Лекція 1 Вступ. Поняття комп’ютерних інформаційних технологій

Страницы работы

Содержание работы

Розділ 1. Основи комп’ютерних інформаційних технологій.

Лекція 1 Вступ. Поняття комп’ютерних інформаційних технологій

Зміст:

·  Комп'ютерні інформаційні технології (КІТ) та їх місце в системах обробки інформації.

·  Методологічна схема формування та матеріалізації інформації;

·  Фази перетворення інформації

·  Структурна  міра інформації

·  Усунення надмірності інформації

·  Статистична міра інформації

·  Характеристики периферійних пристроїв комп'ютерних систем.

1.1 Комп'ютерні інформаційні технології (КІТ) та їх місце в системах обробки інформації.

Інформатика - молода наука, із ще не сформованими методами і критеріями. Інформатика - це галузь науки, що займається питаннями інформатизації суспільства в широкому змісті. У її склад входять відносно стабільні базові знання (ядро)  і динамічне  знання, що змінюються, що відбивають рівень технології інформатизації в даний час.

Інформація виникає тоді, коли встановлюються деякі загальні властивості конкретних об'єктів і явищ, тому під інформацією можна розуміти виділену сутність, характеристику цих речей і явищ.

Слово "інформація" позначає повідомлення про що-небудь. Поняття інформації має велику кількість тлумачень від філософських, де інформація є відображенням реального миру , до вузького практичного значення. Поняття інформації пов’язане з моделями реальних предметів, що відображають їхню сутність в тій формі, яка потрібна для практичного використання. Таке поняття інформації співпадає з різними видами її тлумачення.

Таким чином, під інформацією треба розуміти не самі предмети і процеси, а їхню істотну і представницьку характеристики, виділену сутність явищ матеріального світу, відображення цих сутностей у виді знакових систем: чисел, формул символів, креслень, образів і т.п. абстрактних характеристик.

Абстрактне представлення інформації представляється у матеріально – технічній формі у вигляді сигналів. З передачею, та обробкою сигналів пов’язані дії любого автоматичного пристрою, поведінка тваринного світу, людини, розвитку науки та техніки, економічні та соціальні перетворення і саме життя.

Похожие материалы

Информация о работе