Визначення ступеня звукоізоляції (втрат) при проходженні звуку (широкосмуговий білого шуму) через перешкоду у вигляді плоскопаралельного шару (двері), страница 2

 – рівень перешкоди за перешкодою й вимірюється в даній лабораторній роботі № 5.

Таблиця 5.3

Ñ, дБ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

>10

δ, дБ

6,5

4,2

3

2,1

1,6

1,3

1

0,8

0,7

0,5

0

8. Оцінка можливості існування або відсутності каналу витоку МІОД.

Ефективність захисту: , де .

Виконання нерівності Nф £ Nн визначає відсутність каналу витоку інформації.

І навпаки, канал витоку існує, за умови Nф ³ Nн, виходячи із чого розраховується розвіднебезпечну відстань від дверей: .

,

(5.9)

.

(5.10)

Умова виконання захисту по відстані: Rp £ R – розвіднебезпечна відстань повинна бути менше фактичної відстані до можливого місця розміщення розвідзасобів.

Порядок виконання роботи

1. Акустичний тест-сигнал формується й випромінюється за допомогою стенда №1, структурна схема якого представлена на рис. 5.1 з рівнем » 90 дБ.

Рис.5.1. Схема стенду № 1

2. Структурна схема вимірювального комплексу й комплексу, що аналізує, представлена на рис. 5.2. (стенд № 2)

Рис.5.2. Схема стенду № 2

3. На рис. 5.3 представлена схема розташування мікрофона по відношенню до звукоізолюючої перешкоди.

4. Провести вимірювання сигналу перед звукоізолюючою перешкодою. Показання знімаються з екрана вузькополосного аналізатору спектру 2033 в октавних смугах. Показання знімаються, послідовно запитуючи кожен фільтр приладу 1617.

5. Аналогічна операція виконується й за межами перешкоди.

6. Зняті показання перед і за перешкодою заносяться в табл. 5.4 відповідно до центральних частот октавних смуг, після чого будується спільна спектральна характеристика в октавних смугах.

7. Результати вимірювань заносимо в табл. 5.4.

Таблиця 5.4. Результати вимірювань

№ п/п

Характеристика, дБ

Середньогеометрична частота, Гц

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1

Рівень тест сигналу,

94,7

96,9

93

92,5

96,2

95

94,6

92

2

Звукоізоляція дверей,

12,1

9,6

8

6,1

9,7

16

15,3

13,8

3

Рівень сигналу за двері,

разом з перешкодою,

86,8

86,5

85

86,4

86,5

79

79,3

78,2

4

Рівень перешкоди за дверима,

40

40

40

40

40

40

40

40

5

Нормативне відношення с/п Nн

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

6

Фактичне відношення с/п Nф

15,9

18,4

19

20,9

15,3

7

6,7

6,2

7

Ефективність захисту

-25,9

-28,4

-29

-30,9

-25,3

-17

-16,7

-16,2

8

Розвіднебезпечна відстань Rp, м

19.724

26.303

28.184

35.075

18.408

7.079

6.839

6.457

9

Рівень мови, Р1окт мови

68

68

67

67

65

63

62

60

Продовження таблиці 5.4.

№ п/п

Характеристика, дБ

Середньогеометрична частота, Гц

1600

2000

2500

3150

4000

5000

6300

8000

1

Рівень тест сигналу,

98

96,3

92,6

93

95,6

92

88,6

88,1

2

Звукоізоляція дверей,

20,1

18

17,6

16,7

17,8

13

14,6

14,9

3

Рівень сигналу за двері,

разом з перешкодою,

77,9

78,3

75

76,3

77,8

79

74

73,2

4

Рівень перешкоди за дверима,

40

40

40

40

40

40

40

40

5

Нормативне відношення с/п Nн

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

-10

6

Фактичне відношення с/п Nф

-2,1

-1

-1,6

-2,7

-4,8

-1

-4,6

-5,9

7

Ефективність захисту

-7,9

-9

-8,4

-7,3

-5,2

-9

-5,4

-4,1

8

Розвіднебезпечна відстань Rp, м

2.483

2.818

2.63

2.317

1.82

2.818

1.862

1.603

9

Рівень мови, Р1окт мови

58

57

56

54

53

52

50

49

Висновки: При даній двері рівень захищеності недостатній. На низьких та середніх частотах розвідонебезпечна відстань дуже висока (до 35 м).