Характеристика ВАТ ”ХТЗ” і аналіз його господарської діяльності

Страницы работы

Содержание работы

             2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВАт “ХТЗ ” та АНАЛІЗ його ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ за 2002 рік

               Коротка характеристика підприємства

               В даний час ХТЗ є відкритим акціонерним товариством. ОАО «ХТЗ ім. С.Орджонікідзе» було засновано у формі акціонерного товариства шляхом перетворення державного сільськогосподарського підприємства згідно указу Мінмашпрому України № 1656 від 22.12.94 р.

               Юридична адреса підприємства : м.Харків, Московський

проспект, 275

               Головний директор : П.П.Тодоров.

               Галузь : машинобудування

               Вид економічної діяльності : виробництво сільськогосподарських тракторів.

            Своє існування харківський тракторний завод почав з 1 жовтня 1931 року з головного конвеєра ХТЗ зійшли перші колісні трактори. Харківські тракторобудівники створили сімейство энергонасичених машин типу Т-150 , що у 1973 році пройшли державні іспити. Колісний трактор Т – 150 . Був запущений у серійне виробництво. По основним технико – економічних показниках він знаходився на рівні кращих аналогів світового тракторобудування.

          В даний час ХТЗ є відкритим акціонерним товариством.  ВАТ  “ ХТЗ ім. С. Орджонікідзе”  було засновано у формі акціонерного товариства шляхом перетворення державного сільськогосподарського підприємства згідно указу Мінмашпрому України № 1656 від 22.12.94 р.

          Основною продукцією , що випускається ОАО « ХТЗ», є трактори класу 3-4 т.с., трактори малої потужності, міні трактори, призначені для виконання різних видів сільськогосподарських робіт - дорожньо-будівельних, трелювальних, транспортних – у фермерських господарствах , запчастини до них, товари народного споживання, продукція металургійного переділу.

                    Основні задачі ВАТ "ХТЗ" на 2003 рік :

          1.Забезпечити у 2003 році отримання зростання позитивних фінансових результатів передбачених бізнес-планом за рахунок поступового збільшення обсягів прдажу прдукції за цінами, що забезпечують її безбитковість.

          2.Виконати комплекс заходів, щодо підвищення ефективності маркетингової стратегії та цінової політики, забезпечивши на протязі року підвищення обсягу прдажутракторів.

          3.Забезпечити постійний контроль за рівнем витрат, передбачених бізнес- планом на 2003 рік, з корегуванням їх розміру відповідно з досягнутими показниками об'єму продажу.

          4.Збільшати обсяги реалізації продукції на єкспорт, у першу Росію та інші краіни СНД.

          5.Забезпечити виконання організаційно-технічних заходів, передбаченних бізнес-планом на 2003 рік по скорченню енергетичних, матеріальних та трудових витрат на виробництво виготовляємої прдукції.

          6.Для поширення асортименту та якості виготовляємої прдукції з метою найбільшого задоволення попету споживачів, провести роботи, передбачені планом наукових та дослідних робіт.

          7.Скоротити витрати на утримання об'єктів соціальної сфери у передбачених розмірах.

          2.3. Аналіз фінансового стану ВАТ ”ХТЗ”.

          2.3.1. Аналіз балансу підприємства.

          Під час перехода підприємства до ринкових відносин,  дуже важливо мати чітке уявлення про фінансовий стан звітності підприємства.

          Фінансові звіти показують позицію підприємствау відповідний момент часу.Однак справжня цінність фінансових звітів полягвє у тому,що їх можно використовувати як інформацію при прогнозуванні майбутніх доходів підприємства. У той жи часз позиції менеджерів аналіз фінансових звітів кориснтй ідля того,щоб допомогти передбачити майбутні умови, в яких опиниться підприємство. В даній роботі використовуються такі методи фінансового аналізу як горизонтальний і вертикальни. За звітний період приймаємо 2002 рік.

          Баланс підприємства (Форма №1) і звіт про фінансові результати (Форма№2) наведені у додатку А і Б відповідно.

          Результати аналіззу наведені у додатку в табл. В.1.- В4.

          Фінансовий стан підприємства – комплексне поняття, що характеризується системою показників, що відбивають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів підприємства, виконання зобов'язань перед державою й іншими господарськими об'єктами.

У традиційному розумінні фінансовий аналіз являє собою метод оцінки і прогнозування фінансового стану підприємства на основі його бухгалтерської звітності, а його ціль складається в оцінці фінансового стану підприємства і виробленню рекомендацій з його поліпшення.

Фінансовий аналіз є частиною загального аналізу господарської діяльності, що, крім того, містить у собі управлінський аналіз.

Управлінський аналіз виробляється за даними внутрішньогосподарської документації (бухгалтерський облік, управлінський облік).

·  Звіт про фінансові результати підприємства має 3 розділи:

·  фінансові результати;

·  елементи операційних витрат;

·  розрахунок показників прибутковості акцій;

·  Методика аналізу фінансового стану підприємства включає етапи:

·  аналіз балансу підприємства;

·  аналіз фінансової стійкості;

·  аналіз ліквідності;

·  аналіз ефективності використання оборотного капіталу;

·  аналіз рентабельності діяльності підприємства;

·  Аналіз балансу підприємства містить у собі:

·  горизонтальний аналіз;

Похожие материалы

Информация о работе