор

Нагорний Д. Ю.

11

405

немає

Парфомюк О. В.

17

815

немає

Святолуцька С. В.

15

1

660

доцент

Скляр М. Ю.

11

1

405

немає

Титаренко В. В.

7

250

немає

Чернова Е. Н.

7

250

немає

Шевчук К. В.

15

660

доцент


Таблиця 5 – Підрозділи

Код   підрозділу

Найменування підрозділу

01

Ректорат

02

Відділ кадрів

03

Деканат економічного факультету

04

Деканат факультету менеджменту

05

Деканат заочного факультету

06

Деканат МБ факультету

07

Факультет довузівської підготовки

08

Кафедра історії й політології

09

Кафедра філософії

10

Кафедра економічної теорії

11

Кафедра теорії світової економіки

12

Кафедра вищої математики

13

Кафедра ПМ i ІТ

14

Кафедра іноземних мов

15

Кафедра ЕБП

16

Кафедра міжрегіональної економіки

17

Кафедра БУА  

18

Кафедра екології

19

Кафедра хімії

20

Кафедра фізики

Таблиця 6 – Звання

Звання

Надбавка_2

Доцент

0,4

Професор

0,6

Член- кореспондент

0,8

Академік

1,0

Немає

0

5.Сформувати 3-4 типи запитів, наприклад:

·  одержати список співробітників, якi мають учене звання «доцент»;

·  одержати список співробітників кафедри економічної теорії, розрахувати для них заробітну плату з урахуванням окладу й установлених надбавок;

·  вивести список співробітників кафедри економіки, чий день народження припадає на жовтень.

Запит 1

За допомогою Конструктора запитів сформуємо запит на вибірку (рис. 2), що вилучає з таблиць створеної бази дані прізвища співробітників, якi мають звання «доцент» і найменування підрозділу, в якому вони працюють. Для цього використаємо поля «ПIБ» й «Учене звання» з таблиці Співробітники й поле «Найменування підрозділу» з таблиці  Підрозділу. У рядок Умови відбору введемо значення «доцент».


Рис.2.  - Конструктор запиту на вибірку співробітників,

 що мають учене звання «доцент»

У результаті виконання запиту була отримана таблиця, подана на рис.3.

 Рис.3. - вибірка за запитом 1

Запит 2

За допомогою Конструктора запитів сформуємо запит на вибірку (рис. 4), що вилучає з таблиць створеної бази даних прізвища співробітників кафедри економічної теорії i підрахуємо для них заробітну плату. Для вибору підрозділу «Кафедра економічної теорії» включимо в запит поле «Код підрозділу» і для нього в поле «Умова відбору» - код 10, що відповідає даній кафедрі, і видалимо прапорець Висновок на екран, щоб дане поле не виводилося в результуючій таблиці. Для розрахунку величини заробітної плати з урахуванням установленого окладу й надбавки за вчене звання необхідно ввести в запит поле, що обчислює. За допомогою Побудовника виразiв в поле, що, обчислює запишемо:

Вираз 1: = [співробітники]![Оклад]*(1+[Звання]![Надбавка_2]).

Замінивши «Вираз 1» на «Зарплата», одержимо

Зарплата: =[співробітники]![Оклад]*(1+[Звання]![Надбавка_2]).

У Властивостях обчислює поля, що обчислює, установимо Формат поля - фіксований і Число десяткових знаків - 2.

 

Рис.4 - Конструктор запиту на вибірку співробітників

кафедри економічної теорії з підрахунком зарплати

У результаті виконання запиту отримана таблиця, представлена на рис.5.


Рис.5 - Вибірка за запитом 2

Запит 3

 За допомогою Конструктора запитів сформуємо запит на вибірку (рис. 6), що вилучає з таблиць створеної бази даних прізвища співробітників, чиї дні народження припадають на жовтень, і найменування підрозділу, в якому вони працюють.


Рис.6 - конструктор запиту на вибірку співробітників

кафедри економіки, чий день народження припадає на жовтень

Для цього використаємо поля «ФИО» й «Рік народження» з таблиці Співробітники й поле «Найменування підрозділу» з таблиці  Підрозділу. У рядок «Умови відбору» введемо значення «*10*». Знак * заміняє значення числа в місяці й року народження. Для вибору підрозділу «Кафедра економіки» включимо в запит поле «Код підрозділу» і для нього в поле «Умова відбору» - код 15, що відповідає даній кафедрі, і видалимо прапорець Висновок на екран, щоб дане поле не виводилося в результуючій таблиці.

У результаті виконання запиту отримана таблиця, представлена на рис.7.


 Рис.7 - вибірка по запиті 3

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Завдання 1.

Створити базу даних про працівників підприємства, що містить наступні поля:

  • відділ;
  • п.i.б.
  • посада;
  • оклад;
  • категорія;
  • стаж роботи;
  • заробітна плата.

Поле «заробітна плата» розраховується за формулою

Оклад+Надбавка

Надбавка залежить від категорії.