Моделювання пристрою на ЕОМ в системі Micro-CapV

Страницы работы

Содержание работы

5 Моделювання пристрою на ЕОМ

5.1 Вибір моделюючої системи

          Для моделювання пристрою я вибрав моделюючу систему Micro-CapV.

Дана система дозволяє легко та швидко змоделювати  нелінійні спотворення,

Амплітудно- частотну характеристику, фазочастотну характеристику.

          Крім цих можливостей ситема моделювання має велику елементну базу.

5.2 Параметри моделі


            Змоделюємо на ЕОМ касскад- коркктор АЧХ . Створемо в моделюючій системі Micro- Cap V аналог ОП К153УД2, параметри якого наведені в таблиці 2.2. Вікно з внесеними данними зображено на рисунку 5.1 

Рисунок 5.1-Параметри моделі .

Зберемо модель, яка зображена на зисунку 5.2


Рисунок 5.2-Модель підсилювача- коректора.

5.3 Аналіз моделювання


Рисунок 5.3 –АЧХ підсилювача-коректора.


Рисунок 5.4-ФЧХ підсилювача -коректора.


Рисунок 5.5-Спектр сигналу підсилювача –коректора.

          Коефіцієнт гармонік визначемо за виразом:

                                Кг=ÖА22+ А221 ,

   Де А1....А4 амплітуди відповідних гармонік.

                               Кг=Ö4*0.0052/12*100%=0.9%

З розрахунку видно, щорезультат задовольняє покладеним вимогам.

6 Порівняння результатів  проектування   з вимогами технічного завдання

Таблиця 6.1-Порівняння параметрів Т.З. з отриманими.

Параметри

Параметри Т.З.

Отримані параметри

Коєфіцієнт нелінійних спотворень, Кг

1.2%

0.7%

Коєфіцієнт частотних спотворень, Мн,Мв

Мн=2дБ,

Мв=2дБ

Мн=1.2дБ

Мв=1.3дБ

Похожие материалы

Информация о работе