Издательско-полиграфические единицы измерения, определение параметров книжных изданий

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторних робіт

з курсу « Основи технології поліграфічного виробництва»

для студентів спеціальності: «Видавничо-поліграфічна справа»

Затверджено

кафедрою інженерної та

комп’ютерної графіки

Протокол № __ від «__» ______2006

Харків 2006

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Лабораторні роботи виконуються студентами самостійно під наглядом викладача дисципліни. Необхідними умовами виконання кожної лабораторної роботи є:

·  попереднє домашнє ознайомлення студента з її описом, без чого він не допускається до виконання роботи – допуск до роботи;

·  інструктаж по техніці безпеки.

По кожній виконаній роботі студент складає звіт, зміст якого вказаний в описі робіт. Закінчена робота приймається викладачем дисципліни.

Студент не допускається до лабораторної роботи, якщо в нього є більше двох невідроблених або незахищених робіт.

Тематика лабораторних робіт складається з урахуванням учбової програми курса « Основи технології поліграфічного виробництва» і з урахуванням технологічного  обладнання лабораторії ХНУРЕ. Крім того, для виконання лабораторних робіт буде використано обладнання, формні пластини та інші матеріали базового підприємства книжкової фабрики           « Глобус».

Лабораторна робота № 1

Видавничо-поліграфічні одиниці виміру. Визначення параметрів книжкових видань

1.1 Мета роботи

Ознайомитися з видавничо-поліграфічними одиницями виміру й на прикладі конкретних книжкових видань виконати розрахунок параметрів.

2.  Змiст роботи

2.1 Провести вимiрювання формату полос, розмiру рядкiв, кегля за допомогою типометричної лiнiйки.

2.2  За формулами   визначити число рядкiв основного тексту в смузi, эмнiсть повної полоси в знаках  i эмнiсть друкарського аркуша конкретного книжкового видання.

Похожие материалы

Информация о работе