Самостійна робота з дисципліни «Безпека життєдіяльності» (ризик загибелі людини, ризик передчасної смерті, вміст алкоголю в крові)

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Кафедра організації й технології будівництва та охорони праці

Самостійна робота

з дисципліни: «Безпека життєдіяльності»

                                                                  Виконала студентка

 групи  305-НГ

Лобода О.І.                                            

                                                            Залікова книжка №08118

                                                         Перевірив: Дикань С.А.

Полтава 2010

17*. Скільки осіб, відповідно до довгострокового прогнозу, може померти протягом 1-го року внаслідок надзвичайних подій, спричинених алкогольним отруєнням, у місті з населенням N = 420 тис. осіб, якщо ризик смертельної небезпеки становить R= 3,2∙10-5?

Розвязання

Щоб визначити скільки осіб може померти протягом року внаслідок алкогольного отруєння використаємо формулу для визначення ризику смертності протягом року:

;

звідси ;

n=R·N=3,2∙10-5·420000=13,4, отже протягом року загине 13-14 осіб.

Відповідь: n=13-14( відповідь A).

18*. Яким є ризик загибелі людини внаслідок вбивств та ненавмисних смертельних ушкоджень, якщо, згідно із статистичними даними, протягом 1-го півріччя досліджуваний групі чисельністю 1 млн. осіб кількість загиблих становить 28...30 осіб?

Розв’язання

Розрахуємо ризик загибелі людинивнаслідок  вбивств та ненавмиснихсмертельних ушкоджень, для цього скористаємося формулою для визначення ризику смертності протягом 1-го півріччя:

;

                                          =28…30/1000000=(28…30) ·1000000

Відповідь: R=(2,8...3,0)∙10-4 ( відповідь Б).

19*. Яким, згідно із статистичними даними, є ризик передчасної смерті внаслідок генетичних і соматичних хвороб та природного старіння організму людини, про яку відомо, що це особа жіночої статі віком 61 рік, яка мешкає у міській місцевості?

Розвязання

1. Оцінимо для досліджуваної людини ризик смертельної небезпеки внаслідок соматичних та генетичних захворювань, а також через природне старіння організму:

вік 61 рік означає належність до вікової групи № 14 (визначили за таблицею), відповідно шуканий ризик для людини цієї групи становить R=0,02500=250∙10-4. Застосуємо поправку, що враховує місце проживання особи (місто) та її стать (жіноча), звернувшись до таблиці: коефіцієнт Кпр = 0,38, тому скориговане значення ризику смертельної небезпеки внаслідок соматичних та генетичних захворювань, а також через природне старіння організму становить:

= Кпр · R=0,38·250∙10-4 =9,5 ·10-3

Відповідь: R=9,5∙10-3 (відповідь Г).

20*. Яким, згідно із статистичними даними, є ризик передчасної смерті внаслідок смертельного виробничого травматизму людини, про яку відомо, що це особа чоловічої статі, яка працює водієм , а тривалість робочого часу (кількість робочих годин) протягом 1-го року становить 1728 годин?

Розвязання

   Оцінимо для досліджуваної людини ризики наразитися на смертельну небезпеку протягом року, зумовлені її індивідуальним способом життя: за даними таблиці знаходимо ризик смерті для професійної діяльності "Водій-професіонал" погодинний ризик наразитися на смертельну небезпеку становить R = 3∙10-7 . Оскільки за умовою задачі кількість годин водія протягом року становить 1728 год.,

R´=1728·R=1728 ·3·10-7  =5,2·10-4

Відповідь: R=5,2∙10-4 (відповідь В).

21*. Якою є розрахована за формулою Мегоні ідеальна маса тіла працівниці жіночої статі, зріст якої 1,54 м?

Розв’язання

Тренована і фізично здорова людина, котра дотримується раціонального режиму харчування, має ідеальну масу тіла, яка може бути визначена за формулами Мегоні:

m=(зріст×3,5/0,0254-108) ·0,453

m=(1,54×3,5/0,0254-108) ·0,453=47,2 кг

Відповідь: m =47,2 кг (відповідь Г).

22*. Яким є хвилинний об'єм крові (об'єм крові, що його виштовхує лівий шлуночок серця за одну хвилину) у людини віком 27 роки при артеріальному кров'яному тиску 125/73 (мм рт. ст.) і пульсу 80 уд./хв.?

Розвязання

Хвилинний об’єм (ХО) можна розрахувати перемноживши систолічний об’єм і частоту серцевих скорочень. Відомості про артеріальний кров'яний тиск людини дозволяють за емпіричною формулою Старра розрахувати систолічний об'єм(СО) крові, тобто той об'єм, що його виштовхує лівий шлуночок серця під час одного серцевого скорочення:

СО (у мл) = 100 + 0,5∙ПТ - 0,6∙ДТ - 0,6∙В, де ПТ – пульсовий тиск, визначається як різниця систолічного і діастолічного тисків; ДТ - діастолічний тиск; В - кількість повних прожитих людиною років.

СО = 100 + 0,5 ∙ (125– 73) - 0,6 ∙ 73 - 0,6 ∙ 27 = 66

ХО = СО ∙ ЧСС = 66 ∙ 80 = 5,28л.

Відповідь: ХО = 5,28 л (відповідь Г).

23*. Яким є стан нервової регуляції серцево-судинної системи людини, якщо при виконанні ортостатичної проби її пульс у спокійному стані "лежачи" становив 61 уд./хв., а відразу після вставання (у положенні "стоячи") збільшився до 82 уд./хв.?

Розв’язання

Відомо, що функціональний стан серцево-судинної системи людини можна

оцінити за тестом Руф’є-Діксона

де Псп- пульс людини у стані спокою;

     П20 - пульс людини після 20 швидких присідань;

      Пвідп - пульс людини після однохвилинного відпочинку відразу після присідань; У нашому випадку:

РД=61+82 – 200/10=-5,7

 Нервова регуляція серцево-судинної системи є доброю.

Відповідь: правильної відповіді тут немає (відповідь Г).

24*.  Як слід оцінити фізичну підготовленість особи жіночої статі у віці 18 років, яка при виконанні 12-хвилинного бігового тесту Купера, подолала відстань 2,2 км?

Розвязання

Існує 12-ти хвилинний тест Купера який дозволяє визначати функціональні показники  систем життєдіяльності організму. За цим тестом можна визначити максимальне споживання кисню людини. Знайшовши необхідну комірку у таблиці ( 2,2 км ) робимо висновок, що фізична підготовленість є доброю.

Відповідь:. фізична підготовленість є доброю (відповідь Г).

Похожие материалы

Информация о работе