Екзаменацфйні питання з ВППтаЕУ

Страницы работы

Содержание работы

Екзаменацфйні питання з ВППтаЕУ (5_П_2011)

1.  Система та її елементи. Складна технічна система. Основні поняття випробувань і контролю. Месце і значення випробувань в процесі разробки технічних систем і забезпечення їх якості.

2.  Джерела (генератори) акустичного шуму (Генератори, що перетворюють енергію стисненого повітря в енергію акустичного шуму. Генератори акустичного шуму на основі електродинамічних гучномовців.).

3.  Дія зниженого атмосферного тиску на складові технічних систем. Основні параметри термобарокамер. Засоби вимірювання атмосферного тиску, їх класифікація. Методи випробувань на дію зниженого тиску

4.  Основні поняття випробувань і контролю.

5.  Засоби вимірювання лінійних прискорень. Пристрої для вимірювання частоти обертання. Методи випробувань на дію лінійного прискорення.

6.  Перевірка герметичності об‘єктів. Поняття герметичності. Методи пошуку течей. (Метод опресовки. Люмінесцентний метод. Візначення місць негерметичності за допомогою іскрового течешукача. Манометричний метод (Метод теплового (термопарного) манометра. Метод високовакуумного манометра). Пшук місць пошкодження суцільності за допомогою галогенного течешукача. Масспектрометричний метод пошуку течей.).

7.  Класифікація випробувань за основними прикметами видів. (Класифікація випробувань за видами дії зовнішніх факторів. Класификація випробувань за призначенням або по цілям проведення. Класифікация випробувань по умовам та місцю проведення. Класифікация випробувань за принципами реалізації).

8.  Засоби вимірювання вологості газу. Методи проведення випробувань на дію підвищиної вологості навколишньго середовища.

9.  Вимірювання тяги ЕРР. Визначення тяги ЕРР при льотно-космічних випробуваннях. Вимірювання малих витрат робочої речовини.

10.  Класифікація випробувань за основними прикметами видів. (Класифікація випробувань по тривалості дії та за значениям навантажень, що діють. Класифікація випробувань по ступеню або результату дії. Класифікація випробувань за характеристиками, що визначаються. Класифікація випробувань за стадіями життевого циклу.)

11.  Засоби вимірювання температури середовища камери для випробувань.

12.  Визначення метрологічних характеристик сонячних елементів і батарей. Вольтамперні характеристики ФЕП. Вимірювання параметрів сонячних елементів і батарей. Особливості проведення вимірювань параметрів сонячних батарей в природніх наземних умовах. Оцінка якості сонячних елементів і батарей без імитаторів Солнця.

13.  Проблема оцінки якості технічних систем. Математичні моделі процесів винекнення відмов при функціонуванні систем.

14.  Засоби контролю параметрів дії вібрації (Класифікація вібровимірювальних перетворювачів. Электричні вібровимірювальні перетворювачі. Оптичні методи визначення параметрів вібрації.).

15.  Газове середовище вакуумних випробувальних камер. Вакуумні системи установок для моделювання умов космічного простору (загальні поняття). Механізми кріогенної відкачки (Кріоконденсація. Кріосорбція. Кріозахват (кріовідкачка газових сумішей). Кріоосадок, його вплив на якість моделювання властивостей космічного простору.).

16.  Ефективность функціонування об‘єкту. Звязок понять надійності та ефективності складнихї технічних систем.

17.  Цілі і задачі випробувань на дію підвищеної вологості навколишнього середовища. Методи створення середовища з підвищеною вологістю. (Деякі специфічні параметри середовища в камерах вологості. Способи створення середовища з підвищеною вологістю.).

18.  Вибір рівня робочого тиску в випробувальній установці. Теплообмін в вакуумній камері.

19.  Застосування експертних методів при розрахунку умовної ефективності. Метод послідовних переваг.

20.  Характеристики дії удару. Устаткування для проведення випробувань на дію ударів (Класифікація ударних установок. Установки для створення ударного навантаження. Установки с вертикальним скиданням. Гидравлічні і пневматичні ударні установки. Копри маятникового типу. Установки багаторазових ударів. Електродинамічні ударні установки.).

21.  Методи проведення випробувань на дію сонячного випромінювання. Експериментальні моделюючі стенди для випробувань і досліджень фотоелектричних перетворювачів і сонячних батарей.

22.  Застосування експертних методів при розрахунку умовної ефективності. Метод парних переваг.

23.  Методи проведення випробувань на дію підвищеної температури навколишнього середовища.

24.  Види і завдання випробувань на дію іонізуючих випромінювань. Випробування на дію рентгенівського та γ-випромінювань. Випробування на імпульсну дію рентгенівського та γ-випромінювання. Випробування на дію статичного (безперервного) γ-випромінювання. Випробування на дію космічних іонізуючих випромінювань (потоків електронів, протонів і іонів).

25.  Випробування на дію зовнішніх факторів. Поняття факторів дії. Класифікація факторів дії.

26.  Засоби вимірювання температури середовища випробувальної камери. Методи проведення випробувань на дію зниженої температури навколишнього середовища.

27.  Проведення корекції фотоелектричних характеристик солнячних елементів і батарей по температурі і опроміненню. Методики корекції результатів вимірювань. Визначення температурних коефіцієнтів. Визначення внутрішнього послідовного опору солнячних елементів. Визначення коефіцієнту кореляції характеристики.

Похожие материалы

Информация о работе