Виробнича програма та виробнича потужність. Витрати підприємства. Доходи і прибуток (Приклади задач до екзамену)

Страницы работы

Содержание работы

Приклади задач до екзамена з «Особливостей економіки підприємств міського господарства»

ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ТА ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ

Насосною станцією 1 підйому було піднято 5 млн. м3 води. Витрати води на власні потреби   -4 %, течі та невраховані

витрати води - 8 %. Питома вага споживання населенням - 70 %

Визначити:

^    абсолютну величину витрат води на власні потреби,

■^    абсолютну величину неврахованих витрат води,

^    обсяг води, поданої в мережу,

•/    обсяг води, реалізованої споживачам.

На початок року підприємство каналізації мало продуктивність обладнання 5 тис.м3 стісної рідини на день. Протягом року відбулись такі зміни: списано застаріле обладнання загальною продуктивністю 0.8 тис.м3 і придбано нове, продуктивністю 1,2 тис.м3. Визначити вхідну, вихідну, середньорічну продуктивність обладанання підприємства.

Підприємство міського транспорту налічує 60 одиниць рухомого складу, місткість якого дозволяє перевезти 11 млн. пасажирів на рік. Чисельність населення міста складає 21 тис.чол., середня кількість поїздок, що здійснюється 1 людиною - 500 поїздок на рік. Визначити величину виробничої програми транспортного підприємства, використовуючи балансовий метод.

ВИТРА ТИ ПІДПРИЄМСТВА

Обсяг піднятой води міським водопроводом - 35 млн. м3; обсяг води, поданої в мережу - 33 млн. м3; обсяг реалізованої води - 27 млн.м3 води. Вся піднята вода хлорується , у тому числі 70% піднятої води обробляється хлорним залізом т;

коагулянтом. Характеристика витрат на хімічні реагенти наведена у таблиці:_______

___________ Види реагентів___________________ Норма витрат, кг/1000м3___________ Ціна, грн./т______________________

Хлор___________________________________________________ 3_______________________________________________________ 590________________

Хлорне залізо__________________________________________ 20,4______________________________________________________ 230_________________

Коагулянт                                               |                              61                                                                                                       416                              

Норма витрат електороенергії на 1000м   : для станції 1 підйому - 498 кВт*год., для станції 2 підйому - 372 кВт*год.

Тариф на електроенергію - 500грн. за 1000кВт*год.

Визначити:

/    витрати міського водопроводу на хімічні реагенти для очистки води,

^    витрати на електроенергію, яку споживають насосні станці 1 та 2 підйому,

^    суму матеріальних витрат водопроводу

Витрати комунального підприємства на відведення 234830 тис. м3 стічної рідини у 1999р. склали 32732,1 тис.грн., доходи

від надання цих послуг - 42715 тис.грн.

Визначити середню собівартість та середній тариф 1 м3 стічної рідини.

ЦІНА ТА ЦІНОУТВОРЕННЯ

Дані щодо діяльності підприємства за звітний період: річний обсяг реалізації- 5000 одиниць, ціна продажу - 80$, постійні

витрати за рік - 51000$, змінні витрати на 1 одиницю - 48$, у тому числі: прямі матеріальні витрати - 30$, прямі трудові

витрати -12 $, інші прямі - 6$.

В наступному періоді передбачається збільшити зарплату на 10%.

Визначити:

■^    Точку беззбитковості підприємства у звітному та наступному році.

■^    Побудувати графік

Витрати комунального підприємства на відведення 234830 тис. м3 стічної рідини у 1999р. склали 32732,1 тис.грн.

Визначити:

^   тариф на відведення 1 м3 стічної рідини для населення,

^   тариф на відведення 1 м3 стічної рідини для промислових підприємств( коефіцієнт рентабельності - 20%).

ДОХОДИ І ПРИБУТОК

Житлове експлуатаційне підприємство обслуговує житлові будинки загальною площею - 200 тис. м2. Окрім того, підприємство здає в аренду торговим організаціям нежитлові приміщення, площа яких становить 3 тис. м2. Величина квартирної плати - 37 коп. за 1 м2 житлової площі, величина орендної плати - 5 грн./м2. Визначити доходи житлового експлуатаційного підприємства.

Витрати транспортного підприємства на переведення 1 пасажира склали 45 коп. Затверджений міськвиконкомом тариф -40 коп. За звітний період було перевезено 10 млн.пасажирів. Визначити фінансовий результат діяльності підприємства.

У 2000р. Готель отримав доходи: від реалізації ліжко-діб - 7934 тис.грн., від надання додаткових послуг - 683 тис.грн.,

інші доходи - 1284 тис.грн. Експлуатаційні витрати підприємства становили 6971 тис.грн.

Визначити:

^    величину прибутку до оподаткування

^    коефіцієнт загальної рентабельності

ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНА

1.  Сутність економічної структури і міське господарство як галузь народного господарства

2.  Особливості підприємств міського господарства

3.  Виробнича програма: вимірники і показники

4.  Методи розробки виробничої програми

5.  Виробнича потужність підприємства:види, вимірники, особливості обчислення

6.  Особливості складу і структури основних фондів у МГ

7.  Особливості відтворення основних фондів у МГ

8.  Особливості складу і структури оборотних коштів

9.  Визначення потреби в оборотних коштах :матеріали,запасні частини

10.  Визначення потреби в оборотних коштах: паливо, незавершене виробництво

11.  Визначення потреби в оборотних коштах: малоцінні та швидкозношувальні предмети, готова продукція,

12.  Визначення    потреби    в    оборотних    коштах:    витрати    майбутніх    періодів,    абонентська заборгованість

13.  Вирначення оптимального розміру поставки

14.  Реальні способи зниження собівартості

15.  Формальні способи зниження собівартості

16.  Етапи ціноутворення

17.  Методи ціноутворення, орієнтованого на витрати

18.  Методи ціноутворення, орієнтованого на споживачів і конкурентів

19.  Комунальні тарифи

20.  Фінансові результати діяльності

Похожие материалы

Информация о работе