Політологія: Навчально-методичний посібник для самостійної та індивідуальної роботи студентів

Страницы работы

Фрагмент текста работы

національниЙ банк україни

університет БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

ХАРКІВСЬКий інститут БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

ПОЛІТОЛОГІЯ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ

САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ

СТУДЕНТІВ

Харків 2008

ЗМІСТ

Вступ.

1. Програма навчальної дисципліни «Політологія»

2. Загальні методичні рекомендації до вивчення тем.

3. Плани семінарських занять з методичними рекомендаціями та завданнями для самостійної роботи.

4. Завдання для індивідуальної роботи з методичними рекомендаціями до виконання.

5. Питання до модульного контролю з методичними рекомендаціями до підготовки.

6. Критерії оцінювання знань студентів за формами контролю.

7. Питання до екзамену.

8. Список літератури.

Вступ

В усі часи, а в наші дні особливо, політика здійснює значний вплив на  життя окремих людей і цілих народів. Від якості політичної діяльності в країні залежить не лише розробка і реалізація глобальних політичних стратегій, які можуть здаватись зовсім далекими від реального життя і повсякденних потреб, а, передусім, якість людського життя, міра задоволення життєвих потреб. Політичне життя виявляє тенденції до постійного ускладнення, а його адекватне розуміння неможливе без наявності грунтовної теоретичної бази. Політики знаходять усе нові способи міфологізації політики і маніпулювання суспільством. Тому політичні знання необхідні сьогодні всім, незалежно від обраної професії, оскільки, живучи в суспільстві, необхідно взаємодіяти з іншими людьми та державою. Без таких знань ми ризикуємо стати лише об'єктами маніпулювання. Особливо важливого значення політичні знання набувають у країнах, які пережили диктаторські режими, бо демократичний устрій не може затвердитись і стати ефективним без відповідної політичної культури населення.

Курс навчальної дисципліни «Політологія» включає базові теми з історії політичної думки та основ теорії політики. Виклад цих тем містять низка навчальних посібників, назви яких Ви можете знайти у списку рекомендованої літеретури, в частині «Основна література». Кожен із посібників є прийнятним для вивчення дисципліни. Крім того, є авторський курс лекцій, що вкладений у посібнику «Політологічний практикум», Ч. 1 і Ч. 2. Користуючись вищевказаними джерелами, Ви маєте можливість для засвоєння значного обсягу теоретичного матеріалу. Цей посібник не містить викладення основ політичної науки. Його основна мета – допомагати орієнтуватись у навчальному матеріалі, обсяг якого постійно зростає; виділяти найсуттєвіші теоретичні та практичні питання; акцентувати увагу на особливостях і закономірностях сучасних політичних процесів; сприяти формуванню аналітичних політологічних здібностей; надавати допомогу в ході самостійної роботи над вивченням дисципліни.

Реалізації цієї мети підпорядкована структура посібника. Програма дисципліни включає перелік програмних тем та питань кожної теми, що дає можливість сформувати цілісне уявлення про сутність і зміст теми. Загальні методичні рекомендації до вивчення тем мають на меті акцентувати Вашу увагу на найсуттєвіших моментах і питаннях кожної теми. Плани семінарських занять включають проблемні питання для обговорення в режимі «круглого столу» та питання для самостійного вивчення до кожного заняття, без знання яких проблемні і дискусійні питання не можуть бути розкриті. Методичні рекомендації до виконання індивідуальної роботи, що є окремим змістовим модулем, мають на меті зорієтнтувати студента при роботі над першоджерелами  та в ході дослідження конкретних проблем. Питання до модульного контролю та екзамену включають теоретичний матеріал – як лекційний, так і винесений

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Политология
Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
516 Kb
Скачали:
0