Проектування головки різця з механічним кріпленням твердосплавної непереточуваної пластини клином

Страницы работы

4 страницы (Word-файл)

Содержание работы

1. Проектування головки різця

Згідно завдання подана деталь оброблюється за такими параметрами режимів різання: V = 214 м/хв., S = 0,24 мм/об, t = 2,5 мм. Матеріал деталі – сталь Х18Н9Т.

Для обробки обираю токарний збірний прохідний різець з механічним кріпленням твердосплавної непереточуваної пластини клином. [1, c.128 -129].

 Головка різця показана на рисунку 1.

Рисунок 1 – Ескіз головки різця

2. Твердосплавна пластина та її позначення

Для обробки деталі із сталі Х18Н9Т згідно з [2, c.44] напівчистове точіння, t = 0,2…4 мм, S = 0,1…0,5 мм/об жаростійких, корозійностійких сталей аустенітного класу обирається пластина із твердого сплаву марки ВК6-М. Пластинка матиме круглу форму для обробки галтелі R10,02 мм, кругла пластинка повинна бути з радіусом меншим за заданий або однаковим (при остаточній обробці).

3. Позначення твердосплавної пластини за стандартом ІSО має наступний вигляд:

По [2, с. 90, табл. 2.14]

      1       2      3       4       5       6        7      8        9

R

С

M

М

59

04

95

S

N

1 – форма пластини – кругла;

2 – задній кут – 7º;

3 – клас точності - ± 0,13;

4 – конструктивні особливості пластинки – пластинка з наскрізним отвором і стружкоподрібнюючою  канавкою з одного боку;

5 – довжина різальної кромки – 59,847 мм;

6 – товщина пластинки – 4,76 мм;

7 – радіус при вершині – 9,525 мм;

8 – форма кромки – закруглена з фаскою;

9 – напрямок різання – двостороннє різання.

4. Механізм кріплення твердосплавної пластини

Для кріплення пластинки обирається механізм кріплення  тягою. Схема кріплення цим механізмом показана на рисунку 2.

1 – тіло різця

2 – твердосплавна пластинка

3 – опорна пластинка

4 – тяга

5 - шпилька

Рисунок 2 – Схема кріплення пластини

5. Сила різання, що виникає при обробці деталі

Сила різання визначається за формулою [1, c.271]:

,                                                      (1)

де: Ср, t x, S y, V n, KР – поправочні коефіцієнти.

                       ,                                                      (2)

де: Kmp -  залежить від оброблюваного матеріалу, Kmp = 0,75/0,75 = 1;

      Kγp - залежить від переднього кута, γ = 10º, Kγp = 1,0;

      Kλp - залежить від кута нахилу головної ріжучої кромки, λ = 0º, Kλp = 1,0;

      Kφp – залежить від кута в плані, φ = 90 º, Kφp = 0,89.

Вони визначаються за таблицями, поданими у [1, c.264, 273-275].

= 204;  Х = 1,0;  У = 0,75;  n = 0

Отже:

 (Н)

Знаючи силу різання знаходяться параметри перетину державки різця:

                                                            (3)

σВИГ = 40 кг/мм2 – напруження вигину державки різця.

 (мм)

Приймаємо ширину державки В = 20 мм.

                   H = 1,6*B                                                  (4)

Н = 1,6*20 = 32 мм

Приймаємо висоту державки Н = 32 мм.

6. Позначення спроектованого різця по ІSО

                1      2      3       4        5        6      7       8       9

 S

R

С

С

N

32

20

Р

59

1 – спосіб кріплення пластинки –тягою;

2 – форма пластинки - кругла;

3 – головний кут у плані φ = 90 º;

4 – задній кут – 7º;

5 – напрямок різання – двостороннє різання;

6 – висота корпуса – 32 мм;

7 – ширина корпуса  – 20 мм;

8 – довжина різця - 170 мм;

9 – довжина ріжучої кромки - 59,817 мм.


Список літератури

1.  Справочник технолога – машиностроителя. В 2-х т. Т . 2/Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. – 4-е изд., перерад. и доп. – М.: Машиностроение, 1986. 496 с., ил.

2.  Металлообрабатывающий твердосплавный инструмент: Справочник/ В.С. Самойлов, Э. Ф. Эйхманс, В. А. Фальковский и др.; Редкол.: И. А. Ординарцев (пред.) и др. – М.: Машиностроение, 1988. – 368 с.: ил. – (Б-ка инструментальщика)

3.  ГОСТ 27301 – 87. Режущие пластины круглые с отверстием и стружколомающей канавкой с одной стороны для токарных резцов.

Похожие материалы

Информация о работе