Соціально-економічна оцінка використання природних ресурсів і методів їх заощадження і відновлення, страница 3

Про=2278,27*3=6834,81 грн./р.

Разом збір за забруднення атмосферного повітря стаціонарними і пересувними джерелами і за розміщення відходів рівний-142100,2 грн/рік.

6.4.Розрахунок зборуза спеціальне водокористування

Розрахунок проводиться по формулі ( згідно з Інструкцією №231 /539 / 118/ 219 от 01.10.99р.):

Псп =Vnбi+5Vсвбi 

Vn –фактичний об'єм води з артезіанської свердловини в межах ліміту ,м3. Становить  68518,27 м3/р.(Паспорт водного господарства ЗАТ «Харківський велосипедний завод»2005р.) (див. розділ 3.3) На підставі паспорта водного господарства ЗАТ «Харківський велосипедний завод » ліміт водозабору  з підземних джерел складає -68,51827 тис.м3/рік.

Нбi –норматив збору за використання підземних вод. Для Харківської області Нбi –принимается 0,2075  грн./м3.(відповідно до Постанови КМУ №836 від 18.05.99р.)

Vсв –об'єм води понад ліміту,м3.Понад лімітного забору води з підземних джерел немає (68518,27=68518,27)

Псп =68518,27*0,2075=14217,54 грн./р.

6.5 Розрахунок плати за скидання стічних вод в каналізацію населених пунктів

Дана плата не є екологічним платежем і розраховується тією організацією, яка приймає стічні води («Харківкомуночиствод»).

Розрахунок проводиться по наступній формулі:

Пc=Т*Vдог+5 Т*Vп дог+Vпзкп («Інструкція про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод у системи каналізації населених пунктів та Правил приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів №37 від 19.02.2002 ), де

Т - тариф, який визначається приймаючою організацією - водоканалом, грн/м3; приймаємо рівним 2,92 (оскільки підприємство знаходиться в місті Харкові)

Vдог – об'єм скинутих стічних вод в межах ліміту, який вказаний в Договорі з водоканалом, м3;

Vп дог  - об'єм скидання стічних вод понад договору, м3; На підставі договору з Водоканалом та досліджуємим підприємством Vп дог=0

Vпз – об'єм стічних вод скинутих з понад нормативним забрудненням, м3. На підставі розрахунків ДК (див.таблицю 4.4 розділ 4.2 ) перевищень по якісному складу стічних вод при скиданні в міську каналізацію не виявлено, тому Vпз =0

Кк - коефіцієнт кратності, розрахункова величина.

Нп- тариф, що характеризує очищення наднормативного забруднення, грн./м3, приймаємо рівним Т.

Об'єм стічних вод, що скидаються – 256,875 м3/доб = 64475,625м3/рік, (251 робочий день) (Розділ 3. Балансова схема водоспоживання і водовідведення ЗАТ «Харківський велосипедний завод», м3/доб.). Ліміт на скидання – 64475,625м3/рік. (Паспорт водного господарства ЗАТ «Харківський велосипедний завод», 2005 р.)

Плата за скидання виробничих стічних вод в міську каналізацію буде проведена по зменшеній формулі, у зв'язку з тим, що об'єм скинутих виробничих стічних вод від даного об'єкту знаходиться в межах ліміту:

Пс = Т*Vдог

Розрахунок плати за скидання стічних вод в міську каналізацію в межах ліміту:

Пдог= Т*Vдог = 2,92*64475,625 =  188268,83 грн./р.