Технічне нормування операцій технологічного процесу

Страницы работы

6 страниц (Word-файл)

Содержание работы

6. ТЕХНІЧНЕ НОРМУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Розрахунок норми часу для операції

Під нормуванням в машинобудуванні розуміють встановлення норми часу на виконання певної роботи або норми виробки в штуках за одиницю часу.

Правильне нормування затрат робочого часу на обробку деталей, зборку та виготовлення усієї машини має велике значення для виробництва. Величина затрат часу на виготовлення тієї чи іншої продукції при певній якості і є основним прикладом для оцінювання досконалості технологічного процесу.

Норму часу визначають на основі технічного розрахунку та аналізу, виходячи з умов більш повного використання технічних можливостей обладнання та інструменту у відповідності з вимогами до обробки даної деталі.

Технічні норми часу в умовах масового виробництва встановлюють розрахунково – аналітичним методом. Визначається основний машинний час, тобто час який затрачується на зміну форми, розмірів та якості оброблюємої поверхні, та норма штучного часу. Норма штучного часу на операцію в масовому типі виробництва розраховується за формулою:

:

де   То  -   основний (технологічний) час, хв.;

Тв  -   допоміжний час, хв.;

Ттех-   час на технічне обслуговування, хв.;

Торг-   час на організаційне обслуговування робочого місця, хв.;

Тотд-   час на відпочинок та особисті потреби, хв.

Розрахуємо норму штучного часу на операцію горизонтально – свердлильну операцію, яка виконується на агрегатному верстаті моделі 12А860.

Вихідні дані для розрахунку:

- деталь –Вал первинний 150.37.104;

- габаритні розміри деталі L = 514мм;

- маса заготовки –16.5кг.

- операція – Горизонтально - свердлильна;

- число одночасно встановлюваних деталей – 4 ;

- стійкість інструменту – Т = 70 хв.;

- спосіб установки – Самоцентруючі призми.

6.1. Визначення допоміжного часу.

6.1.1.Прийоми, пов’язані з проміжним переміщенням деталей. Час на переміщення рукою двох необроблених деталей з ряду в зоні зберігання на станіну визначається за [9, карта 4.1.2]. Відстань переміщення рук до деталей  600 мм (індекс фактору 2). Відстань переміщення деталей 650 мм (індекс фактору 3). Маса деталі 16 кг (індекс фактору 7). Довжина найбільшої сторони деталі – 514 мм (індекс фактору 5). За сумою індексів факторів визначаємо час: (2+3+7+5=17).Отже час складає t = 0.035 хв.

6.1.2. Час на переміщення двома руками необробленої деталі з ряду на станині в зону установки визначається за [9, карта 4.2.1, лист 3]. Відстань переміщення рук до деталей складає 350 мм (індекс фактору 3). Відстань переміщення деталі складає 450 мм (індекс фактору 6). Маса деталі 16 кг (індекс фактору 4). Довжина найбільшої сторони деталі складає 514 мм (індекс фактору 2). За сумою індексів факторів визначаємо час (3+6+4+2=15), t = 0.023 хв.

6.1.3. Час   на   установку   двома руками деталі   масою   M=16 кг  в пристосування визначається за [9, карта 4.6.3, лист 1]. Маса деталі складає 16 кг (індекс фактору 12). Довжина найбільшої сторони деталі – 514 мм (індекс фактору 6). Довжина продвиження валу відносно отвору 40 мм (індекс фактору 2). За сумою індексів факторів (12+6+2=20) визначаємо час t = 0,016 хв.

6.1.4. Час   на   закріплення   деталі   в пристосуванні ричагом [9, карта 4.8.1, лист 1]. Відстань переміщення руки до ричагу складає 200 мм (індекс фактору 2). Довжина ричагу – 150 мм (індекс фактору 0). Кут повороту ричагу 45 (індекс фактору 0). За сумою індексів факторів (2+0+0=2) визначаємо час t = 0.017 хв. Час на спрацьовування t = 0.007 хв.

6.1.5 Час на включення обертання шпинделя кнопкою визначається за [9, карта 4.9.1]. Відстань переміщення руки до кнопки складає 400 мм. (індекс фактору 6). Час дорівнює 0,009 хв.

6.1.6 Час очікування обертання шпинделя визначається за [9, карта 4.9.11] та складає t = 0.008 хв.

6.1.7 Час на підведення ріжучого інструменту визначається за [9, карта 4.9.1]. Відстань переміщення руки до кнопки складає 200 мм (індекс фактору 4) Час складає 0,008 хв.

6.1.8 Час на вводи та виводу свердла [9, карта 4.9.12]. При довжині свердлення 281 мм та діаметру 36 мм  цей час складає t = 0.27 хв.

Похожие материалы

Информация о работе