Створити пінч-проект теплової мережі з максимальною рекуперацією теплової енергії

Страницы работы

Содержание работы

Завдання №10

1.  Ви – керівник робіт по проектуванню системи рекуперації теплової енергії для хіміко-технологічної системи промислового виробництва. За допомогою технологічного регламенту процесу ви збудували потокову таблицю:

Номер потоку та його тип

Температура постачання, °С

Цільова температура, °С

Потокова теплоємність, кВт/°С

1 гар

180

80

20

2 гар

130

40

40

3 хол

60

100

80

4 хол

30

120

36

Вам необхідно створити пінч-проект теплової мережі з максимальною рекуперацією теплової енергії.

Варіанти

Назва показника

1

2

3

Tmin, °С

10

20

30

TPhot, °С

70

80

90

TCcol, °С

60

60

60

1.1.   Записати СР таблиці вище і нижче пінчу.

1.2.   Збудувати сіткову діаграму потоків.

1.3.   Збудувати сіткову діаграму для системи потоків вище пінчу.

1.4.   Збудувати сіткову діаграму для системи потоків нижче пінчу.

1.5.   Збудувати пінч-проект системи рекуперації теплоти.

2.  Навести типові залежності наведеної вартості проекту теплообмінної системи ХТС, річної вартості енергії, що споживається, і наведених капітальних витрат від .

3.  В хіміко-технологічному процесі беруть участь легко летючі рідини, що являються вибухопожежонебезпечними. Перелічити, як забезпечити безпечні умови роботи на даному виробництві.

Затверджено на засіданні кафедри інтегрованих

технологій процесів та апаратів

Протокол №2 від 9 жовтня 2009 р.

В. о. зав. кафедрою ІТПА                                                                           Ведь В.Є.

Похожие материалы

Информация о работе