Дослідження комплексної механізації та автоматизації сучасних металорізальних верстатів

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Периметр  і розріз  прямокутної шини розраховують по формулам:


(2.11)(2.12)


Так як невідомих розмірів два, а рівняння одне, необхідно задатися одним з розмірів або ж їх кратністю.


(2.13)


Порядок розрахунку наступний. Задаємося орієнтованими значеннями щільності струму в шині . Визначаємо розмір  по формулі:


(2.14)(2.15)


Далі визначаємо  і  по формулам:

          Умова  не виконується:

Значення  відповідне значенню температури  вносимо до таблиці 2.2. Якщо , то для зменшення температури потрібно збільшити розмір  поперечного розрізу шини  і навпаки, зменшити, якщо . Далі повторюємо весь розрахунок для нового значення  і заповнюємо таблицю. Розрахунок продовжуємо до тих пір, доки абсолютна величина різності  не стане менше 2° С. Знайдені  таким чином значення  і  і будуть шуканими.

При :

В цьому випадку умова  виконується:

Таблиця 2.2 - Значення розмірів перерізів і температури

       Значення

Знайдені значення

350

400

0,378

0,354

3,024

2,832

93,497

103,515

Знайдені  і  являються шуканими розмірами перерізу: , .

Далі розраховуємо термічну стійкість знайденого перерізу шини. Час термічної стійкості  в залежності від величини протікаючого струму  розраховується по формулі:


(2.16)


де       - виділений опір міді при 0 ;

           - температурний коефіцієнт виділеного електроопору;

 - початкова температура шини, рівна допустимій при тривалому протіканні струму, тому приймаємо ;

 - допустима температура при протіканні струму короткого замикання;

 - значення виділеної об’ємної теплоємкості.

За даною формулою необхідно розрахувати характеристику термічної стійкості . При проведенні розрахунків задаємося значеннями струму термічної стійкості  в діапазоні . Достатньо розрахувати 4-5 точок характеристики термічної стійкості.

Визначаємо точки для розрахунку термічної стійкості і розраховуємо час термічної стійкості.

Для 1-ої точки, при :

Для 2-ої точки, при :

Для 3-ої точки, при :

Для 4-ої точки, при :

Для 5-ої точки, при :


3 СИНТЕЗ ЕЛЕКТРОАВТОМАТИКИ

          Розвиток промислового устаткування, у тому числі і металорізальних верстатів йде по шляху підвищення рівня ароматизації виконуваних операцій, що висуває особливі вимоги до електроавтоматики. Одночасно зі збільшенням обсягу розв'язуваних задач при проектуванні виникають проблеми, зв'язані зі зменшенням розмірів станцій електроустаткування, простотою його налагодження, діагностикою несправностей і їх оперативним усуненням, підвищенням надійності роботи.

          Ці проблеми привели до вирішення задачі синтезу функцій электроавтоматики на новому рівні - з використанням програмних методів рішення.

          При синтезі принципових схем управління електроавтоматикою промислових механізмів потрібно привести задані умови роботи механізму до виду, зручному для аналізу. Така ж задача виникає при розробці типових схем шифраторів і дешифраторів, лічильників, регістрів і т.д. При вирішенні цієї задачі застосовують циклограми і діаграми роботи, оператори стану і подій, карти і таблиці станів, таблиці включень.

          Логічні схеми пристроїв управління механізмів можна поділити на:

1) комбінаційні схеми, в яких стан вихідний сигналів залежить тільки від стану вхідних сигналів у визначений момент часу;

2) послідовні схеми, в яких стан вихідних сигналів залежить як від стану вхідних сигналів в цей момент, так і в інші моменти часу, в тому числі це схеми, що утримують елементи пам’яті.

          Схеми управління будь-яких механізмів, наприклад схема управління приводом головного руху верстата або схема управління вибором та заміною інструменту, як правило є цифровими автоматами, до складу яких входять схеми обох видів. Аналіз та синтез подібних схем складні, тому в інженерній практиці схему управління поділяють на кінцеві підсхеми, що описуються  рівняннями алгебри-логіки.

          3.1 Синтез схемиуправління приводом головного руху через елементи алгебри-логіки

У зв'язку з тим, що синтез схем электроавтоматики з використанням апарата алгебри-логіки є універсальним засобом, придатним для будь-якої елементної бази, основні правила розглянемо як для безконтактних, так і для релейних схем.

          Правила побудови релейних схем:

          1) вихідне логічне рівняння перетвориться до виду И, ИЛИ і мінімізується;

        2) прямомузначенню логічної перемінної в рівнянні відповідає

Похожие материалы

Информация о работе