Групування статистичних даних. Використання статистичних функцій табличного процесору Exсel

Страницы работы

7 страниц (Word-файл)

Содержание работы

Практична робота №1

Тема:   Групування статистичних даних. Використання статистичних функцій табличного процесору Exсel.

Мета:   Навчитися групувати статистични дані з використанням статистичних функцій табличного процесору Exсel.

Завдання

1. Завантажити табличний процесор Exсel.

2. Ввести дані згідно власного варіанту завдання.

3. Знайти параметри описової статистики (через інструмент аналізу даних).

4. Відсортувати дані в таблиці за значеннями X.

5. Відшукати статистичні характеристики за допомогою статистичних функцій Excel.

6. Знайти кількість інтервалів для групування.

7. Знайти числове значення інтервалу.

8. Побудувати інтервали у таблиці групувань.

9. Знайти середні значення у кожній групі.

10. Побудувати гістограму (через інструмент аналізу даних).

11. Розрахувати частоти для кожного інтервалу.

12. Побудувати діаграму за введеною статистичною сукупністю.

13. Перейменувати належним чином робочі листи книги.

14. Зберегти файл до власного каталогу під назвою PW_1.xls

Завдання 1

Завантажив табличний процесор Excel за допомогою меню «Приложения»  -> «Офис» -> «OpenOffice.org Calc» див. рис.1.

Рис.1 – Завантажую програму

Завдання 2, 3

Ввів дані згідно мого варіанту, див. рис. 2. Перейменував лист на «Описову статистику».

Рис.2 – Введені дані

Завдання 4

Відсортував дані в таблиці за значенням X, див. рис. 3.

Рис.3 - Відсортовані дані

Завдання 5

Відшукані статистичні характеристики див. рис. 4.

Рис.4 – Відшукані статистичні характеристики

Завдання 6…9

Кількість інтервалів для групування, числове значення інтервалу, інтервали у таблиці групувань, середні значення у кожній групі див. рис. 5.

Рис.5 – таблиця групувань

Завдання 10

Гістограма, див. рис. 6.

Рис.6 - Гістограма

Завдання 11, 12

Діаграма за введеною статистичною сукупністю, див. рис. 7.

Рис.7 - Діаграма за введеною статистичною сукупністю

Завдання 13

Перейменовані листи книги, див рис.2 (внизу).

Висновки

1. В середовище електронних таблиць швидко та зручно групувати статистичні дані.

2. За допомоги майстрів, наприклад майстра діаграм, процес створення не складний і інтуїтивно понятий. До закінчення вводу даних можливо бачити передчасний вигляд рисунку.

3. Багатий вибір стандартних функцій прийде на користь в будь-якої галузі.

4. Ідея зберігати и працювати одразу з декілька ми книжками в одному файлі допомагає спростити зберігання і обробку інформації.

5. Безкоштовна програма Calc від OpenOffice.org є альтернативою дорогій Ecxel від Microsoft Office. Уся необхідна функціональність реалізована в достатньому об’єму. Є можливість зберігати файли у форматі Excel 2003.

Похожие материалы

Информация о работе