Автоматизация производственных процессов подсолнечного масла

Страницы работы

Содержание работы

10 АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ

Підвищення ефективності економіки України безпосередньо пов`язано з впровадженням технічного прогресу, одним із важливіших досягнень якого є автоматизація технологічних процесів. Автоматизація та механізація виробництва робить працю робочих більш ефективною та продуктивною. Головними задачами в області автоматизації є:

-  прискорення науково-технічного прогресу як вирішальної умови підвищення ефективності виробництва і покращення якості продукції;

-  забезпечення подальшого розвитку та підвищення автоматичних систем управління і обчислювальних центрів, об`єднання їх у єдину систему збору та обробітку інформації для обліку планування та управління;

-  продовження робіт по утворенню закінчених систем машин та приборів, які дозволяють комплексно механізувати та автоматизувати весь технологічний цикл – від постачання сировини до готової продукції.

Автоматизація забезпечує практично миттєву фіксацію виміру в знаходженні технологічного процесу, регулюванні його, передбачає можливу аварію, вибух, пожежу, дозволяє вивести людину з небезпечних та шкідливих зон, забезпечує створення безпечних умов праці. Наявність автоматичних систем у даному технологічному процесі дозволяє використовувати меншу кількість обслуговуючого персоналу, підвищити потужність виробництва[42].

У данному дипломному проекті використані прибори КВП і А, системи ДСП, які дозволяють контролювати наступні параметри: рівень, витрати, температуру та тиск.

10.1 Контур регулювання рівня в апараті Б1

Контур регулювання рівня в апараті Б1 зображено на рис 10.1.

  

Рис. 10.1 – Контур регулявання рівня в апараті Б1

Вимірювання рівня в апаратах за допомогою ультразвукових вимірювачів рівня ЕХО-3(поз. 3-1, 3-2). Принцип дії базується на вимірюванні часу проходження ультразвукового сигналу від датчика до поверхні речовини та назад. Прилад має уніфікований вихід струму. Виміряні значення надходять на другорядний прилад КСУ-2(поз. 3-3). Вихідний струмовий сигнал з другорядного приладу надходить на вхід електронного регулятора системи контуру Р-25 (поз. 3-4). Цей електронний регулятор забезпечує перехід від ручного управління на автоматичне, а також задає величину параметру, що регулюється. Вироблена регулятором управляюча дія надходить на електронний тиристорний підсилювач ПБР-3(поз. 3-5). Цей підсилювач керує роботою електронного виконуючого механізму.

Інші контури регулювання рівня діють аналогічно.

10.2 Контур регулювання температури в апараті Ж1

Контур регулювання температури в апараті Ж1 зображено на рис. 10.2.

Рис. 10.2 – Контур регулювання температури в апараті Ж1

Вимір температури здійснюється за допомогою термометру опору, принцип дії якого полягає у зміні опору. Сигнал від датчика надходить на другорядний прилад – автоматичний само пишучий міст КСМ-3, принцип дії якого в порівнянні сигналів датчика відомим сигналам.

Інші контури регулювання температури діють аналогічно.

10.3 Контур регулювання тиску в апараті ПЗШ1 зображено на рис. 10.3.

Рис. 10.3 – контур регулювання тиску в апараті ПЗШ1

Автоматичний контроль тиску здійснюється за допомогою манометра загальнопромислового призначення МТП-160, границя 0-10 кг на см2[43].

Специфікація приладів та засобів автоматизації наведена в табл. 10.1.

Таблиця 10.1 - Специфікація приладів та засобів автоматизації

Позиційне позначення на функціональній схемі

Найменування параметру, що вимірюється та регулюється

Найменування приладів і засобів автоматизації

Тип,

модель

Кількість

1

2

3

4

5

3-1 – 45-1

Рівень

Ультразвуковий рівнемір

ЕХО-3

43

3-2 – 45-2

3-3 – 45-3

Другорядний прилад

КСУ-2

43

3-4 – 45-4

Електронний прилад

Р-25

43

3-5 – 45-5

Електронний підсилювач

ПБР-3

43

31-1 – 33-1

Температура

Термометр опору

РТЕМ-8970

3

31-2 – 33-2

Самопишучий міст

КСМ-3

3

30-1

Тиск

Манометр

МТП-160

2

30-2

Регулятор

Р-25

2

Похожие материалы

Информация о работе