Стандарт для забезпечення механізмів неспростовності для таких етапів неспростовності: - генерування свідчення; - передавання, збереження та відновлення свідчень; - перевірка свідчення

Страницы работы

Содержание работы

ЗМІСТ

ЗМІСТ. 1

ВСТУП.. 4

1 Сфера застосування. 5

З Терміни та визначення понять. 5

3.1 Визначення, які наведено у стандарті ISO 7498-2. 5

3.2 Визначення, які наведено у стандарті ISO/IEC 9594-8. 6

3.3 Визначення, які наведено у стандарті ISO/IEC 9797-1. 6

3.4 Визначення, які наведено у стандарті ISO/IEC 10181-1. 7

3.5 Визначення, які наведено у стандарті ІSO/ІEC 10181-1. 7

3.6 Визначення, які наведено у стандарті ІSO/ІЕС 10181-4. 8

3.7 Визначення, які наведено у стандарті ІSO/ІEC 11770-3. 8

3.8 Визначення, які наведено у стандарті ІSO/ІEC 18014. 9

3.9 Визначення унікальні для цього стандарту неспростовності 10

3.9.1 Сертифікат (Certificate) 10

3.9.2 Сховище даних (Data storage) 10

3.9.3 Уповноважений на передачу (Delivery authority) 10

3.9.4 Розпізнавальний ідентифікатор (Distinguishing identifier) 10

3.9.5 Свідчення (Evidence) 10

3.9.6 Запитувач свідчень (Evidence requester) 11

3.9.7 Суб’єкт свідчення (Evidence subject) 11

3.9.8 Образ (Imprint) 11

3.9.9 Спостерігач (уповноважений на спостереження) (Monitor (monitoring authority)) 11

3.9.10 Обмін інформацією з метою неспростовності (Non-repudiation exchange) 11

3.9.11 Інформація неспростовності (Non-repudiation information) 11

3.9.12 Неспростовність створення (Non-repudiation of creation) 12

3.9.13 Неспростовність доставки (Non-repudiation of delivery) 12

3.9.14 Неспростовність знання (Non-repudiation of knowledge) 12

3.9.15 Неспростовність джерела (Non-repudiation of origin) 12

3.9.16 Неспростовність отримання (Non-repudiation of receipt) 12

3.9.17 Неспростовність відправлення (Non-repudiation of sending) 12

3.9.18 Неспростовність подання (Non-repudiation of submission) 13

3.9.19 Неспростовність  транспортування (Non-repudiation of transport) 13

3.9.20 Політика неспростовності (Non-repudiation policy) 13

3.9.21 Маркер неспростовності (Non-repudiation token) 13

3.9.22 Нотаріальне засвідчення (Notarization) 13

3.9.23 Маркер нотаріального засвідчення (Notarization token) 13

3.9.24 Нотаріус (уповноважений нотаріальний орган) (Notary (notary authority)) 13

3.9.25 NRD маркер (NRD token) 14

3.9.26 NRO маркер (NRO token) 14

3.9.27 NRS маркер (NRS token) 14

3.9.28 NRT маркер (NRT token) 14

3.9.29 Джерело (Originator) 14

3.9.30 Доказ (Proof) 14

3.9.31 Одержувач (Recipient) 15

3.9.32 Надмірна інформація (Redundancy) 15

3.9.33 Конверт безпеки (SENV) (Secure envelope (SENV)) 15

3.9.34 Підписувач (Signer) 15

3.9.35 Третя довірена сторона (Trusted third party) 15

3.9.36 Довірена позначка часу (Trusted time-stamp) 16

3.9.37 Ключ перевірки (Verification key) 16

3.9.38 Перевіряючий (Verifier) 16

4 Познаки та скорочення. 16

5 Структура частини стандарту, що залишилася. 18

6 Вимоги. 18

7 Загальні послуги неспростовності 20

7.1 Об’єкти, що залучені у надання та перевіряння свідчень. 20

7.2 Послуги неспростовності 20

8 Залучення третьої довіреної сторони. 21

8.1 Етап генерації свідчення. 22

8.2 Фаза передавання, зберігання та відновлення свідчення. 24

8.3 Фаза перевірки свідчення. 24

9 Механізми генерації та превірки свідчень. 25

9.1 Конверти безпеки. 26

9.2 Електронні цифрові підписи. 27

9.3 Механізми перевірки свідчень. 27

10 Маркери неспростовності 28

10.1 Загальний маркер неспростовності 29

10.2 Маркер позначки часу. 31

10.3 Маркер нотаріального засвідчення. 32

11 Визначені послуги неспростовності 33

11.1 Неспростовність джерела. 34

11.2 Неспростовність доставки. 35

11.3 Неспростовність подання. 35

11.4 Неспростовність транспортування. 35

12 Використання визначених маркерів неспростовності у середовищі обміну повідомленнями. 36


 

ВСТУП

Метою послуги неспростовності є генерація, збір, обслуговування, надання та підтвердження свідчень відносно заявлених подій або дій з метою розв’язання спорів, відносно того, чи відбувалась подія  або дія. У цьому стандарті описано модель механізмів неспростовності, які надають свідчення, що ґрунтуються на криптографічних контрольних значеннях, що генеруються з використанням симетричних або несиметричних криптографічних методів. Механізми неспростовності, що є загальними для різних послуг неспростовності, спочатку описуються, а потім застосовуються для такого визначеного набору послуг неспростовності, як:

-  неспростовність джерела;

-  неспростовність доставки;

-  неспростовність подання;

-  неспростовність транспортування.

Послуги неспростовності встановлюють свідчення: свідчення встановлює спостережність відносно конкретної дії або події. Об’єкт, який відповідає за дію, або пов'язаний з подією, відносно яких виробляється свідчення, має назву об'єкт свідчення. Існують два основних типи свідчень, тип яких залежить від використовуваних криптографічних методів :

Похожие материалы

Информация о работе