Вихідний каскад схеми керування двигуном постійного струму. Таблиця команд. Основні рівняння

Страницы работы

Фрагмент текста работы

1.   Вихідний каскад схеми керування двигуном постійного струму. Таблиця команд. Основні рівняння, що описують роботу двигуна в різних режимах.

2.  Системи комп'ютеризованого керування. Призначення, класифікація, склад. Вимоги до комп'ютеризованих систем керування.

3.  Підключення периферійних пристроїв до СОМ-порту.

4.  Державне управління охороною праці в Україні.

5.  Основні законодавчі акти забезпечення цивільного захисту України в НС.


1.  Компенсаційні стабілізатори напруги. Основні схеми регулюючих пристроїв. Формули розрахунку режимів роботи елементів регулюючих пристроїв.

2.  Інтерфейси взаємозв'язку через LРТ-порт.

3.  Принципи побудови сучасних АСУ ТП судна. Базова структура.

4.  Служба охорони праці підприємства, організації.

5.  Система моніторингу НС: завдання, структура та характеристика.


1.  Принципова та еквівалентна схеми трифазного двигуна. Графік напруг, що підводяться до обмоток. Основні рівняння, що описують роботу двигуна по кожній фазі.

2.  Промислові комп'ютери.

3.  Життєвий цикл виробу. Етапи проектування та створення виробу.

4.  Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві.

5.  Органи управління, що здійснюють безпосереднє керівництво виконанням завдань ЦО.


1.  Інтегральні стабілізатори постійної напруги фіксованого значення. Основні схеми включення. Схеми включення з використанням транзисторних підсилювачів по струму. Регульовані стабілізатори постійної напруги з використанням інтегральних стабілізаторів.

2.  Стандарт ІЕЕЕ 1284.

3.  Порівняльна характеристика послідовних інтерфейсів передачі даних.

4.  Основні принципи електротравматизму.

5.  Склад, завдання системи ЦО України.


1.  Керування двигуном постійного струму за допомогою інтегральної мікросхеми ВА6219В. Таблиця команд і призначення виводів.

2.  Загальний огляд інтерфейсів обміну RS-232C, RS-422А, RS-423А, RS-485, «струмова петля».

3.  Організація прямого доступ до пам’яті (DMA) для шини ISA(PC/104).

4.  Система засобів і заходів щодо електробезпеки.

5.  Склад, завдання сил ЦО України.


1. Особливості роботи біполярного транзистора в ключовому режимі. Еквівалентна схема транзистора в режимі насичення, у режимі відсічки.

2. Режими передачі даних по стандарту ІЕЕЕ 1284.

3. Електричні виміри неелектричних величин. Основні типи датчиків.

4. Особливості електротравматизму. Електричний струм як чинник небезпеки.

5.  Характеристика служб ЦО України.


1.  Устрій і принцип роботи крокового двигуна.

2.  Порти зв'язку комп'ютера: СОМ, LРТ, USВ.

3.  Мікросхеми UART. Регістри мікросхеми UART 16650A.

4.  Чинники, що впливають на тяжкість ураження електричним струмом.

5.  Характеристики осередків ураження, що виникають у НС мирного часу.


1. Паралельне включення транзисторів у ключовому режимі роботи. Паралельне включення MOSFET.

2. Послідовні інтерфейси передачі даних, порівняльна характеристика.

3. Керування потоком даних при використанні інтерфейсу RS‑232C.

4. Класифікація приміщень за небезпекою електротравм.

5. Характеристики осередків ураження НС воєнного часу.


1.  Вихідний каскад схеми керування кроковим двигуном. Часові діаграми її роботи.

2.  Програмування СОМ-портів під DOS та WINDOWS.

3.  Інтерфейси взаємозв’язку через LPT-порт.

4.  Види електротравм.

5.  Наслідки впливу ударної хвилі на людей та устаткування.


1.  Робота польового транзистора на активне та індуктивне навантаження.

2.  Інтерфейс RS-232С — електричний інтерфейс.

3.  Суднові тахометри.

4.  Дія електричного струму на організм.

5.  Наслідки впливу проникної радіації на людей та устаткування.


1.  Устрій і часова діаграма роботи схеми керування кроковим двигуном.

2.  Перетворювачі сигналів. Нормалізатори сигналів.

3.  Організація та приклади використання  інтерфейсу «струмкова петля».

4.  Причини пожеж електричного характеру.

5.  Наслідки впливу світлового випромінювання на людей та об’єкти.


1.  (***) Польові транзистори з датчиком струму. Їх інтелектуальні МOSFET.

2.  Інтерфейс RS-232С — керування потоком даних.

3.  Керування кроковими двигунами.

4.  Причини пожеж неелектричного характеру.

5.  Наслідки впливу радиактивного зараження на людей та об’єкти.


1.  Устрій і принцип роботи двигуна постійного струму з триполюсним ротором.

2.  Електричне вимірювання неелектричних величин. Датчики.

3.  Бортові джерела електроживлення підводних апаратів (хімічні джерела живлення, дизель-електричні установки).

4.  Пожежонебезпечні зони.

5.  Класифікація бойових отруйних речовин.


1.  Інтерфейс «струмова петля».

2.  Пристрої для визначення швидкості руху судна. Принцип гідродинамічного лага.

3.  Загальна характеристика та приклади використання послідовної шини I2C.

4.  Вибухонебезпечні зони.

5.  Основні методики оцінки радіаційної обстановки при аварії на АЕС.


1.  Мостова схема керування двигуном постійного струму. Основні рівняння, що описують її роботу.

2.  Цифрові регулятори.

3.  Датчики стану електричної машини.

4.  Установки пожежної сигналізації.

5.  Особливості методики оцінки радіаційної обстановки в НС воєнного        часу.


1. Чоперна схема. Розрахунок чоперної схеми. Розрахунок дроселя чоперної схеми.

2. Інтерфейс MIDI.

3. Загальна характеристика та приклади використання послідовної шини

Похожие материалы

Информация о работе