Суть фінансів підприємства, їх місце у фінансовій системі держави. Функції фінансів підприємства. Склад фінансових відносин підприємства

Страницы работы

Содержание работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Кафедра обліку і аудиту

Екзаменаційний білет 1

з дисципліни «Фінанси підприємства»

для студентів напряму 6.050100 «Економіка і підприємництво»

1.   Суть фінансів підприємства, їх місце у фінансовій системі держави.

2.   Наведіть схему здійснення факторингових угод ти види факторингових операцій

3.  Задача

Затверджено  на засіданні кафедри Протокол №   від                      2008р.

Укладач проф..

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Кафедра обліку і аудиту

Екзаменаційний білет 2

з дисципліни «Фінанси підприємства»

для студентів напряму 6.050100 «Економіка і підприємництво»

1.  Функції фінансів підприємства

2.  Назвати основні джерела фінансування  санаційних заходів

3.  Задача

Затверджено  на засіданні кафедри Протокол №   від                       2008р.

Укладач проф..

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Кафедра обліку і аудиту

Екзаменаційний білет 3

з дисципліни «Фінанси підприємства»

для студентів напряму 6.050100 «Економіка і підприємництво»

1.  Дати характеристику порядку проведення фінансової  санації підприємства

2.  Склад фінансових відносин підприємства

3.  Задача

Затверджено  на засіданні кафедри Протокол №   від                         2008р.

Укладач проф..

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Кафедра обліку і аудиту

Екзаменаційний білет 4

з дисципліни «Фінанси підприємства»

для студентів напряму 6.050100 «Економіка і підприємництво»

1.  Суть  фінансових ресурсів підприємства та джерела їх формування

2.   

3.  Поясніть суть і напрями проведення фінансової санації підприємства

4.  Задача.

Затверджено  на засіданні кафедри Протокол №   від                    2008р.

Укладач проф..

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Кафедра обліку і аудиту

Екзаменаційний білет 5

з дисципліни «Фінанси підприємства»

для студентів напряму 6.050100 «Економіка і підприємництво»

1.  Основи організації фінансів підприємства

2.  Поясніть суть і назвіть причини виникнення потреби підприємства в залученні кредитних ресурсів

3.  Задача

Затверджено  на засіданні кафедри Протокол №   від                  2008р.

Укладач проф..

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Кафедра обліку і аудиту

Екзаменаційний білет 6

з дисципліни «Фінанси підприємства»

для студентів напряму 6.050100 «Економіка і підприємництво»

1.  Зміст, порядок організації і завдання фінансової роботи на підприємстві.

2.  Назвіть основні форми і види кредитування підприємства

3.  Задача

Затверджено  на засіданні кафедри Протокол №   від                  2008р.

Укладач проф..

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Кафедра обліку і аудиту

Екзаменаційний білет 7

з дисципліни «Фінанси підприємства»

для студентів напряму 6.050100 «Економіка і підприємництво»

1.  Проаналізуйте  основні показники руху грошових коштів та акціонерного капіталу

2.  Дайте характеристику способів банківського кредитування підприємства

3.  Задача

Затверджено  на засіданні кафедри Протокол №   від

Укладач проф..

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Кафедра обліку і аудиту

Екзаменаційний білет 8

з дисципліни «Фінанси підприємства»

для студентів напряму 6.050100 «Економіка і підприємництво»

1.  Сфера застосування готівкової і безготівкової форми грошових розрахунків

2.  Пояснить порядок укладання  кредитного договору

3.  Задача

Затверджено  на засіданні кафедри Протокол №   від                        2008р.

Укладач проф..

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Кафедра обліку і аудиту

Екзаменаційний білет 9

з дисципліни «Фінанси підприємства»

для студентів напряму 6.050100 «Економіка і підприємництво»

1.  Сутність і порядок проведення безготівкових розрахунків підприємства

2.  Дати характеристику суті і механізму комерційного кредитування  підприємства

3.  Задача

Затверджено  на засіданні кафедри Протокол №   від                     2008р.

Укладач проф..

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Кафедра обліку і аудиту

Екзаменаційний білет 10

з дисципліни «Фінанси підприємства»

для студентів напряму 6.050100 «Економіка і підприємництво»

1.  Сутність і порядок проведення безготівкових розрахунків підприємства

2.   Поясніть суть і порядок лізингового кредитування підприємства

3.  Задача

Затверджено  на засіданні кафедри Протокол №   від                      2008р.

Укладач проф..

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Кафедра обліку і аудиту

Екзаменаційний білет 11

з дисципліни «Фінанси підприємства»

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Экзаменационные вопросы и билеты
Размер файла:
124 Kb
Скачали:
0