Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Проектний аналіз». Частина 1, страница 4

Фірма вклала в банк 635 тис. грн. та розраховує отримати через два роки 795,6 тис. грн. За якою процентною ставкою повинно бути здійснено вкладення?

Завдання 4

Визначити, як суму необхідно вкласти в інвестиційний проект, якщо за умовою кредитного договору складна процентна ставка – 18% річних, термін кредитування – 3 роки, очікувана сума від вкладення 23351 тис. грн.

Завдання 5

Підприємство для реалізації інвестиційного проекту отримало від інвестора суму 469 тис. грн. Визначити суму, отриману через 5 років за різних умов кредитного договору: 1) складна ставка відсотків – 27%; 2) відсотки нараховуються по півріччях; 3) відсотки нараховуються поквартально.

Практичне заняття 2.

Урахування впливу інфляції на процентну ставку.

Контрольні питання

1 Поняття цінності грошей у часі.

2 Види витрат за проектом.

3 Визначення альтернативної вартості.

4 Альтернативні рішення, їх роль в проектному аналізі.

5 Ознаки процесу дисконтування та нарощення.

6 Визначення теперішньої і майбутньої вартості грошей.

Тести для самостійної роботи

Q1 Цінність проекту - це:

V1 це різниця між його вигодами (позитивними результатами) та  витратами;

V2 це різниця між загальними та постійними витратами;

V3 це різниця між його вигодами та доходами.

Q2 Цінність грошей у часі залежить від:

V1 інфляції;

V2 терміну проекту;

V3 ризику;

V4 схильності до ліквідності.

Q3 Дисконтування – це процес:

V1 визначення теперішньої вартості грошей;

V2 визначення майбутньої вартості грошей;

V3 визначення ступеню ризику інвестиційного проекту.

Q4 Десятого лютого 2006 року на депозитний рахунок в банку було вкладено 300 грн. під 9% річних. Яку суму грошей отримає вкладник десятого лютого 2008 року:

V1 356,4 грн.;

V2 406 грн.;

V3 375,2 грн.

Q5 Номінальна сума грошей коштів……зміни купівельної спроможності грошей: (додати потрібне)

V1 не враховує;

V2 враховує;

V3 оцінює.

Формули до задач

Урахування впливу інфляції на процентну ставку.

1) Номінальна процентна ставка:

                                                                                          (2.1)

де  - реальна процентна ставка,

- темп інфляції.

2) Реальна процентна ставка (прибутковість інвестицій):

                                                                                                             (2.2)

де  - реальна процентна ставка,

- темп інфляції.

3) Номінальна вартість грошей:

                                                                                             (2.3)

4) Реальна вартість грошей:

                                                                                            (2.4)

Приклад 1

Інвестор вклав капітал у проект, розрахований на два роки. Очікуваний темп інфляції складає 27 %, рівень оподаткування 25%. Поточні витрати складуть 1630 тис. грн., амортизація – 260 тис. грн., виручка від реалізації – 2360 тис. грн. розрахувати грошовий потік і визначити реальний грошовий потік.

Рішення

1) розрахувати грошові потоки з урахуванням інфляції

Показники

Значення по рокам

0

1

2

1) Виручка від реалізації

-

2360*1,271=2997,2

2360*1,272=3806,4

2) Поточні витрати

-

1630*1,271=2070,1

1630*1,272=2629,0

3) Амортизація

-

260,0

260,0

4) Оподаткований прибуток

(п.1-п.2-п.3)

-

667,1

917,4

5) Податок на прибуток (п.4*0,25)

-

166,8

229,4

6) Чистий прибуток

(п.4-п.5)

-

500,3

688,0

7) Грошовий потік (п.6+п.3)

-

760,3

948,0

2) розрахунок реальних грошових потоків

Реальний грошовий потік

Значення по рокам

0

1

2

-

Завдання для самостійного вирішення

Завдання 1