Робоча програма з навчальної дисципліни «Виробниче навчання». Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г.Короленка

Факультет технологій та дизайну

Кафедра професійної освіти

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова вченої ради факультету технологій та дизайну

________________________________

  (В.П.Титаренко)

«31» _серпня_2009 р.

УХВАЛЕНО

на засіданні кафедри професійної освіти 28  серпня  2009 року, протокол  № 1

Завідувач кафедри    ___________

(Є.В. Кулик)  

Робоча програма з навчальної дисципліни

В И Р О Б Н И Ч Е      Н А В Ч А Н Н Я

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Галузь знань:     0101    Професійна освіта

Напрям підготовки:      6.010100 Професійна освіта.

Технологія текстильної та легкої промисловості.

Курс навчання: ІІ-й     Семестр: 4-й

Укладач доц. Борисова Тетяна Миколаївна

Полтава − 2009


Робоча програма з навчальної дисципліни «Виробниче навчання» розроблена на основі:

Виробниче навчання. Програма навчальної дисципліни / Алік Н.А., Борисова Т.М. – Полтава, 2007 р. – 20 с.

Затверджено вченою радоюПолтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, протокол № 2 від 27 вересня 2007 р.


1. Загальні положення.

1.1. Мета дисципліни: вивчення основ технології виготовлення одягу, розвиток у студентів навиків виконання основних видів робіт під час виготовлення окремих вузлів та виробів різного асортименту, забезпечення теоретичної бази для проходження виробничої практики та вивчення спецдисциплін.

1.2. Характеристика навчальної дисципліни «Виробниче навчання»: вивчення даного предмету сприяє формування у студентів практичних навичок з основ швейного виробництва, вмінь обробляти окремі технологічні вузли швейних виробів різного асортименту, зокрема чоловічого натільного плечового одягу, вмінь знімати мірки, підбирати викрійки, виконувати моделювання гідно малюнку моделі, здійснювати крій виробу, попередню обробку деталей крою та виготовляти чоловічу одягу.

Змістовий модуль 1. «Технологія виготовлення чоловічих штанів» – спрямований на вивчення послідовності обробки кишень в чоловічих штанах та у верхньому одязі, та методів обробки.

Змістовий модуль 2. «Технологічна послідовність виготовлення чоловічого пальто» спрямований на закріплення і поєднання різних груп операцій у комплексі при виготовленні деталей і вузлів одягу різними способами. У цей період формуються навички чіткого дотримання технічних і технологічних вимог, якісних показників робіт, що виконуються; поступово вводиться нормування навчально-виробничих робіт, встановлюється навчальна норма часу на виготовлення окремих деталей, вузлів одягу з метою формування початкових умінь з напрацювання швидкісних навичок.

Завдання дисципліни: у результаті вивчення дисципліни “Виробниче навчання” у 4 семестрі студенти повинні знати:

-  конструкцію одягу і вимоги до нього;

-  назви деталей крою, вимоги до їх якості;

-  етапи та види робіт при виробництві одягу;

-  умовне позначення операцій, строчок, матеріалів;

-  основні принципи типізації та уніфікації методів обробки швейних виробів;

-  технологію виконання ручних, машинних, волого-теплових операцій;

-  підготовчі роботи при обробці деталей одягу;

-  будову і призначення швейних машин, прасок, інструментів, необхідних для виготовлення одягу;

-  технологічну послідовність операцій при обробці прорізних кишень;

-  послідовність технологічних операцій при виготовленні чоловічого пальто;

-  технологічну послідовність при виготовленні жіночої спідниці.


уміти:

-  виконувати обробку прорізних кишень в чоловічих штанах та у верхньому одязі:

-  виконувати обробку прорізної кишені у рамку з запрасованими обшивками;

-  виконувати обробку прорізної кишені з клапаном в чоловічих штанах;

-  виконувати обробку кишені у шві в передній частині штанів;

-  виконувати обробку прорізної кишені у рамку з запрасованими обшивками;

-  виконувати обробку прорізної кишені з листочкою з настрочними кінцями;

-  виконувати обробку прорізної кишені з листочкою у шві пілочки;

-  виконувати обробку бокової прорізної кишені («в рамку») з фігурним прорізом.

-  виконувати обробку бортової прокладки і з’єднання її з пілочкою;

-  виконувати початкову обробку спинки пальто зі шліцею;

-  виконувати обробку борта в пальто;

-  виконувати обробку коміра в чоловічому пальто і з’єднання його з горловиною;

-  виконувати обробку підкладки жіночої спідниці;

-  виконувати обробку пояса, передньої частини спідниці;

-  виконувати обробку задньої частини спідниці;

-  виконувати обробку задньої частини спідниці (шліца, застібка);

-  виконувати монтаж виробу. З’єднання підкладки з виробом. ВТО.

-  усувати дефекти при обробці деталей;

Похожие материалы

Информация о работе