Оцінка технічного рівня та конкурентноздатності техніки. Конкурентноздатність техніки. Показники якості

Страницы работы

4 страницы (Word-файл)

Фрагмент текста работы

Лекція 7. оцінка Технічного рівня та

конкурентноздатності техніки

Конкурентноздатність  техніки    —  це  її   здатність 

 знаходити   збут  при   наявності  на  ринку виробів-аналогів

Аналогом є продукція  вітчизняного чи закордонного виробництва, необхідна до  порівнюваного виробу, що володіє  подібністю функціонального призначення  та  умов застосування.  Вибір  аналогів  здійснюється   за  результатами маркетингового дослідження внутрішнього і світового ринку, показників якості,  ціни, конкурентів, об’ємів збуту  тощо.

Мірою конкурентоспроможності служить прибуток підприємства виробника. Прибуток утворюється після продажу техніки на ринку, а  тому  необхідні укрупнені методи  оцінки конкурентноздатності,  які  б враховували  якість і економічні показники  техніки (ціну, витрати на ремонт,  економічний  ефект застосування).

Якістьсукупність властивостей і характеристик техніки, що додають їй здатність задовольняти обумовлені  чи передбачувані потреби.  Потреби виражаються  у властивостях та їхніх кількісних характеристиках, які називають "рівень якості", "міра якості".

Показники якості класифікують за ознаками:

·  призначення — властивостей техніки та області її застосування (конструктивної, функціональної, технічної ефективності);

·  надійності — властивостей беззупинно зберігати працездатність у плині деякого наробітку;

·  ергономічності— врахування комплексу гігієнічних, антропометричних, фізіологічних і психологічних  властивостей людини;

·  естетичні — зовнішнього вигляду,раціональностіформ, досконалості виробничого виконання;

·  технологічності — зумовлюючих оптимальний розподіл витрат у процесі проектування, виготовлення й експлуатації техніки;

·   транспортабельності —пристосованості техніки до транспортування;

·   уніфікації — насиченості уніфікованими складовими частинами;

·   патентно-правові — патентного захисту і  чистоти техніки;

·   екологічності —  рівня шкідливихвпливівна навколишнєсередовище;

·  безпеки — рівня безпеки техніки при її експлуатації.

Сукупність   показників  якості кількісно вимірює технічна досконалість оцінюваної техніки — технічний рівень. Якість техніки — поняття більш широке,ніж технічний рівень,томущо крім технічних включає й економічні показники.

За способом вираження показники якості поділяють на натуральні і  вартісні,  за кількістю  властивостей — одиничні, що враховують   одну   властивість  техніки, і комплексні (групові, узагальнені) показники, що враховують декілька властивостей, за застосуванням —  базові(прийняті  за  базу для  порівняння)  і відносні(співвідношення значень показників оцінюваної і базової техніки).

Приведена класифікація   показників  якості застосовується для оцінки технічного і економічного рівня якості та конкурентноздатності техніки.

Технічний рівень   техніки  —   це   відносна характеристика  її  якості,   заснована   на   зіставленні  показників технічної досконалості техніки у порівнянні з базовими значеннями.

Економічний  рівень — відносна  характеристика якості, одержувана зіставленням  економічних показників техніки з базовими значеннями.

Зіставлення    показників   технічного    рівня техніки  виконується  за диференційованим, комплексни та змішаним методами.

За диференційованим методом встановлюють відносні показники 

1. gi = Pi2  / Pi1    або        2. g= Pi1 /  Pi2 ,

де Pi2,Pi1  параметри (показники) оцінюваної і базової техніки.

Відносні показники q, g2 встановлюються як відношення одиничного показника Рi2   до відповідного показника базової конструкції Рi1.  Якщо збільшення показника свідчить про поліпшення якості, відносний показник визначають по першій формулі, а якщо зменшення показника характеризує поліпшення   якості   виробу,   то застосовуємо другу формулу.

Наприклад. Базове устаткування масою м1=12тн має годинну продуктивність П1 = 50 шт./год. Оцінюване устаткування масою м2 = 10,8 тн. має продуктивність П2 = 73 шт./год. Користаючись диференціальним методом, визначимо рівні якості устаткування за двома параметрами: відносний показник якості за масою

qм =  M1 / M2 = 12/10,8 = 1,11;

відносний показник якості за продуктивністю

gп = П2 / П1 = 73/50 = 1,46.

Висновок. Якість оцінюваного варіанта вище, тому що його маса менше в 1,11 рази, а продуктивність більше в 1,46 рази.

Якщо рівень якості технічних рішень одним показником вимірити

Похожие материалы

Информация о работе