Розрахунок параметрів і характеристик трифазного асинхронного двигуна з коротко замкнутим ротором

Страницы работы

Содержание работы

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Кафедра електротехніки

Розрахунково-графічна робота № 2 з електротехніки на тему:

Розрахунок параметрів і характеристик трифазного асинхронного двигуна з коротко замкнутим ротором

Варіант № 171

Виконав:    студент     Лейба В.М.

групи           ДМ-21

Перевірив:                  Сенченко В.М.

СумДУ, 2005

Завдання.

За даними трифазного асинхронного двигуна і заданою схемою з’єднання обмоток статора, наведеною у таблиці 1, виконати:

1.  Визначити лінійну напругу живильної трифазної мережі  і синхронну частоту обертання поля статора, номінальну та критичну частоти обертання ротора, номінальну потужність , споживану двигуном із мережі, номінальний  і пусковий  струми двигуна, номінальний  і максимальний  обертаючі моменти двигуна.

2.  Накреслити криву залежності M(S) при , визначити кратність пускового моменту .

3.  Дати механічну характеристику  при  і визначити діапазон частот обертання ротора, при яких можлива стійка робота двигуна.

4.  Дати характеристики M(S) і  при .

5.  Навести схему з’єднання фаз обмотки статора згідно з таблицею 1 із урахуванням діючих струмів.

Таблиця А. – Дані трифазного асинхронного двигуна з коротко замкнутим ротором на напругу 220/380 В при .

Ва-
рі-
 ант

Схема
з’єднання
фаз обмотки

статора


кВт

171

Y

4,0

8

0,041

2,2

6,0

0,83

0,7

Розв’язання:

1. Визначаємо лінійну напругу мережі живлення:

Так як схема з’єднання обмоток статора “Y” – трикутник, то Uл = U1 = 220 В.

Синхронна частота обертання поля статора:

       

2∙р = 8 – кількість електромагнітних полюсів обертового магнітного поля, тоді р = 4 – кількість пар електромагнітних полюсів.

Таким чином, маємо

Номінальна частота обертання поля ротора:       

Критична частота обертання поля ротора:

       

де – критичне ковзання;

Тоді

Номінальна потужність, яку асинхронний двигун споживає з мережі живлення:

       

Номінальний струм асинхронного двигуна:

Пусковий струм асинхронного двигуна розраховуємо за фазою:

       

де                    

Тоді

Номінальний обертовий момент асинхронного двигуна:

       

Максимальний обертовий момент асинхронного двигуна:

       

Для виконання пунктів 2), 3), 4) проведемо наступні розрахунки:

Розрахуємо кратність пускового моменту:

         Кп = Мпускном,

де Мпуск = М = 4,994 Н∙м при  і n2 = 0 (із таблиці 1.2).

Тоді .

Дані розрахунків для побудови кривих залежностей М(S) і М(S) та механічних характеристик n2 = f(M) зводимо у таблицю 1.

При розрахунку використовуємо формули для поточних значень величин, а також  вже знайдені значення деяких із них:

 

Приклад розрахунку:

При S = 0,2 маємо:            

         Таблиця 1 – Обраховані величини  і .

S

0


0,1

0,2


0,307

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

,об/хв

750

675

600

519,75

450

375

300

225

150

75

0

М,

0

5,242

8,141

8,9

8,597

7,937

7,218

6,547

5,954

5,439

4,994

,

0

4,246

6,594

7,209

6,964

6,429

5,847

5,303

4,823

4,406

4,045

                    Криві залежностей M(S) та M(S) зображені на рисунку 1.1.

Рисунок 1.1 – Графіки кривих залежностей M(S) та М(S).

Графіки механічних характеристик n2 = f(M) та n2 = f(M) зображені на рисунку 1.2.

Визначаємо діапазон частот обертання ротора, при яких можлива стійка робота двигуна: n2 = 1500 ÷ 1410 (об/хв).

Рисунок 1.2 − Графіки механічних характеристик n2 = f(M) та n2 = f(M).

Похожие материалы

Информация о работе