Автоматизоване проектування деталі «Кронштейн» з використанням САПР ТП «ВЕРТИКАЛЬ», страница 2

Приведемо послідовність створення технологічного процесу для механічної обробки деталі «Кронштейн». Перш за все необхідно обрати тип технологічного процесу  «ТП на деталь» або «ТП на сборку».  Для цього необхідно натиснути на вкладку «Создать», яка знаходиться на панелі інструментів.  В діалоговому вікні, яке виникло, необхідно обрати «ТП на деталь», адже ми розробляємо технологічний процес саме на деталь, як зображено на рис 10.1.

Рисунок 10.1 – Вікно САПР ТП Вертикаль з зображенням вибору типу технічного процесу

Потім необхідно задати тип деталі, для цього потрібно відмітити закладку «Новая деталь» та після цього натиснути  на боковому діалоговому вікні зліва на закладку «Наименование детали». Далі виберемо необхідний нам тип деталі, для цього треба два рази натиснути «манипулятором мышь» на обраний тип деталі . Ці дії зображені на рисунку 10.2.

Рисунок 10.2 – Вікно САПР ТП Вертикаль  з зображенням вибору типу деталі

Далі йде звичайне поопераційне заповнення технологічного процесу. Натискаємо правою кнопкою на обраній деталі , та обираємо в діалоговому вікні яке виникло закладку «Добавить операцию». Після цього обираємо необхідну операцію для обробки, та натискаємо лівою клавішею «манипулятора мышь» на обрану операцію.

Рисунок 10.3 - Вікно САПР ТП Вертикаль  з зображенням вибору  найменування операції

Аналогічним чином необхідно додати в технологічний процес останні операції.  Тепер необхідно додати спеціальність робітника, інструмент який використовується, обладнання для обробки та переходи в операціях.

Для цього необхідно натиснути правою кнопкою маніпулятора «мышь» на необхідній операції, та у діалоговому вікні яке з’явиться натиснути на необхідну закладку : «Добавить профессию», «Добавить станок», «Добавить режущий инструмент» , та інші закладки які треба внести у технологічний процес. Доцільно відмітити, що САПР ТП Вертикаль значно полегшує вибір того чи іншого типу пристосування, верстатів, інструментів в залежності від необхідної операції. Так наприклад для фрезерної операції одразу з’являється вибір різних типів фрез, зменшуючи час на вибір інструменту з великої кількості. Асоціативний вибір обладнання розповсюджується не тільки на вибір інструмента, дана властивість також враховується і в виборі типу робітника і в виборі верстату та т. ін. Ця процедура зображена на рис. 10.4.

Рисунок 10.4 - Вікно САПР ТП Вертикаль  з зображенням вибору спеціальності робітника

Наступним етапом проектування технологічного процесу є додання в технологічний процес робочого креслення деталі та ескізів на кожну операцію, на котрій проводиться механічна обробка. Слід відмітити , що існує можливість додавати в технологічний процес об’ємні моделі деталі для якої ведеться розробка. Це відображено на рисунку 10.5.

Останнім етапом розробки любого технологічного процесу є розрахунок режимів різання та норм штучного часу. Слід відмітити, що розрахунок режимів різанню буде здійснений лише у тому випадку, якщо переходи в операціях технологічного процесу задані вірно.

Розрахунок режимів різання виконується в автоматичному режимі. Для цього необхідно лише натиснути на необхідному переході правою кнопкою маніпулятора «мышь» та обрати у діалоговому вікні, яке виникнуло, закладку

«Добавить»→«расчет режимов резания». Після цього з’явиться вікно у котрому необхідно задати параметри обробки та натиснути клавішу «Рассчитать», а потім клавішу «Ок» (рис. 10.6).

Рисунок 10.5 - Вікно САПР ТП Вертикаль.

Рисунок 10.6 - Вікно САПР ТП Вертикаль  з зображенням розрахунку режимів різання

Для нормування технологічного процесу в САПР ТП Вертикаль існують карти нормування часу. Отже для нормування всього технологічного процесу необхідно додати карту нормування на кожен перехід. Карти підбираються відповідно переходу та специфіки роботи на даній операції. Для вибору нормувальних карт необхідно на панелі натиснути на закладку «Трудовое нормирование», далі необхідно натиснути на вкладку «Выбрать карты». Після цього з’явиться вікно з набором карт, з якого необхідно обрати необхідну. Вибір нормувальних карт зображений на рисунку 10.7.

Рисунок 10.7 - Вікно САПР ТП Вертикаль з зображенням вибору нормувальних карт.

Результатом проектування в САПР ТП Вертикаль є маршрутні та операційні карти, які подані у додатку А.