Вибір заготовки. Техніко-економічне обґрунтування вибору заготовки. Собівартість заготовки отриманої методом штампування, страница 2

 

                                                         (5)        .

 


Розраховуємо коефіцієнт використання матеріалу для заготовки з прокату за формулою 1

Низький коефіцієнт використання матеріалу свідчить про нераціональне використання матеріалу.

Об’єм заготовки з штампування розраховуємо за формулою 6

mз=1872,8*7,85=14701,5 г = 14,7 кг

Розраховуємо коефіцієнт використання матеріалу для заготовки з штампування за формулою 1.

Коефіцієнт свідчить про раціональне використання матеріалу.

Розрахунок собівартості заготовки за I варіантом, заготовки з прокату, за формулою 2

 


Розрахунок собівартості заготовки за II варіантом, заготовки із штампування, за формулою 3

Здійснюємо порівняння 2-х варіантів заготовок в таблиці 1.

Таблиця 1 – порівняння двох варіантів одержання заготовок

Варіант одержання заготовки

Квм

С, грн

1 Круглий гарячекатаний прокат

0,42

333,25

2 Штампування

0,73

207,5


 


ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

Оскільки заготовка за другим варіантом має коефіцієнт використання матеріалу більший ніж у першому варіанті, а собівартість меншу ніж у першому, то заготовка з штампування буде більш економічно вигідною ніж з прокату.

Я пропоную виготовляти заготовки методом штампування.


 


ЛІТЕРАТУРА

1 И. С. Добрыднев Курсовое проектирование по предмету «Технология машиностоения» - М.: Машиностроение, 1985, 183 с.

2 Н. А. Нефедов Дипломное проектирование в машиностроительных техникумах – М.: Высшая школа. 1986, 237 с.

3 Курсовое проектирование по предмету «Технология машиностроения «Методические указания» - Днепропетровск: 1985, 184 с.

4 Л. І. Боженко Технологія машинобудування. Проектування та виробництво заготовок – Львів: Світ, 1996, 367 с.


 


6 КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

6.1 Які заготовки використовують в машинобудуванні для обробки деталей – тіл обертання?

В машинобудуванні використовують заготовки з гарячекатаного круглого прокату, штамповки та лиття.

6.2 В яких випадках доцільно використовувати заготовки з круглого прокату, а в яких – методом штампування?

Для виготовлення валів маленькою різницею діаметрів шийок можна використовувати заготовки з прокату, для деталей-тіл обертання з великою кількістю шийок та з великою різницею їх діаметрів більш доцільно використовувати заготовки з штампування.

6.3 В чому полягають переваги і недоліки вище вказаних методів одержання.

Переваги і недоліки прокату: з таких заготовок можна виготовляти різні деталі, різної довжини, діаметром меншим ніж діаметр самого прокату, але при великій різниці діаметрів шийок цей метод одержання заготовок є не економічним через велику кількість відходів та більш трудомісткість.

Переваги і недоліки штампування: є більш економічним для виготовлення деталей з великою різницею у діаметрах шийок валу, менш трудомісткий, але для кожної деталі треба виготовляти свою форму, та з цієї заготовки можна виготовляти мало варіантів заготовок.

6.4 Як розрахувати масу заготовки з круглого прокату?

mз1 = V1*ɣ,                                                                       .

де      ɣ=7,85

V1 – об’єм заготовки з прокату

 


6.5 Як розрахувати масу відходів матеріалів?

mв=mз – mд,

де    mз – маса заготовки, кг

        mд – маса деталі, кг.

6.6 Як розрахувати масу заготовки одержаної методом штампування?

mз2 = (V1+ V2+ V3+…+ Vn)*ɣ

де    V1, V2, V3,…Vn – об’єми частин заготовки з різним діаметром, см3

ɣ=7,85

6.7 Як розрахувати коефіцієнти використання матеріалу?

 ,

де    mз – маса заготовки, кг

        mд – маса деталі, кг.

6.8 Як розрахувати собівартість заготовки з круглого прокату?

СЗ1 = Ц*mз1 – ЦВ*mд + Цп ,

де    Ц – ціна 1 кг металу, грн. = 15 грн.

        mз – маса заготовки, кг

        Цв – ціна відходів, грн.                     

        Цп – ціна порізки, грн.

 


6.9 Як розрахувати собівартість заготовки одержаної методом штампування?

СЗ2 = Ц*mз2 – Цв*mв +  ,

де    Сштампа – вартість штампа;             

        n – кількість штампів, шт.

          N – річна програма випуску деталей, шт;       

6.10 В чому полягають висновки щодо економічності вибраної заготовки?

Висновок щодо економічності вибраної заготовки полягає в тому щоб вибрати таку заготовку, яка б дешевше коштувала і після обробки якої було б менше відходів.