Засвоєння команд меню "Modify", оволодіння навичками редагування елементів креслення та зміни їх параметрів, страница 3

Extend (extend, подовж) – застосовується для подовження об’єктів до граничної кромки. Прийоми роботи з цією командою сходні до таких для команди "Trim".

Break (break, розірви) – застосовується для розірвання об’єктів. При виконанні цієї команди об’єкти виділяються після її виклику (Select object:). Далі може бути вказана друга точка розриву на об’єкті (Specify second break point or [First point]:), при цьому за першу приймається точка, яка якою виділяли об’єкт. Замість вказування другої точки можна обрати опцію "First point" та вказати першу (Specify first break point:) та другу точки (Specify second break point:) розриву. Зауважимо, що кола розриваються від першої до другої точок проти часової стрілки. Якщо необхідно відітнути частину об’єкта, другу точку необхідно вказати за його межами. Якщо перша та друга точки співпадають, то об’єкт ділиться на відповідні частини.

Останніми розглянемо команди, які дозволяють добавляти у креслення текстові фрагменти. Через панель досяжна команда MultilineText (mtext, багаторядковий текст), яка дозволяє вводити текст у межах вказаної рамки. Робота з цим текстом за підходами та можливостями нагадує роботу у текстовому редакторі Word. З меню "Draw" досяжна команда Single Line Text (text, однорядковий текст), яка дозволяє вводити текст у вигляді потрібної кількості рядків. Рядки тексту розглядаються як окремі об’єкти. Їх можна повертати, можна змінювати їх розмір та ін. При введенні тексту вказується початкова точка (Specify start point of text), висота символів (Specify height <10.00>), кут нахилу рядка тексту (Specify rotation angle of text <0.0000>). Текст водиться (Enter text:) рядок за рядком (через "Enter"), в кінці команди – "Enter". Якщо попередньою командою була ця ж команда, то натискання "Enter" у відповідь на запит початкової точки дозволить вводити текст під раніше введеним з тими ж параметрами. Опція "Justify" дозволяє настроїти необхідний спосіб розміщення тексту (Align – вписаний по ширині, Fit – вписаний по ширині та висоті, центрований, вирівняний в потрібний бік та ін.). Опція "Style" дозволяє обрати необхідний стиль тексту. Для введення символу діаметру застосовується комбінація символів "%%c", символу градуса – "%%d", символу плюс-мінус – "%%p". Необ’ємні написи на кресленнях доцільно робити більш простим однорядковим текстом.

1.3. Редагування об’єктів за допомогою ручок

Розглянемо основні команди, яким відповідають кнопки на панелі "Modify", за порядком їх розміщення.

2. Порядок виконання роботи

1.  Ознайомитися з теоретичними відомостями (п.1).

2.  Запустити AutoCAD, створити нове креслення на базі шаблону gost_a4.

3.  Ознайомитися із засобами, описаними у п.1.3. Засвоїти способи їх настроювання та перемикання.

4.  Засвоїти команди по створенню графічних примітивів, описані у п.1.4. Побудувати всі описані об’єкти, спробувати різні опції. Під час побудови креслення спробувати різні способи введення точок, описані у п.1.2, та засоби, описані у п.1.3. Виконуючи роботу слід пам’ятати про командний рядок, при необхідності слід використовувати раніше (Л.р.№1) розглянуті засоби керування зображенням на екрані, систему допомоги AutoCAD.

5.  Написати в основному напису своє прізвище (пункт "Розробив") та прізвище викладача (пункт "Перевірив"), назву креслення "Лабораторна робота №2".

6.  Продемонструвати результати роботи та отримані навички викладачу.

7.  Вийти з AutoCAD без запису файла.

3. Вміст звіту

1.  Номер та тема лабораторної роботи, її мета.

2.  Короткий конспект за п.1.

3.  Стислі коментарі дій, виконаних за п.2.

4.  Висновки з роботи (пропозиції щодо ефективної роботи з розглянутими командами AutoCAD, доречного використання різних опцій, зауваження щодо ходу роботи).