Загальні положення охорони праці та навколишнього середовища. Перелік шкідливих та небезпечних факторів на робочому місці користувача ПК

Страницы работы

Фрагмент текста работы

6 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

6.1 Загальні положення охорони праці та навколишнього середовища

Охорона праці (ОП) – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності [22].

Тема даної дипломної роботи: «Розробка інформаційного та лінгвістичного забезпечення вирішення задачі дослідження впливу контексту на вибір лексичних паралелей при автоматизованому перекладі». Підприємство NIXSOLUTION Ltd. Робота виконувалась у віддiлі QualityAssurance (QA). У відділі знаходилось 7 комп’ютерів і 3 кондиціонери.

Робота на ЕОМ супроводжується дією шкідливих та небезпечних факторів, перелік шкідливих і небезпечних  виробничих факторів відповідно з ГОСТ 12.0.003-74[3], а також джерела їх виникнення наведені в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 – Перелік шкідливих та небезпечних факторів на робочому місці користувача ПК

Найменування  чинників

Джерела виникнення

Нормовані параметри і нормативні значення

1 Електричний струм

Апаратура

V=380/220,50 Гц

2 Підвищенийрівень шуму

Пристрої вентиляції, кондиціонери, перетворювачі напруги, ксерокс, принтер, сканер

Рівень звуку і еквівалентні рівні звуку L=50 дБА

3 Вібрація

Технічні засоби: друкуючі пристрої і пристрої читання копакт-дисків

Загальна категорія 3, тип В комфорт, віброприскорення: 0,014 Мх х  або 75дБ

4 Підвищений  рівень електромагнітних випромінювань

Електронно-променеві трубки, діелектричні поверхні

Відстань - 50 см довкола ПК в діапазоні частот 5 Гц-2Гц-25В/м, в діапазоні 2 кГц – 400 Гц – 2,5 В/м

5 Рентгенівське випромінювання

Електронно-променева трубка монітора ЕОМ

Потужність експозиційної дози на відстані 0,05 м – кодів від екрану і корпусу ВТ 0,1 мбер/час (100 кР/час)

6 Ультрафіолетове і інфрачервоне випромінювання

Електронно-променева трубка монітора ЕОМ

Щільність потоку ультрафіолетового випромінювання ЮВт/м-код

7 Магнітні поля

Електронно-променева трубка монітора ЕОМ

Щільність магнітного потоку не повинна перевищувати: у діапазоні частот 5 Гц – 2 кГц – 250 нТл,  в діапазоні 2 кГц – 400 кГц – 25 нТл

8 Електростатичні поля

Висока напруга  на ЕЛТ монітор  ЕОМ, діелектричні поверхні

Величина напруженості електростатичного поля,що допускаються, складає 20 кВ/м. Украй допустимий рівень напруженості  60 кВ/м на протязі години

9 Шкідливі речовини:

Речовина

ГДК

Пил

Занесення пилу з вулиці через вікна, а також внесення на одязі

NxOy

0,1 мг/

Озон

Розмножувальна техніка

5 мг/м

Оксиди азоту

Пластмаса корпусів апаратури

Пил побутовий

4 мг/м

10 Підвищена іонізація повітря робочої зони

Іонізуюче рентгенівське випромінювання монітора, розряди статичної електрини

Оптимальна кількість іонів:

= 3000 - 5000

11 Підвищене значення напруги  в електричному ланцюзі

Мережа живлення ПЕОМ і інших пристроїв

Ih = 10 мА

12Нервово-психічні перевантаження

Велика кількість інформації, постійна відповідальність за результати роботи

Перерви для відпочинку тривалістю 15 хвилин через кожну годину,при 8-вартовому робочому дні; тривалість роботи без перерви не повинна перевищувати 4 годин

6.2 Виробнича санітарія

Дана дипломна робота розроблялась  на робочому місці, яке знаходиться на другому поверсі одинадцятиповерхового будинку. Площа  приміщення  складає 64,75 м2, що відповідає санітарним норма, згідно з яким норма площі на одного працюючого повинна бути не менш 6 м2. На одне робоче місце обладнане комп’ютером покладається 6,25 м2  площини приміщення і 20 м2 обсягу приміщення.

6.2.1 Параметри мікроклімату

Оптимальні параметри мікроклімату встановлюються залежно від категорії робіт за фізичним навантаженням відповідно до вимог ГОСТ 12.1.005-88 [4]. Робота за комп’ютером відноситься  до категорії Ia, так як енергофізичні затрати не перевищують 120 ккал/год роботи сидячи.

Метеорологічні умови роботи на обчислювальному центрі вибираються відповідно до вимог ГОСТ 12.1.005-88  з урахуванням категорії робіт за енерговитратами для теплого й холодного періодів року. У таблиці 6.3 представлені оптимальні значення метеорологічних умов роботи оператора ЕОМ з урахуванням категорії важкості робіт.

Таблиця 6.3 Оптимальні параметри мікроклімату

Період року

Категорія ваги робіт

Температура,

Відносна вологість, %

Швидкість руху повітря, м/с, не більше

Холодний

Іа

22-24

40-60

0,1

Теплий

Іа

23-25

40-60

0,1

Приміщення має кондиціонування, а в холодний період року систему опалення від центральної тепломережі відповідно до СНиП 2.04.05-91 [7].

Для підтримання оптимальних умов мікроклімату в робочому приміщенні у відповідності зі СНиП 2.04. 05-91 мається природна вентиляція, яка здійснюється через перепад тиску внутрішнього та зовнішнього повітря при відкритті віконних отворів, а також встановлені автоматичні кондиціонери від Samsung.

6.2.2 Виробниче освітлення

          Природне i штучне освітлення в приміщеннях регламентується нормами

Похожие материалы

Информация о работе