Психолого-педагогічна характеристика групи 4 курсу факультету іноземних мов, страница 2

Хто обирає

Кого обирають

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1. Багача О.

2

1

3

2. Бойко М.

2

1

3

3. Бубнова Ю.

2

3

1

4. Веряскіна Д.

3

2

1

5. Данильченко М.

3

2

1

6. Кондратенко ІЮ

1

2

3

7. Лактіна Ю.

3

2

1

8. Лисокобилка В.

1

3

2

9. Обшанська Н.

10. Севостьянова М.

1

3

2

11. Степаненко В.

1

2

3

12. Таран Ю.

13. Шевченко І.

2

3

1

14. Шумський О.

Кількість отриманих виборів:

5

3

1

4

4

1

0

3

2

1

2

3

4

0

Кількість взаємних виборів:

2

2

0

2

0

1

0

1

0

0

2

0

0

0

Соціометричне коло

3. Спрямованість групи як колективу

Основною метою спільної діяльності групи є навчання. Переважна кількість студентів негативно ставляться до несумлінного навчання, але досить слабко підтримують одне одного у прагненнях до здобуття нових знань. Група є досить пасивною, так як студенти не беруть участі у поза навчальних заходах, у житті університету. Студенти також досить рідко проводять час разом як в університеті, так і поза ним.

а) Характеристика учбової спрямованості групи

Для дослідження очікувань студентів від навчання на факультеті іноземних мов було проведено опитування, в межах якого студентам пропонувалося дати відповіді на запитання:

1.  Що ви очікуєте від навчання на факультеті іноземних мов?

2.  Які предмети ви вважаєте доцільними та корисними?

3.  Які недоліки за вашою думкою існують в організації учбового процесу?

За результатами дослідження було виявлено, що для більшості студентів головною метою навчання на факультеті іноземних мов є набуття практичних навичок, знань та умінь, пов’язаних з майбутньою професією. Серед найулюбленіших предметів слід назвати практику перекладу та заняття з основної мови. Спостерігається великий інтерес до усного перекладу. До недоліків учбової організації студенти часто відносять велику кількість „зайвих” на їхню думку предметів, таких як БЖД, валеологія, цивільна оборона, політологія. З іншого боку вони наголошують на недостатній кількості годин, що відводиться на викладання основних дисциплін (практика перекладу, заняття з мови). Дуже поширеним серед студентів є негативне ставлення до відсутності технічних засобів навчання, що ускладнює набуття необхідних перекладачем навичок та вмінь.

б) Політична спрямованість групи

Група у політично-суспільному сенсі є не досить активною. Студенти не цікавляться політичним життям та суспільним життям у країні, не цікавляться останніми подіями у світі. Також відсутнє прагнення проявити свою громадську позицію.

в) Суспільна діяльність групи

Усі студенти не є членами молодіжних або політичних організацій (за виключенням студентської профспілки) і громадсько-суспільною діяльністю не займаються.

г) Інші види діяльності групи

Слід зазначити, що студенти цікавляться лише набуттям професійних знань. Зацікавленості у літературі, мистецтві та у інших видах діяльності не виявляють.

4. Педагогічне керівництво групою як колективом.

На даний момент куратором групи є викладач практики англійської мови та завідувач кафедри перекладу та англійської мови Черноватий Леонід Миколайович. У нього склалися ділові відносини з групою. Мотивація студентів до навчання є досить високою, студенти збираються влітку їхати працювати закордон і тому прагнуть покращити свої знання якомога більше. У якості викладача студенти прагнуть бачити людину, яка б доступно пояснювала матеріал та приділяла групі якомога більше уваги, наводила цікаві факти країнознавчого характеру, а також не вводила студентів у стан стресу.

5. Висновки.

Група ЯЕ-42 за сформованістю є перехідним колективом, позитивною рисою якого є цілеспрямованість на серйозність у досягненні спільної мети – набуття знань та професійних навичок та вмінь.