Варіативні завдання на тему "Закони Кірхгофа" (Поновити вiдсутнi данi (струм, напруга, ЕРС, опiр) таким чином, щоб для схеми виконувались закони Ома i Кiрхгофа)

Страницы работы

Содержание работы

Закони Кірхгофа

На малюнку наведено схему з двома джерелами ЕРС E1, E2 та опорами R1-R5. Кожному з опорiв R1-R5 вiдповiдають струми I1-I5 i напруги U1-U5. Знаки струмiв i напруг на схемi наведено вiдповiдно позначеним умовним напрямкам.  Напрямок напруги на опорi вiдносно струму: + → -;  напрямок ЕРС джерела вiдносно струму:  - → +. Якщо у варіанті задано знак для струму, напруги, або ЕРС з вiдємним знаком, то це означає що дiйсний напрямок струму, напруги, або ЕРС протилежний позначеному на малюнку.

Треба поновити вiдсутнi данi (струм, напруга, ЕРС, опiр) таким чином, щоб  для схеми виконувались закони Ома i Кiрхгофа.

Закони Кірхгофа

На малюнку наведено схему з двома джерелами ЕРС E1, E2 та опорами R1-R5. Кожному з опорiв R1-R5 вiдповiдають струми I1-I5 i напруги U1-U5. Знаки струмiв i напруг на схемi наведено вiдповiдно позначеним умовним напрямкам.  Напрямок напруги на опорi вiдносно струму: + → -;  напрямок ЕРС джерела вiдносно струму:  - → +. Якщо у варіанті задано знак для струму, напруги, або ЕРС з вiдємним знаком, то це означає що дiйсний напрямок струму, напруги, або ЕРС протилежний позначеному на малюнку.

Треба поновити вiдсутнi данi (струм, напруга, ЕРС, опiр) таким чином, щоб  для схеми виконувались закони Ома i Кiрхгофа.

Закони Кірхгофа

На малюнку наведено схему з двома джерелами ЕРС E1, E2 та опорами R1-R5. Кожному з опорiв R1-R5 вiдповiдають струми I1-I5 i напруги U1-U5. Знаки струмiв i напруг на схемi наведено вiдповiдно позначеним умовним напрямкам.  Напрямок напруги на опорi вiдносно струму: + → -;  напрямок ЕРС джерела вiдносно струму:  - → +. Якщо у варіанті задано знак для струму, напруги, або ЕРС з вiдємним знаком, то це означає що дiйсний напрямок струму, напруги, або ЕРС протилежний позначеному на малюнку.

Треба поновити вiдсутнi данi (струм, напруга, ЕРС, опiр) таким чином, щоб  для схеми виконувались закони Ома i Кiрхгофа.

Закони Кірхгофа

На малюнку наведено схему з двома джерелами ЕРС E1, E2 та опорами R1-R5. Кожному з опорiв R1-R5 вiдповiдають струми I1-I5 i напруги U1-U5. Знаки струмiв i напруг на схемi наведено вiдповiдно позначеним умовним напрямкам.  Напрямок напруги на опорi вiдносно струму: + → -;  напрямок ЕРС джерела вiдносно струму:  - → +. Якщо у варіанті задано знак для струму, напруги, або ЕРС з вiдємним знаком, то це означає що дiйсний напрямок струму, напруги, або ЕРС протилежний позначеному на малюнку.

Треба поновити вiдсутнi данi (струм, напруга, ЕРС, опiр) таким чином, щоб  для схеми виконувались закони Ома i Кiрхгофа.

Закони Кірхгофа

На малюнку наведено схему з двома джерелами ЕРС E1, E2 та опорами R1-R5. Кожному з опорiв R1-R5 вiдповiдають струми I1-I5 i напруги U1-U5. Знаки струмiв i напруг на схемi наведено вiдповiдно позначеним умовним напрямкам.  Напрямок напруги на опорi вiдносно струму: + → -;  напрямок ЕРС джерела вiдносно струму:  - → +. Якщо у варіанті задано знак для струму, напруги, або ЕРС з вiдємним знаком, то це означає що дiйсний напрямок струму, напруги, або ЕРС протилежний позначеному на малюнку.

Треба поновити вiдсутнi данi (струм, напруга, ЕРС, опiр) таким чином, щоб  для схеми виконувались закони Ома i Кiрхгофа.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Закони Кiрхгофа. Варiант №1:
               R1=2KΩ; R2=1KΩ; R3=1KΩ; R4=1KΩ;  R5=…KΩ;

               I1=2mA;   I2=1mA;  I3=…mA;   I4=0mA;  I5=1mA;
E1=…V; U1=4V;    U2=1V;    U3=…V;    U4=0V;   U5=1V;   E2=-1V;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Закони Кiрхгофа. Варiант №2:
              R1=…KΩ; R2=2KΩ; R3=1KΩ; R4=1KΩ; R5=1KΩ;
              I1=2mA;    I2=…mA; I3=1mA;   I4=1mA;  I5=0mA;
E1=6V;  U1=4V;    U2=…V;  U3=1V;     U4=1V;   U5=0V;   E2=…V;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Закони Кiрхгофа. Варiант №3:
               R1=2KΩ; R2=…KΩ; R3=2KΩ; R4=1KΩ; R5=1KΩ;
               I1=2mA;   I2=1mA;   I3=1mA;   I4=…mA;  I5=1mA;
E1=…V; U1=4V;    U2=2V;    U3=2V;     U4=…V;   U5=1V;   E2=-1V;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Закони Кiрхгофа. Варiант №4:
              R1=2KΩ; R2=2KΩ; R3=2KΩ;   R4=2KΩ; R5=…KΩ;
              I1=2mA;  I2=1mA;   I3=…mA;  I4=0mA;  I5=1mA;
E1=6V;  U1=4V;   U2=2V;    U3=…V;    U4=0V;    U5=1V;   E2=…V;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Закони Кiрхгофа. Варiант №5:
              R1=2KΩ;  R2=2KΩ; R3=…KΩ; R4=2KΩ; R5=2KΩ;
              I1=2mA;   I2=1mA;   I3=1mA;   I4=…mA;  I5=1mA;
E1=…V;  U1=4V;   U2=2V;    U3=2V;    U4=…V;   U5=2V;   E2=-2V;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Закони Кiрхгофа. Варiант №6:
              R1=1KΩ; R2=…KΩ; R3=2KΩ; R4=2KΩ; R5=2KΩ;
              I1=2mA;  I2=1mA;    I3=…mA;  I4=0mA;  I5=1mA;
E1=4V; U1=2V;    U2=2V;     U3=…V;    U4=0V;   U5=2V;   E2=…V;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Похожие материалы

Информация о работе