Верстатне пристосування. Розрахунок точності базування заготівки в пристосуванні та аналіз точності виконання розміру, страница 2

1,2 – запобігають переміщенню повздовж вісі OZ, та обертанню навколо вісі OX;

3,4 – запобігають переміщенню повздовж вісі OX, та обертанню навколо вісі OZ;

5 – запобігає переміщенню деталь повздовж вісі OY.

Таким чином формула базування виглядає наступним чином: 4+1=5, де 4 - подвійна напрямна технологічна база, 1 - опорна технологічна база. Точки 1, 2, 3, 4 є схованими базами; точка 5- явна  технологічна база. Виходячи з того, що деталь вал має циліндричний профіль, то доцільно в якості подвійної напрямної технологічної бази використати довгу призму, а в опорної технологічної бази – палець. 

7.3 Розрахунок точності базування заготівки в пристосуванні та аналіз точності виконання розміру

Похибка встановлення є складовою загальної похибки при виконанні заданого розміру оброблюємої деталі. Вона є сумою похибки базування , похибки закріплення  та похибки пристосування .

Похибка базування з’являється внаслідок несумісності установочної бази з вимірювальною. Ця похибка визначається різницею граничних відстаней вимірювальної бази від ріжучої кромки, встановленого на розмір інструменту.

Похибка закріплення виникає внаслідок зміщення заготовки під впливом затискної сили, застосовуємій для фіксування її положення. Ця похибка дорівнює різниці між граничними величинами зміщення вимірювальної бази у напрямку виконуємого розміру.

Сумарна похибка пристосування   виникає з – за неточності виготовлення деталей пристосування та зборки.

В загальному виді похибка встановлення має вид:  

, де:

 - похибка базування , мм;

 - похибка закріплення, мм;

 - похибка пристосування, мм.

Похибка базування  визначається за відповідними геометричними розрахунками або аналізом розмірних ланцюгів. При базуванні в призмі при свердленні отворів по кондуктору, похибку базування визначаємо по (3) табл..18, стор 46.

 де:

 - допуск на розмір, на котрий деталь встановлюється у пристосування - Æ 68 h12.

 мкм.

Тоді похибка базування дорівнює:

 мкм.

Похибка закріплення  - дорівнює різниці між граничними величинами змішення вимірювальної бази у напрямку виконуємого розміру:

 де:

 - кут між напрямком витримуємого розміру та напрямком найбільшого зміщення., а значить .

Похибка пристосування  виникає у разі неточності виготовлення пристосування та його зношування при експлуатації. У загальному вигляді вона визначається за формулою:

де:

 - похибка виготовлення та зборки установочних елементів;

 мм;

 - похибка за рахунок зносу установочних елементів, залежить від числа контактів :

;

 де:

 - const, залежна від поверхні контакту:

;

 - похибка встановлення та фіксації пристосування на верстаті:

 мм;

мм.

 мм.

Таким чином, допуск на обробляєму поверхню складає (10), стор 162:

де:

 - коефіцієнт, який враховує можливе відступлення від нормального розподілу окремих складових: ;

 - похибка встановлення та зміщення ріжучого та допоміжного інструменту на верстаті, викликаєма неточністю виготовлення напрямних елементів пристосування;

 - похибка, яка виникає в результаті зносу деталей пристосування;

 - похибка обробки, котра виникає в результаті пружних деформацій технологічної системи верстат – пристосування – інструмент;

 - похибка обробки, визиваєма розмірним зносом інструменту;

 - похибка налаштування верстату;

 - похибка, яка виникає в результаті геометричної неточності верстату;

 - похибка, яка виникає у результаті температурних деформацій окремих ланцюгів технологічної системи.

 де:

 - економічна точність при обробці внутрішніх циліндричних поверхонь деталей (свердлення за кондуктором):

 мкм.

 мм;

: Æ 36 Is 16 -  мм.

В результаті проведеного розрахунку та аналізу базування деталі, робимо висновок, що деталь досить гарно базується у пристосуванні та в результаті обробки необхідна точність виконання розміру буде забезпечена.