Операція збирання комплекта підшипника за допомогою автомата збирання комплектів (Економічне обгрунтування варіанту технологічного процесу), страница 2

Всі перераховані вище розрахунки елементів технологічної собівартості по варіантам зводимо до таблиці 5.2.

Таблиця 5.2 – Розрахунок технологічної собівартості по варіантам

Елементи витрат

Позначення

Витрати по варіантам,грн..

базовий

Проектуючий

1

2

3

4

5

1

Основна і додаткова зарплатня виробничого працівника

0,0926

0,0579

2

Витрати на силову електроенергію.

0,00567

0,0036

3

Витрати на амортизацію обладнання.

0,037

0,0198

4

Витрати на поточний ремонт обладнання

0,018

0,0097

Закінчення таблиці 5.2

1

2

3

4

5

5

Витрати на утримання виробничого приміщення

0,00088

0,00048

Технологічна собівартість

0,15415

0,09148

5.2 Розрахунок капітальних витрат по варіантам

Оскільки отримані значення собівартості не дозволяють зробити висновок про економічність нового техпроцесу, необхідно розрахувати капітальні витрати, необхідні для його упровадження.

Капітальні витрати розраховуються в наступному порядку.

5.2.1 Капітальні вклади в обладнання

,                                            (5.6)

де - оптова вартість верстата, ;

- кількість верстатів, необхідних для виконання даної операції;

- коефіцієнт, що враховує витрати на транспортування і монтаж обладнання, .

5.2.2 Капітальні вклади у виробничу площу

                                                 (5.7)

де - ціна  виробничої площі,;

- виробнича площа, займаючи обладнанням, ;

- коефіцієнт, що враховує додаткову площу.

5.2.3 Капітальні вклади в проведення НИР

.                                              (5.8)

Всі розрахунки по капітальним вкладам зводимо до таблиці 5.3.

Таблиця 5.3 – Розрахунок капітальних витрат по варіантам

Найменування витрат

Позначення

Сума по варіантам, грн

базовий

проектуючий

1

Капітальні вклади в обладнання

81400

68376

2

Капітальні вклади в виробничу площу

19114

16384

3

Капітальні вклади на проведення НИР.

7400

6216

Капітальні витрати по варіантам

107914

90976

5.3 Кількісні показники ефективності

По отриманим розрахунковим значенням технологічної собівартості і капітальних витрат по варіантам визначаємо кількісні показники ефективності пропонуючого процесу збирання підшипників.

5.3.1 Економія, що отримана від зниження собівартості збирання

                                                    (5.9)

5.3.2 Окупність додаткових витрат

Вдосконалення процесу збирання підшипників потребує мінімальні додаткові витрати, тому не має необхідності визначати термін їх окупності  і розрахунковий коефіцієнт ефективності .

5.3.3 Річний економічний ефект

Річний економічний ефект отриманий від впровадження нової технології збирання підшипників, визначається за формулою 5.10.

                             (5.10)

де  і - технологічна собівартість обробки деталі по варіантам, ;

- коефіцієнт ефективності капітальних витрат, ;

 і - капітальні вклади по варіантам, ;

- річна програма випуска.

5.3.4 Відсоток зросту продуктивності праці

,                                   (5.11)

де - трудоємкість базового варіанту;

- трудоємкість проектуючого варіанту.

5.3.5 Відсоток зниження собівартості

                                             (5.12)

де - собівартість базового варіанту, ;

- собівартість проектуючого варіанту, .

5.4 Висновок

Таким чином, внаслідок досліджень та економічної частини ми з’ясували, що без необхідності сортування внутрішніх колець на 30 розмірних груп, з додаванням одинадцяти груп кульок, завідсутності бункерів зовнішніх колець зменшується виробнича площа, зменшується час на збирання одного комплекта підшипника. Внаслідок цього зменшується вартість збирання комплекта, збільшується кількість підшипників, що збираються за одиницю часу. Таким чином, річний економічний ефект від вдосконаленого мною автомата комплектації підшипників складає 4893грн. Невеликий об’єм економії пояснюється збільшенням річного випуску деталей. Проте, чистий прибуток значно зросте, якщо на даний вид підшипника буде попит і будуть відкриватися нові ринки збуту. Ці два фактори підкріплюються тим, що покращується якість підшипника завдяки відсутності натирань на кільцях підшипника та підвищення квалітету точності підшипника, за рахунок стабільно малого радіального зазору.