Вибір заготовки. Техніко-економічне обґрунтування вибору заготовки. Собівартість заготовки отриманої методом штампування

Страницы работы

14 страниц (Word-файл)

Содержание работы

 


ЗМІСТ

с
 


1 Тема роботи. 3

2 Мета роботи. 3

3 Вихідні дані та матеріали. 3

4 Теоретичні відомості 4

5 Хід роботи. 7

Висновки і пропозиції 11

Література. 12

6 Контрольні запитання. 13

Додаток А - креслення заготовки з штампування

Додаток Б - креслення деталі черв'ячний вал


 


1 ТЕМА РОБОТИ

Вибір заготовки. Техніко-економічне обґрунтування вибору заготовки.

2 МЕТА РОБОТИ

Навчитися правильно вибирати заготовку за даним робочим кресленням деталі, за заданою річною програмою випуску.

Навчитися обґрунтовано визначати норму витрат матеріалу, за техніко-економічними показниками встановлювати більш економічно вигідну заготовку, здійснювати порівняння якнайменше двох заготовок одержаних різними способами і на підставі порівняння зробити висновок щодо правильності вибору заготовки.

3 ВИХІДНІ ДАНІ ТА МАТЕРІАЛИ

3.1 Річна програма випуску деталей N=50000 шт.

3.2 Методичний посібник.

3.3. Креслення деталі


 


4 ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

4.1 Способи виготовлення заготовок.

Заготовки в машинобудуванні виготовляють одним з трьох способів:

-прокат;

-методом штампування;

-методом лиття.

Так як задана деталь є черв’ячним валом, то заготовкою для цієї заготовки можуть бути або круглий прокат або штампування.

4.2 Матеріал, з якого виготовляється дана деталь – це Сталь 45 ГОСТ 1050-94 – конструктивна сталь з вмістом вуглецю 0,45%, яка призначена для виготовлення важко навантажених деталей, які експлуатуються у важких умовах. За своєю характеристикою це сталь відповідає експлуатаційним вимогам, які пред’являються до деталі.

4.3 Вимоги, які пред’являються до вибору заготовки:

1) простота одержання заготовки;

2)максимальне наближення заготовки до форми деталі;

3) низькі металоємкість і трудоємкість виготовлення майбутньої деталі;

4) низька собівартість заготовки.

4.4 Правильний вибір заготовки.

Щоб зробити правильний вибір заготовки необхідно розглянути щонайменше 2 варіанти одержання заготовки, зробити техніко-економічні розрахунки, розгляд варіантів за двома показниками:

 


1)  Коефіцієнт використання матеріалу, Квм, який визначається за формулою 1:

         ,                                                   (1)     .

де    mд –маса деталі, кг;

           mз – маса заготовки, кг.

2) Собівартість заготовки СЗ1, СЗ2, яка розраховується за формулою 2 і формулою 3

СЗ1 = Ц*mз1 – ЦВ*mд + Цп ,                                                (2)   .

де    Ц – ціна 1 кг металу, грн. = 15 грн.

        mз – маса заготовки, кг

        Цв – ціна відходів, грн.                      Цв = 0,25*Ц,   Цв = 3,75 грн.

        Цп – ціна порізки, грн.

Ціну порізки вибираємо з методичних вказівок /1,с17/

                                     Цп = 6 грн.

Собівартість заготовки отриманої методом штампування СЗ2,грн., розраховуємо за формулою 3

СЗ2 = Ц*mз2 – Цв*mв +  ,                              (3)   .

де    Сштампа – вартість штампа;                 Сштампа = 20000 грн

        n – кількість штампів, шт.

З одного штампа можна зняти 10000 заготовок,

          N – річна програма випуску деталей, шт;        N=50000 шт.


Знаючи, що з одного штампу можна отримати 10000 стальних заготовок, розраховуємо кількість штампів, необхідних для виконання річної програми за формулою 4

 ,                                                            (4)       .

На підставі цих показників здійснюють висновок, який з розглядаємих варіантів буде більш економічним.

 

 


5 ХІД РОБОТИ

Проаналізувавши креслення деталі черв’ячний вал 5.05050302.ПР02.001 я прийшов до висновка, що дану заготовку для даної деталі можна отримати одним із двох варіантів:

1) Круглий гарячекатаний прокат, діаметром більше за номінальний діаметр на кресленні деталі, а саме Ø110, довжиною l=345 мм

2) Метод штампування, який дозволяє максимально приблизити форму заготовки до форми деталі з припуском на сторону кожної шийки валу по 2,5 мм, а отже на діаметр по 5мм. Ескіз заготовки за I варіантом представлено на рисунку 1, а заготовки за II варіантом – на рисунку 2.

Рисунок 1 – ескіз заготовки з гарячекатаного прокату.

 


Рисунок 2- ескіз заготовки з лиття.

Масу заготовки з круглого прокату розраховуємо за формулою 5

mз1 = V1*ɣ,                                                         (6)       .

де      ɣ=7,85

V1 – об’єм заготовки з прокату

Об’єм заготовки розраховуємо за формулою 6

Похожие материалы

Информация о работе