Вирішення систем рівнянь методом підстановки (Аналіз уроку з алгебри)

Страницы работы

Содержание работы

Аналіз уроку

10.04.2002 р.

Вчитель: Миненко Валентина Федорівна

Урок – алгебра

Тема: “Вирішення систем рівнянь методом підстановки”

Проаналізуємо коротко цей урок.

1.  Організаційний момент.

 Так як попередній урок діти виконували самостійну роботу, то вчитель повідомляє учням результати і наголошує на основних недоліках. Також вона розповідає про те, що надалі  матеріал вивченої теми  буде застосовуватися і не варто її забувати. Тим учням, що не справились з завданнями, вчитель запропонувала  допомогти в повторенні цієї теми.

Цей урок можна умовно поділити на декілька частин:

2. Повторення пройденого матеріалу.

На цьому етапі вчитель  задавав учням питання з тем, що  розглядались на попередніх заняттях .Наприклад:

1.  Згадайте, яка пара чисел є розв’язком системи рівнянь?

2.  Як за виглядом системи визначити скільки розв’язків має рівняння?

На дошці Записала:

                                  

                                 

3.  Скільки розв’язків може мати кожна з записаних систем?

Цим самим вчитель зміг за короткий час організувати повторення пройденого матеріалу. Він, запитуючи одного учня, одночасно включав в роботу і весь клас, наголошуючи на основних моментах.

3.Пояснення нового матеріалу.

Вчитель пише завдання на дошці і пропонує вирішити його графічно, а потім пропонує вирішити його методом підстановки і пояснює новий матеріал на прикладі системи: акцентуючи увагу на тому, що знайшовши  і , потрібно записувати відповідь у вигляді (3;2) а не (2;3).

На цьому етапі, на мою думку, вчитель підготовлює учнів до того,  як буде зроблено запис відповіді залежить правильність розв’язку самої системи. Також вчитель фактично дає алгоритм вирішення систем рівнянь методом підстановки.

4.Практична частина.

Далі вчитель, написавши на дошці номери завдань з книжки №: 414(а),415(а), 416(а), визиває учнів до дошки, щоб їх розв’язували, а решті пропонує розв’язати їх у зошитах.

На цьому етапі вчитель, застосовуючи дошку, допомагає учням закріпити новий матеріал і наочно ще раз побачити сам процес розв’язування систем. В той же час він ефективно включає весь клас в процес засвоєння нового матеріалу і постійно слідкує, щоб кожен учень працював і добре засвоїв новий матеріал. Аналізує роботу учнів на дошці і вказує на недоліки, помилки та вказує на те як їх уникати.

5.Підсумок.

У кінці уроку  вчитель підвів підсумки, назвав оцінки, які отримали учні та задав домашнє завдання.

Висновок: із проаналізованого мною уроку можна зробити висновок що: урок пройшов вдало. Вчитель професійно виклав новий матеріал, зміг включити до роботи весь клас, допоміг розібратися в новому матеріалі та вдало показав зв’язок з попереднім  матеріалом.

Похожие материалы

Информация о работе