Оцінка існуючого положення компонентів навколишнього середовища

Страницы работы

Содержание работы

РОЗДІЛ 2 ОЦІНКА ІСНУЮЧОГО ПОЛОЖЕННЯ КОМПОНЕНТІВ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

2.1 Оцінка стану атмосферного повітря

Оцінка стану атмосферного повітря проводиться по фонових концентраціях забруднюючих речовин в атмосферному повітрі.

Фонова концентрация- це статистично достовірна максимально разовая концентрация Сф мг/м3 значення якої перевищується в не більше ніж в 5% випадків від загального числа спостережень.

Координата поста спостереження х-875,у-1250

Фонові концентрації представлені в таблиці 2.1 за даними поста №24 Харківського метеоцентру ХГМЦ.

Таблиця 2.1

Найменування ЗР

ГДК м.р. мг/м3

Фонова концентрація мг/м3

Долі ГДК

Пил

0,5

0,2683

0,5366

SO2

0,5

0,0181

0,0362

Сульфати

0,006

0,0061

1,0167

СО

5

5,5408

1,10816

NO2

0.085

0.0664

0.7812

NH3

0.2

0,0121

0.0605

Формальдегід

0,035

0,0081

0,23143

Для оцінки стану атмосферного повітря з фонової концентрації виключаємо внесок вивчаємого об'єкту.

Значення фонової концентрації без урахування внеску підприємства обчислюється згідно Наказу № 286 вiд 30,07,2001 р. «Про затвердження порядку визначення величин фонових концентрацiй забруднюючих речовин в атмосферне повiтря»по формулам:

Сф΄ = Сф * ( 1 - 0,4*С / Сф), мг/м3 при С<=2Сф

Сф΄ = 0,2Сф….при…С>2Сф, де С =  максимальна приземна концентрація, що створюється підприємством в точці поста мг/м3;

Сф – фонова концентрація по посту спостереження, мг/м3 (з урахуванням внеску підприємства);

Сф΄ - фонова концентрація без урахування внеску даного підприємства.

Розрахунок концентрацій С в точці поста виконаний по методиці ОНД-86 для джерела №58, який представлений в таблиці 2.2 «Опис джерела викиду шкідливих речовин». Вибране джерело є найпотужнішим джерелом і викидає в атмосферу дві речовини з семи, контрольованих на посту спостереження: вуглецю оксид і азоту діоксид.

                                                                                     Таблиця 2.2

Параметри джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

№ джер.викиду

Найменування дж. викиду(цех, ділянка)

Параметри дж.викид

Координати джер.

Характеристика пилогазоповітряної суміші

Забруднююча речовина

Потужність викиду

Висота,м

Діаметр,м

х

у

Объем, м3

Швидкість, м/с

Температура, С0

код

найменування

г/сек

т/год

58

Труба,котлоагрегат

45

2

344

303

2,8

0,9

170

337

Вуглецю оксид

0,196

4,458

301

Азоту діоксид

0,504

8,14

304

Азоту оксид

0,0672

0,185

В результаті виконаного розрахунку концентрації в точках поста наступні:

С СО = 0.489 мг/м: 5 = 0.098 ГДК

С NO2 = 0.0059 мг/м: 0,085 = 0,069 ГДК

Тоді, Сф΄ = Сф * ( 1 - 0,4 * С / Сф), мг/м3

Сф΄ СО = 5.5408*( 1- 0,4*0.489/5.5408 ) = 5.3452 мг/м3 =1.069 ГДК

Сф΄ NO2 = 0,0664*( 1 – 0,4*0,0059/0,0664) = 0,06404 мг/м3=0,753 ГДК

Результати розрахунку концентрацій по посту спостереження представлені в таблиці 2.3

Оцінка стану по пилу, сульфатам, формальдегіду,NH3,SO2  зроблена з урахуванням припущення про нульовий внесок джерел підприємства в значення фонових концентрацій на посту спостереження.

Таблиця 2.3

Результати оцінки стану повітряного басейну по фонових концентраціях.

Похожие материалы

Информация о работе